En kvinne leser i Bibelen i en av Algeries protestantiske kirker som er under press.

En kvinne leser i Bibelen i en av Algeries protestantiske kirker som er under press.  


Forvaltningsdomstolen i Oran kom med sin kjennelse 4. juni, melder Middle East Concern som dokumenterer forholdene for og driver bønnetjueneste for kristne i MIdtøsten og Nord-Afrika.

En tidligere rettskjennelse om å stenge disse tre kirkene ble gitt 15. juli 2020, men kirkene forble åpne.

Det er foreløpig ikke kjent når myndighetene kommer til å forsegle kirkene. Fra før er 13 protestantiske kirker i Algerie stengt. Nå kommer tallet altså opp i 16.

Fortsetter presset mot kristne i Algerie
Regjeringen fortsetter presset mot de protestantiske kirkene i Algerie. De tar imot konvertitter. Da Algerie i februar ble gjenåpnet etter nedstenging under pandemien, ble moskeene åpnet, men de 34 protestantiske kirkene fikk ikke lov.
 

I påsken åpnet de fleste av dem uten å ha fått lov. Det kom ingen reaksjoner. Men nå kommer altså en rettsordre som rammer tre av kirkene som altså har vært truet av stenging i snart et år.

Bokhandler fikk betinget fengsel
En av de tre kirkene som beordres stengt, ledes av pastor Rachid Seighir. Han selv og hans bokhandlerassistent, Nouh Hamimi ble 6. juni etter anke dømt til ett års betinget fengselsstraff.

De opphavelige fengselsstraffene er suspendert. De to er derimot pålagt å betale 200 000 DZD hver (drøyt 12 000 kroner). De vil anke dommene til høyesterett.

Pastor Rachid leder Oran bykirke og eier også en bok- og papirhandel, der Nouh Hamimi jobber som selger.

Politirazzia i bokhandel
I september 2017 raidet politiet bokhandelen og fant kristne bøker, publikasjoner (inkludert bibler) og trykkmaskiner. 27. februar 2021 ble begge in-absentia dømt for «proselytisering», ettersom bokhandelen inneholdt bøker som ble ansett for å «agitere mot muslimenes tro».

En artikkel i loven som regulerer ikke-muslimsk tilbedelse kriminaliserer «... å produsere, lagre eller formidle trykte dokumenter, audiovisuelle bilder eller bruke andre midler i den hensikt å undergrave troen til en muslim».

Kristne i Algerie ber om forbønn.

• De takker Gud for den betingede fengselsdommen og ber om at disse to brødrene får kjenne Jesu fred.

• De ber for rettferdighet, at de to dømte vil bli frikjent for alle anklager etter anken.

• De ber for de tre kirkene som er beordret stengt; og for at den organiserte kampanjen mot kristne skal opphøre.

• De ber om at de urettferdige lovene som hindrer kristen tilbedelse blir opphevet eller endret.

• De ber om at de som er ansvarlige for forfølgelsen av kristne, vil kjenne Den hellige ånds overbevisning og tilgivelsen og det nye livet i Jesus.

 

AKTUELT