Biskop Thomas ville stoppe kjønnslemleste av kristne jenter i bispedømmet – og sette jenter og kvinner fri fra gamle forestillinger og skadelige praksiser.

Biskop Thomas ville stoppe kjønnslemleste av kristne jenter i bispedømmet – og sette jenter og kvinner fri fra gamle forestillinger og skadelige praksiser.  


(FØRST PUBLISET SOM LEDER I MAGASINET STEFANUS, 5-2019)

Stefanusalliansen er en lyttende organisasjon, og vi skal bygge gode relasjoner med våre partnere. De kjenner sine egne kontekster og kulturer, og de vet best hvor, når og hvordan de skal håndtere krevende situasjoner.

Vår partner og venn, biskop Thomas fra den koptiske kirke, hadde et enormt problem da han ble kalt som biskop i øvre Egypt.

Kjønnslemlestelse også blant kristne i Egypt
Problemet biskopen måtte håndtere, var at familier i hans bispedømme praktiserte omskjæring av sine døtre. Mange tror at denne grufulle praksisen bare er et tema i islamske sammenhenger. Men faktum er at både kristne og muslimer praktiserer omskjæring noen steder i verden. De som praktiserer omskjæring, vil ofte si at det er en del av deres religiøse tradisjon, men de fleste tilhengerne av disse religionene vil være meget uenige.

Uansett ble omskjæring praktisert av kristne i bispedømmet til biskop Thomas. Han ba umiddelbart prestene sine om å snakke med sine sognebarn, og gjorde det klart at omskjæring var moralsk galt og ikke en del av den kristne tradisjonen. Men til ingen nytte. Han påla prestene sine å forkynne mot denne ondskapen. Ingenting endret seg. Han begynte å besøke kirker og forkynte mot det. Fortsatt skjedde ingenting.

Levebrød for fattige kristne i Egypt
Til slutt begynte han å undersøke hvem det var som gjorde dette mot de unge jentene i bispedømmet hans. Han fant ut at det var en håndfull eldre kvinner som utførte omskjæringene. Han gikk til dem for å kreve at de skulle slutte å utføre denne onde praksisen. Men i stedet for å fortelle dem hva de skulle gjøre, bestemte han seg for først å lytte for å få vite hvorfor de gjorde dette. «Dette er vårt levebrød. Uten denne jobben, hvordan ville vi kunne leve», spurte de ham. «Vi ville endt opp på gaten!»

Irettesettelser hjalp ikke
Biskop Thomas forsto at en etisk appell eller irettesettelse, hvor sterk den enn måtte være, ikke ville fungere. I stedet valgte han en mer praktisk tilnærming. Han spurte: «Hvis jeg lover å betale dere for resten av livet, det dere tjener hver måned på omskjæringer, vil dere da stoppe?» «Selvfølgelig», svarte de. Uten å ha pengene, lovet biskop Thomas at han personlig ville sørge for at kvinnene resten av livet fikk utbetalt en lønn som tilsvarte det de tjente på omskjæring. Takket være hjelp fra sjenerøse givere har biskopen holdt løftet.

Uten å ha pengene, lovet biskop Thomas at han personlig ville sørge for at kvinnene resten av livet fikk utbetalt en lønn som tilsvarte det de tjente på omskjæring.

 

Stoppe skadelig adferd
Over natten klarte biskop Thomas å oppnå det som nasjonale lover, internasjonale normer og uendelige prekener ikke kunne; omskjæring av jenter opphørte i bispedømmet hans.

 

Å lytte og å bygge gode, solide relasjoner hjelper når man skal forandre skadelig adferd og skadelige holdninger og systemer. Det forstår biskop Thomas.

Jeg er stolt over partnere som biskop Thomas. Jeg er også stolt over at Stefanusalliansen våger å ta den tiden det trengs for å bygge opp slike relasjoner med gode partnere rundt om på kloden. Sammen gjør vi en betydelig forskjell

AKTUELT

PROSJEKT

Egypt: Stefanusbarna

På «søppelfjellet» i Kairo bor det tusenvis av kristne familier som er overlatt til å leve i, og av, storbyens søppel. Inspirert av Jesu kjærlighet har Mama Maggie gjennom tre tiår bygget opp et arbeid som kalles Stefanusbarna. Stefanusalliansen støtter dette arbeidet.