Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide holder appell etter å ha tatt imot oppropet under fakkeltoget i Oslo i 2017. I år starter hun fakkeltog-dagen med en konferanse om trosfrihet.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide holder appell etter å ha tatt imot oppropet under fakkeltoget i Oslo i 2017. I år starter hun fakkeltog-dagen med en konferanse om trosfrihet.  


Temaet for årets fakkeltog er «Barn og unge forfølges for sin tro». Det blir 11 fakkeltog ulike steder i landet, og det starte rmed Bergen 29. oktober. I Oslo er fakkeltoget i år 12. november. Samme dag, fra klokken 9, inviteren utenriksministeren til nasjonal konferanse om tros- og livssynsfrihet.

– Tros- og livssynsfrihet er en menneskerettighet under press internasjonalt. Derfor trapper vi opp innsatsen på dette området, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide i en pressemelding.

 Konferansen 12. november er den første i sitt slag i Norge, og avholdes samme dag som det årlige fakkeltoget for trosfrihet i Oslo.

Utenriksminister Eriksen Søreide vil åpne konferansen. FNs spesialrapportør for tros- og livssynsfrihet Ahmed Shaheed kommer, i tillegg til Knut Arild Hareide og Abid Raja, generalsekretær for Kirkenes verdensråd Olav Fykse Tveit og generalsekretær i Stefanusalliansen Ed Brown.

Ellen Stensrud (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) vil presentere sin forskning om situasjonen for rohyingaene i Myanmar, mens irakiske Miriam Puttick (Ceasefire Centre for Civilian Rights) redegjør for sitt arbeid blant yesidier og andre minoriteter i Irak.

UD har mangedoblet støtten til religiøse minoriteter og livssynsminoriteter i løpet av regjeringsperioden. I 2018 er det finansiert tiltak innenfor en ramme på om lag 80 millioner kroner. I budsjettforslaget for 2019 foreslår regjeringen en ytterligere økning.

- Det er klare sammenhenger mellom situasjonen for tros- og livssynsminoriteter, menneskerettighetene og andre utfordringer i et land. Lykkes vi ikke med å forsvare og fremme menneskerettighetene, vil vi heller ikke lykkes i vår innsats for bærekraftig utvikling og fred, sier Eriksen Søreide i pressemeldingen.

Ed Brown er glad for konferansen.

– Initiativet viser at Norge tar trosfrihet på alvor. Dessuten er det ikke tilfeldig at konferansen er lagt til samme dag som fakkeltog for de forfulgte. Det bør Stefanusalliansen, gjennom den mangeårige innsatsen for å løfte trosfriheten, ta litt ære for, sier Ed Brown i Stefanusalliansen som arrangerer fakkeltogene sammen med Åpne Dører.

Les mer om fakkeltogene på fakkeltog.no

 

AKTUELT