Ahmed Shaheeb er FNs spesialrapportør for trosfrihet og roser den nye læringsplattformen.

Ahmed Shaheeb er FNs spesialrapportør for trosfrihet og roser den nye læringsplattformen.  


Ordene fra FNs spesialrapportør Ahmed Shaheeb falt da en ny digital læringsplattform for trosfrihet ble lansert i FN i Genève tirsdag.

– Film og media former opinionen og kan mobilisere til å bygge en kultur for tros- og livssynsfrihet, sa dr. Dwayne Menezes i Think Film Impact Production på et møte i FN-hovedkvarteret i Genève. Diplomater og representanter fra EU og FN var med i en diskusjon om betydningen av film og media i å promotere trosfriheten. Møtet ble arrangert i forbindelse med den 37. sesjonen i FNs menneskerettighetsråd. 

Den digitale læringsplattformen som ble lansert i dette møtet, er laget etter initiativ av et nordisk nettverk for tros- og livssynsfrihet – NORFORB. Plattformen tilbyr ressurser til hjelp for enkeltmennesker, organisasjoner, beslutningstakere. De kan lære om, reflektere over og få hjelp til å promotere trosfrihet for alle. Den inkluderer ressurser for personlig studium og for dem som underviser om trosfrihet og legger til rette for slik undervisning.

EU-ros
Jan Figel, som er FNs spesialutsending for trosfrihet utenfor EU, sier at utdanning er det mest kraftfulle virkemidlet for sosial endring.Lisa Winther fra Stefanusalliansen sammen med EUs Jan Figel og Katherine Cash fra Sverige og Tytti Matsinen fra Finland.

– Jeg gratulerer NORFORB for et høyst nødvendig initiativ for å adressere vanlige misforståelser om tros- og livssynsfriheten. Jeg vil spre kunnskap om denne læringsplattformen overalt der jeg reiser, lovet Figel.

– I samfunn med store utfordringer for trosfriheten er det viktig å arbeide både nedenfra og ovenfra. Vi må bygge en politisk, juridisk og sosial kultur av tros- og livssynsfrihet. Vi i det nordiske nettverket ønsker å gjøre vårt, sier Lisa Winther. Hun er seniorrådgiver for menneskerettigheter i Stefanusalliansen, er sentral i NORFORB og deltok under lanseringen i Genève. På bildet er hun sammen med Figel, Katherine Cash fra Svenska Missionsrådet og Tytti Matsinen fra FELM i Finland.

Fyller hull
Katherine Cash fra NORFORB fortalte om et seminar i det samme FN-bygget for 18 måneder siden. Da spurte en parlamentariker hvor hun kan lære om trosfriheten.

– Ingen hadde svar. Offentlige tjenestemenn, journalister og det sivile samfunn har det samme problemet, sa Cash.

– Den nye læringsplattformen har som siktemål å fylle dette kunnskapshullet, ved å tilby digital undervisning for å hjelpe sivilsamfunn, trossamfunn, beslutningstagere og media til å fremme tros- og livssynsfrihet for alle, sa Cash.

Rådgivere
Læringsplattformen er utviklet etter innspill og råd fra både sekulære og trosbaserte organisasjoner, så vel som fra internasjonale eksperter.

Plattformen har nå tilslutning fra over 40 assosierte partnere – fra sekulære til trosbaserte organisasjoner, fra nettverk og parlamentarikere til medieselskap.

Den norske FN-delegasjonen i Geneve var medarrangører av møtet der lanseringen skjedde. UDs spesialrepresentant for tros- og livssysfrihet og minoritetsvern, ambassadør Aud Marit Wiig, var til stede og uttrykte sin begeistring.

NORFORB var under lanseringen representert av Stefanusalliansen, Svenska Missionsrådet, Dansk misjonsråd, Ekumeniska rådet i Finland og Finska misjonsselskapet.

 

 

AKTUELT

Ed Brown kaller terroren på Sri Lanka påskedag for «avskyelig og sjokkerende».

– Avskyelig og sjokkerende

Minst 290 er drept i terror mot kirker og hoteller på Sri Lanka påskedag. 500 er skadet. Stefanusalliansens Ed Brown fordømmer angrepene.

Mange indiske kristne ber krossen med ein risiko vi ikkje tek.

Trusfridom i lukkeland

Retten til å samlast på det som seinare blei bedehus og frikyrkjer, vart kjempa fram i ein hard og brutal strid. Den same kampen står under heilt andre himmelstrøk i dag.