Stefanusprisen 2012: Samuel L. S. Salifu overrekkes prisen av generalsekretær Bjørn A. Wegge og styreleder Reidulf Stige. (Foto: Gisle Skeie)

Stefanusprisen 2012: Samuel L. S. Salifu overrekkes prisen av generalsekretær Bjørn A. Wegge og styreleder Reidulf Stige. (Foto: Gisle Skeie)  


Samuel L. S. Salifu tildeles prisen for

 • sitt mangeårige engasjement for den kristne kirkes situasjon i Nigeria, spesielt for den forfulgte og diskriminerte kirke i den nordlige delen av landet.
 • sin uredde holdning overfor myndighetene i kampen for menneskerettigheter og trosfrihet, ikke minst under diktaturtiden (frem til 1999).
 • sitt engasjement for å få etablert Christian Solidarity Worldwide – Nigeria.
 • å skrive boken «The Struggling Church – Christians in Northern Nigeria» (foreløpig upublisert), som vil være et viktig bidrag til å belyse konflikten fra et kristent ståsted.


Kort om Nigeria

Nigeria er et land med omfattende religiøs og etnisk uro, der kristne opplever sterk forfølgelse – særlig i den nordlige del av landet. De siste årene har det vært en klar forverring av konfliktsituasjonen, først og fremst på grunn av voldsaktivitetene i regi av den islamistiske og halvmilitære gruppen Boko Haram, som bruker al-Qaida-metoder med bombeattentater og selvmordsangrep mot kirker, politistasjoner, markeder og offentlige bygninger. Også moskeer er blitt angrepet. De rammer plutselig og ofte uten forvarsel. Norske medier har rapportert om volden basert på utenlandske mediekilder, men få har satt seg grundig inn i problematikken og besøkt Nigeria.


Om prisvinneren

 • Samuel L. S. Salifu (f. 1946) er en betydelig kirkelig aktivist som gjennom mange år, og på flere nivåer, har arbeidet for fri religionsutøvelse i Nigeria.
 • Av utdannelse er Salifu maskiningeniør.
 • Salifu er tiknyttet den protestantiske kirken «All Nations Christian Assembly» i Kaduna.
 • Størstedelen av sitt profesjonelle, kirkelige engasjement har han hatt innenfor «Christian Association of Nigeria» (CAN), en stor, økumenisk paraplyorganisasjon for alle kristne kirker i landet. Han var generalsekretær i CAN fra 2004 til 2011.
 • Salifu satt i 1990 fengslet hos sikkerhetstjenesten, anklaget for å ha tatt del i kupp-planer mot myndighetene. Han ble frigitt etter inngripen fra USA og press fra kristne grupper i inn- og utland.
 • Som følge av at han sto opp på vegne av kirkene, ble Salifu fengslet en rekke ganger under Nigerias ulike militærdiktaturer (frem til 1999).
 • Salifu har skrevet flere bøker og artikler om kristelige emner og samfunnsspørsmål. Han arbeider nå med en bok om den kristne kirke i det nordlige Nigeria.
 • Salifu er høyt ansett av kristne ledere i landet. I 2011 var han sentral i etableringen av «Christian Solidarity Worldwide – Nigeria», en menneskerettighetsorganisasjon på kirkelig grunn.
 • Salifu har rykte for å være en ærlig, uredd og integrert person som kjemper mot løgn og korrupsjon og for sannhet og rett i sitt hjemland.


Bjørn A. Wegge, generalsekretær i Stefanusalliansen, uttaler:

– Når Stefanusprisen tildeles Samuel Salifu, håper vi at det kan være en oppmuntring for hardt pressede kristne i Nigeria. Forhåpentligvis kan det også bidra til bedre samhold mellom kristne grupper, slik at kirkene i større grad kan stå samlet. Videre kan en internasjonal, kirkelig anerkjennelse som dette bidra til å skape økt internasjonalt press og større forståelse for kirkenes situasjon i konflikten.


Prisutdeling i Oslo

Stefanusprisen ble overrakt Salifu under et åpent arrangement i Trefoldighetskirken i Oslo, fredag den 9. november 2012.

Kor og gjester: Sangere og musikere fra Norwegian Gospel Voices sammen med æresgjestene fra Nigeria, som for anledningen var kledd i sine fineste drakter. (Foto: Petter Mohn)

AKTUELT