Omar Farouq er nå fri fra blasfemidom, men risikerer ankesak.

Omar Farouq er nå fri fra blasfemidom, men risikerer ankesak.  


Den nigerianske 13-åringen som ble dømt til ti års fengsel på grunn av blasfemi-anklager, har fått dommen opphevet

Omar Farouq ble dømt av en shari’a-domstol i Kano-delstaten i Nord-Nigeria 20. august i fjor. Han ble dømt til 10 års fengsel med straffarbeid for å ha brukt ondskapsfullt språk mot Allah i en krangel med en venn.

Fredag 21. januar ble dommen opphevet av ankeavdelingen i delstatens høyesterett. Dommen ble opphevet fordi Omar Farouq er mindreårig, melder BBC.

Dommen mot 13-åringen førte til internasjonal fordømmelse. Unicef hevdet blant annet at dommen brøt med alle prinsipper i barneretten som Nigeria – og med det delstaten Kano – har signert.

Stefanusalliansen oppfordret i slutten av november organisasjonens flere tusen appellvenner om å sende appell for Omar Farouq, addressert til Nigerias ambassade i Stockholm.

Myndighetene i Kano-delstaten vurderer å anke opphevelsen av fengselsdommen mot tenåringen. Det opplyser riksadvokat Musa Lawan til BBC.

Sharia-lov og dødsstraff
Mens Nigerias grunnlov garanterer tros- og livssynsfriheten, er blasfemi forbudt etter paragraf 204 i landets straffelov. I tillegg har 12 av Nigerias 36 stater vedtatt shari'a-straffeloven, og gjort islam til statsreligion, i strid med den føderale grunnloven. De har gitt sharia-domstoler rett til å utferdige straffer som amputasjon for tyveri og henrettelse for forbrytelser som blasfemi og hor.

«Gledelig»
– Det er gledelig at dommen mot Omar Farouq er opphevet. Den var et grovt brudd på Nigerias forpliktelser etter nasjonal og internasjonal lovgivning for å sikre barnets rettigheter. Kano-delstatens myndigheter må beskytte 13-åringen slik at han kan vende tilbake til sitt normale liv og komme seg fra denne traumatiske opplevelsen. Han må slippe trusselen om nye forsøk på tiltale, sier redaktør Johannes Morken i Stefanusalliansen.

Han sier også at Nigerias blasfemilov og muligheten for dødsstraff er forkastelig og bryter med landets internasjonale forpliktelser.

Opphevet dødsdom – ny rettssak
Samme dag opphevet domstolen dødsdommen mot sangeren Yahaya Sharif-Aminu. Også han var anklaget og dømt for blasfemi i samme sharia-domstol som Omar Farouq. Der har retten beordret en ny rettssak med den begrunnelse at den innledende saksbehandlingen i underretten hadde vært preget av uregelmessigheter.

Yahaya Sharif-Aminu (22) ble 20. august i fjor dømt til døden ved henging etter å ha blitt funnet skyldig i blasfemi i en sang han hadde delt på WhatsApp i slutten av februar i fjor. Hans anklagere hevdet at sangen opphøyet sjeik Ibrahim Nyass, en kjent lærd fra Sufi-ordren, over profeten Mohammed.

CSWs grunnleggerpresident Mervyn Thomas hilser opphevelsen av dødsdommen.

– Men det er bekymringsfullt at anklagene forblir stående, i påvente av en ny rettssak. Vi ber om fullstendig frafallelse av alle anklagene mot Sharif. Nigerias blasfemilov er helt uforenlig med landets nasjonale og internasjonale forpliktelser. Loven er også en pådriver for religiøs ekstremisme, et spørsmål som landet må behandle som en hastesak, sier Thomas.