13-åring dømt til ti års fengsel for blasfemi

Omar Farouq på 13 år sitter i fengsel i Nigeria, dømt for blasfemi fordi han brukte ufint språk mot Allah i en småkrangel med en venn. SISTE NYTT: Dommen er opphevet.

Foto: Gutt på skole ved Mount Meru av DavidDennisPhotos.com

Foto: Gutt på skole ved Mount Meru av DavidDennisPhotos.com

SISTE NYTT 25.1.2021: Dommen er opphevet

Den nigerianske grunnloven anerkjenner at enhver nigerianer har ytrings-, religions- og trosfrihet. Men Nigeria opererer med to ulike rettssystemer; de ordinære sekulære domstolene og shariadomstoler som bruker sharialover (muslimske lover). Det sekulære systemet forbyr også blasfemi. Ifølge straffeloven er dette et lovbrudd som straffes med opptil to års fengsel. Ifølge sharialovene regnes enhver som har nådd pubertetsalder som voksen og ansvarlig under loven - derfor ble Farouq dømt.

Blasfemilover er problematiske fordi de ofte bryter med individets ytringsfrihet og gjør det ulovlig å stille spørsmål ved religiøs tro og praksis – dermed beskyttes også skadelig religiøs praksis.

Ti års fengselsstraff med tvangsarbeid for et barn er en svært grov krenkelse av barnets verdighet. Omar skal ikke måtte stilles fullt ut til ansvar for sine handlinger fordi han ennå ikke er i stand til å fatte konsekvensene av dem. Det er en altfor streng straff for et lovbrudd som straffes med opptil to års fengsel i en vanlig domstol. Vi vil derfor be nigerianske myndigheter om å revurdere saken og ta den opp i retten på nytt.

Dommen mot Omar er et svært alvorlig overgrep. Den står i motsetning til grunnleggende kjerneprinsipper for barns rettigheter. Han vil bli frarøvet muligheten til utdanning og en verdig oppvekst dersom dommen mot ham ikke trekkes. En slik fengselsstraff vil også kunne påføre ham varige traumer som en 13-åring ikke skulle måtte bære på.

Du kan bidra til å stanse overgrepet mot Omar og øke oppmerksomheten mot denne uretten! Send appell for å kreve at han får rettferdig behandling. Hjelp Omar til å få en ny rettssak i en annen domstol som sikrer ham den rettshjelpen han har krav på som barn og blir satt fri.

Slik gjør du:
Last ned appellbrevet i PDF.
Skriv ut og send appellbrevet til:
Ambassador Musa Ilu Mohamed
Embassy of the Federal Republic of Nigeria
PO Box 628, SE-101 32 Stockholm
Sweden
(Porto kr. 26,-)
Norsk oversettelse av appellbrevet finnes også i PDF.

Bli SMS-appellvenn:
send APPELL START til 2377
Du får ca. 10 appeller i året (hver koster 20 kroner). Når du svarer, lager vi et appellbrev som sendes det aktuelle lands myndigheter.
For å bli appellvenn med BREV eller E-POST, fyll ut skjemaet nedenfor.
Les vår personvernerklæring

JA, jeg vil bli appellvenn!

Protester mot urett!

Som appellvenn kan du gjøre en forskjell for dem som lider for sin tro.

Brudd på trosfrihet og andre menneskerettigheter skjer oftest der ingen følger med. Enkle brev fra hele verden viser at noen vet. Brev utfordrer myndigheter. Brev kan få trosfrihetsfanger løslatt – og  oppmuntrer den som lider.

Bli en av Stefanusalliansens flere tusen appellvenner. Våre appeller foregår i samarbeid med internasjonale partnere.

Sendingene du mottar inneholder:

  • Grundig beskrivelse av aktuell sak.
  • Brev, som regel på engelsk. Som oftest er brevet til en øvrighetsperson, som en ambassadør. Iblant sendes brevet direkte til en forfulgt kristen, som oppmuntring og støtte.
  • Du skriver ut appellen eller oppmuntringsbrevet og sender det til oppgitt adresse. (Er du SMS-venn, svarer du på SMS.)

Avmelding fra appelltjenesten:

SMS: Send APPELL STOPP til 2377

E-post: Send til post@stefanus.no med navn og adresse, skriv "Avmelding appelltjenesten" i emnefeltet

Les vår personvernerklæring