Ed Brown gleder seg til å bli ny generalsekretær i Stefanusalliansen.

Ed Brown gleder seg til å bli ny generalsekretær i Stefanusalliansen.  


Styret i Stefanusalliansen har ansatt Ed Brown (54) som ny generalsekretær. Han starter i stillingen 1. august.

– Stefanusalliansen er en organisasjon jeg er veldig glad i. Jeg er utrolig glad for å komme tilbake som generalsekretær og møte staben og organisasjonens partnere. Aller mest gleder jeg meg til å arbeide for de forfulgte og kjempe side om side med dem for deres sak, sier Ed Brown.

Brown arbeidet i Stefanusalliansen fra 2001 til 2016. Han startet som informasjonsrådgiver, med særlig ansvar for å nå unge. Fra 2004 arbeidet Brown som menneskerettighetsrådgiver, og fra 2014 til 2016 ledet han organisasjonens arbeid med menneskerettigheter og trosfrihet.

Brown kommer fra Den norske Helsingforskomite der han som seniorrådgiver har koordinert et internasjonalt parlamentarikernettverk for trosfrihet (IPPFoRB). Brown var sentral i opprettelsen av dette nettverket mens han arbeidet i Stefanusalliansen.

– Vi er svært glad for at vi nå har fått ansatt ny generalsekretær. Det er gledelig at vi får en generalsekretær som er så godt kjent med arbeidet fra før. Brown vil være operativ og godt i gang fra dag én. Han har allerede et bredt kontaktnett i Norge og i forhold til Stefanusalliansens partnere. Brown har et godt nettverk inn mot både kirkelige og politiske miljøer og mot samfunnet generelt, sier styreleder Gunnar Dehli i Stefanusalliansen.

– Vi er glad for at styre og stab sammen kan ønske Brown lykke til og Guds velsignelse over arbeidet, sier Dehli.

Brown etterfølger Hans Aage Gravaas som gikk av i juni i fjor. Assisterende generalsekretær Hilde Skaar Vollebæk har vært konstituert som generalsekretær siden da og vil være det frem til Brown starter i stillingen. Hun går da tilbake til stillingen som assisterende generalsekretær.

Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettsorganisasjon med et særlig fokus på trosfrihet. Organisasjonen ble startet i 1967 som Misjon bak Jernteppet og feiret i fjor sitt 50-årsjubileum. Stefanusalliansen har arbeid i nærmere 20 land i Midtøsten, Det tidligere Sovjet, Asia og Afrika. Organisasjonen arbeider gjennom partnere og har ikke egne faste utsendinger. Stefanusalliansen har en stab på 18 ansatte og har kontor i Oslo.

 

Støtt kampen for trosfrihet

90 prosent av våre inntekter kommer fra enkeltgivere, grupper og menigheter. Vil du bidra?

Gi en gave

AKTUELT