Nguyen Bac Truyen føres inn i rettssalen i 2007 da han første gang ble dømt,  til 3,5 års fengsel.

Nguyen Bac Truyen føres inn i rettssalen i 2007 da han første gang ble dømt, til 3,5 års fengsel.  


– Nguyen Bac Truyen har satt sitt eget liv og sikkerheten til familien i fare i sin kamp for rettighetene til mennesker med en annen tro enn sin egen, sier Ingvill Thorson Plesner, leder av komiteen som tildeler Stefanusprisen. Hun er forsker ved HL-senteret, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Stefanusprisen som ble opprettet av Stefanusalliansen i 2005, går til en eller flere personer som har gjort en stor innsats for trosfriheten. Den deles ut annethvert år av en uavhengig komite valgt av organisasjonens styre.

Fengslet i 3,5 år tidligere
Nguyen Bac sonet fra 2007 en dom på tre og et halvt års fengsel. Etter at han kom ut av fengselet i 2010 kjempet han videre for politiske og religiøse fanger og deres familier. I 2014 ble han koordinator for et katolsk hjelpeprogram for funksjonshemmede og sterkt diskriminerte veteraner fra den tidligere republikken Sør-Vietnam. Han har hjulpet ofre for landtyveri.

Den 30. juli 2017 ble Nguyen Bac Truyen overfalt og bortført av politiet mens han ventet på sin kone utenfor kontoret i Ho Chi Minh-byen (tidligere Saigon). Først etter seks måneder fikk hans kone møte ham igjen. Hans to advokater fikk ikke møte ham før få dager før rettssaken.

Dømt for å ville «styrte regjeringen»
Den 5. april 2018 ble så Nguyen Bac Truyen i en rettssak i Hanoi i Vietnam dømt til 11 års fengsel og 3 års prøvetid for «aktiviteter som har som mål å styrte regjeringen».

Nguyen Bac Truyen (52) er selv hoa hao-buddhist og har kjempet for rettighetene til de hoa hao-buddhistene som staten ikke godkjenner og som derfor trakasseres og forfølges. Han har også stått opp for kristne, ikke minst i saker der katolikker har vært ofrene.
 

Første buddhist som får Stefanusprisen
Han er den første buddhisten som får Stefanusprisen.

– Nguyen Bac Truyen har i lang tid kjempet for rettighetene til ulike religiøse minoriteter og har et bredt engasjement for ulike menneskerettigheter. Han har betalt med trakassering og fengsling og er en svært fortjent prisvinner, sier Thorson Plesner.

Ledet sultestreik for katolsk medfange
Mens han har sittet fengslet, har han også ledet en sultestreik for å få slutt på overgrep mot en katolsk medfange som anmeldte tortur mens han var i forvaring før rettssaken.

Nguyen Bac Truyen og kona Bui Thi Kim Phuong etter ett av overfallene på ham i 2014.

 

Rørt kone takker for prisen

Kona til prisvinnaren, Bui Thi Kim Phuong, takker for Stefanusprisen og er rørt av solidariteten. 

– På vegne av familien og mannen min vil jeg oppriktig takke for at dere valgte Nguyen Bac Truyen som mottaker av Stefanusprisen i år, skriver Bui Thi Kim Phuong til Magasinet Stefanus. 

Stor ære 
– Det er en stor ære for Nguyen Bac Truyen å bli anerkjent med prisen. Jeg føler også en stor ære, og jeg er dypt rørt over å få denne fantastiske nyheten. Takk for den dedikerte og utrettelige innsatsen for at mannen min skal bli satt fri. Den vennlige omtanken er en stor motivasjon og en stor oppmuntring for oss. Vi føler oss ikke alene eller glemt. Jeg ber dere om støtte også videre,
 

– Det er ei stor ære for mannen min å få denne prisen. 

Bui Thi Kim Phuong 


Oppmuntringer kom aldri fram
I januar 2019 organiserte Stefanusalliansen en kampanje for å oppmuntre Nguyen Bac Truyen i fengselet. Hundrevis av brev ble sendt fra organisasjonens appellvenner. Men tjenestemenn i An Diem-fengselet stoppet alle brevene. Truyen mottok ingen av hilsenene.

– Nguyen Bac Truyen har virkelig kjent på kroppen hvor vanskelig det er å være minoritet og å stå opp for religiøse minoriteters rettigheter i Vietnam. Han er en vel fortjent prisvinner. Vi er veldig glade for komiteens beslutning, sier generalsekretær Ed Brown i Stefanusalliansen.

Støtter prisen
Kristoffer Robin Haug som er vararepresentrant til Stortinget for Miljøpartiet De Grønne, sier:

– Vi politikere som kjemper for tros- og livssynsfrihet, er helt avhengige av at folket blir gjort oppmerksomme på viktige menneskerettssaker for å kunne nå gjennom med politisk påvirkning. Tildelingen av Stefanusprisen til Nguyen Bac Truyen er en viktig anerkjennelse av hans arbeid og samtidig et viktig verktøy for å rette søkelyset på hvordan tros- og livssynsfriheten er under press, sier Kristoffer Robin Haug. Han signerte tidligere i høst et internasjonalt parlamentariker-opprop for løslatelse av Nguyen Bac Truyen.

Håper prisen bidrrar til løslatelse
Mervyn Thomas, grunnlegger av den London-baserte trosfrihetsorganisasjonen CSW, sier:

«CSW gratulerer Nguyen Bac Truyen med Stefanusprisen. Vi håper prisen vil trekke ytterligere internasjonal oppmerksomhet til hans vitale arbeid for å fremme menneskerettighetene, inkludert tros- og livssynsfriheten, i Vietnam, ti store personlige omkostninger. Det mot han viser og den forpliktelse han har til å beskytte rettighetene til noen av de mest sårbare, er en inspirasjon for oss alle. Det er vårt håp at prisen vil legge enda større vekt på oppfordringene fra hans familie og tilhengere om Truyens umiddelbare og ubetingede løslatelse.»

 

Stefanusprisen

• Opprettet av Stefanusalliansen i 2005.
• Prisen går til en eller flere som har gjort en særskilt innsats for trosfriheten og andre menneskerettigheter.
• Vinnerne pekes ut av uavhengig komité valgt av styret i Stefanusalliansen.
• Komiteen ledes av forsker Ingvill Thorson Plesner. Med i komiteen er Erling Rimehaug og Anne Beathe Kristiansen Tvinnerheim (uavhengige) og Ingun Yri Øystese (fra Stefanusalliansens styre).
• Prisen er på 10 000 euro og et kunstdiplom. Den deles ut annethvert år.

Den første som fikk Stefanusprisen, var den koptiske ortodokse biskop Thomas fra Egypt (2005). I 2016 gikk prisen til de tyrkiske akademikerne Aykan Erdemir og Mine Yildirim. I 2018 gikk Stefanusprisen til Saad Salloum og fader Ameer Jaje fra Irak.

Les mer om tidligere prisvinnere

AKTUELT

PROSJEKT