Bygging av en kirke i Egypt.

Bygging av en kirke i Egypt.  


Avgjørelsen ble tatt etter et møte 19. mai i regjeringskomiteen som fører tilsyn med legalisering av kirker. Komiteen ledes av statsministeren. Det melder trosfrihetsorganisasjonen CSW.

Dette vedtaket bringer det totale antallet kirker som er legalisert siden komiteen startet sitt mandat i 2016 til 1638. Arbeidet startet etter at parlamentet vedtok en ky lov som skulle gjøre det enklere å få godkjent kirkebygg. Arbeidet har gått sakte, og fortsatt kan lokal mostand hindre godkjenning – men moskeeer i praksis kan bygges hvor som helst.

Den egyptiske organisasjonen Egytian Inititive for Personal Rights (EIPR) ga i 2018 ut en rapport som grundig dokumenterte dette. Rapporten konkluderte med at arbeidet underminerte formålet med loven fra 2016.

Gudshus ble revet
Legalisering av kirkebygninger er fortsatt et kontroversielt spørsmål i Egypt. Lokale myndigheter reven kirkebygning i landsbyen Koum Al-Farag, i provinsen Al-Behera dagen etter, det skjedde etter sekteriske protester – det vil si lokale muslimske protester. Den enetasjes bygningen hadde blitt brukt til gudstjenesteformål i 15 år. 

For noen år siden bygget lokale muslimer en moské ved siden av bygningen, i håp om å forhindre at den ble legalisert som en kirke.

Ville hindre kirke
I henhold til en gammel islamsk tradisjon (eller vanlig lov) forhindres kirker fra å bli anerkjent formelt eller vise kristne symboler hvis en moské er bygget ved siden av dem. 

Nylig ble ytterligere to etasjer bygget på kirken for å imøtekomme den voksende menigheten, noe som vakte ny spenning. 

For å forhindre ytterligere opptrapping, rev de lokale myndighetene både kirkebygningen og moskeen. 14 kristne, inkludert den lokale presten og 4 kvinner, ble arrestert da de prøvde å stoppe myndighetene fra å rive bygningen.

Glad og urolig
CSWs administrerende direktør Mervyn Thomas sier: “CSW hilser velkommen legalisering av flere kirker i Egypt, og vi oppfordrer regjeringen til å fortsette for å reformere lovverket og ta opp samfunnsholdninger og praksis som begrenser retten til religions- eller livssynsfrihet. Selv om legaliseringen av disse gudstjenestestedene er en kjærkommen utvikling, er vi fortsatt opptatt av ødeleggelsen av både kirken og moskeen i Koum Al-Farag. Rivning er ikke er en effektiv måte å takle sekteriske spenninger på. Regjeringen må samarbeide med lokale myndigheter for å finne tiltak som adresserer og endrer samfunnsholdningene som ligger til grunn for sekteriske spenninger. ”

Selv om det har vært merkbare forbedringer i behandlingen av det kristne fellesskapet i løpet av president Sisys funksjonstid, forekommer sekteriske hendelser fortsatt flere steder i Egypt, inkludert kidnapping og tvungen konvertering av kristne kvinner. Slike hendelser løses vanligvis gjennom utenomrettslige forsoningssamlinger, som ofte er preget av skjevhet og ubalanserte kjennelser som fratar ofre, først og fremst kristne, rettferdighet. CSW etterlyser fortsatt at de ansvarlige skal stilles til ansvar gjennom rettssystemet.

AKTUELT

PROSJEKT

Egypt: Stefanusbarna

På «søppelfjellet» i Kairo bor det tusenvis av kristne familier som er overlatt til å leve i, og av, storbyens søppel. Inspirert av Jesu kjærlighet har Mama Maggie gjennom tre tiår bygget opp et arbeid som kalles Stefanusbarna. Stefanusalliansen støtter dette arbeidet.