Victor Biak Lian er en svært kompetent og verdig representant for de mange burmesere som kjemper for en framtidig overgang til demokrati. Han har lang erfaring og stor faglig bredde i sine tilnærminger til de utallige humanitære og politiske problemene som landet står overfor. Han er sentral i organisasjonene National Reconciliation Programme og Ethnic Nationalities Council, som begge har som mål å legge grunnlaget for et framtidig demokratisk og føderalt Myanmar. Han er også en av grunnleggerne av Chin Human Rights Organization, og har løftet fram den religiøse undertrykkelsen som mange av Myanmars etniske minoriteter er ofre for.
 

Bakgrunn

Victor Biak Lian (45) er etnisk chin fra Chin-delstaten nordvest i Myanmar. Han var aktiv i demokratibevegelsen i Myanmar og deltok i studentopprøret i 1988. Han fikk opphold som kvoteflyktning i Canada, der han er bosatt med sin kone Kuang Cin Par og deres to barn. Han oppholder seg mye i Myanmars naboland, og har sin base i Chiang Mai i Thailand.


Ethnic Nationalities Council (ENC)

Lian har vært sentral i ENCs arbeid siden 2001. ENC er et felles råd for ledere fra de etniske delstatene i Myanmar: Arakan, Chin, Kachin, Karen, Karenni, Mon og Shan. ENC mener at en av hovedårsakene til den politiske krisen Myanmar befinner seg i, er mangelen på en grunnlov som gir de etniske minoritetene utstrakt selvstyre innenfor en føderal union. FN har i mange år krevd at Myanmars militærjunta går i dialog med demokratibevegelsen og de etniske minoritetene. I påvente av denne treparts-dialogen arbeider ENC for å skape forsoning og samarbeid mellom de etniske minoritetene, slik at de i større grad kan opptre som en samlet enhet overfor militærjuntaen.


National Reconciliation Programme (NRP)

Victor Biak Lian har siden 2004 arbeidet som program officer for NRP. NRP ønsker å være en felles plattform for diskriminerte grupper i Myanmar, som bl.a. omfatter de etniske minoritetene, samt kvinne- og ungdomsorganisasjoner. NRP ønsker å skape allianser og samarbeid mellom slike grupper for at disse kan tale med én stemme inn i fremtidige trepartsdialoger.


Chin Human Rights Organization (CHRO)

Lian var en av grunnleggerne av CHRO i 1995, som dokumenterer brudd på menneskerettighetene i Chin-delstaten. CHRO framhever den religiøse undertrykkelsen regimet begår overfor ikke-buddhistiske etniske minoriteter. Blant chin-folket er 80 % kristne. Kristne i Chin-delstaten blir tvunget til å rive kors og kirkebygg, og kristne ledere blir arrestert. I Norge bor det over 1200 fra chin-folket, de fleste har kommet som kvoteflyktninger gjennom FN.


Komiteens begrunnelse for å gi Stefanusprisen til Victor Biak Lian:

  • Han er en svært kompetent og verdig representant for de mange burmesere som kjemper for overgang til demokrati og respekt for menneskerettighetene i Myanmar.
  • Hans kristne tro har motivert ham til et langvarig arbeid både for chin-folket og for forsoning mellom ulike etniske minoriteter i og utenfor Myanmar.
  • Han har lang erfaring og stor faglig bredde i sitt engasjement og sin tilnærming til disse utfordringene.
  • Han arbeider for å synliggjøre for verdenssamfunnet den undertrykkelsen som kristne og andre religiøse minoriteter i Myanmar opplever.

Stefanusprisen ble overrakt Victor Biak Lian den 9. november, og prisvinneren besøkte Oslo, Bergen og Grimstad under sitt norgesbesøk.

AKTUELT

PROSJEKT