Et av ofrene for angrepet på tre kristne familier i Salepal.

Et av ofrene for angrepet på tre kristne familier i Salepal.  


Familiene bor i stammelandsbyen Salepal i  Chhattissgarh der animist-religionen praktiseres av flertallet av landsbyboerne.

Hendelsen skjedde 4. mai da landsbyens religiøse leder Dulla Poyami og flere andre begynte å holde gudstjeneste på et område som tilhører de kristne familiene. Da de kristne forsøkte å stoppe dem, truet gruppen med å konfiskere området, og de anklaget de kristne for å tilbe en fremmed gud.

Mishandlet
Lokale kilder rapporterer at omtrent 50–60 stammeledere tvang de tre kristne familiene til å delta på et åpent landsbymøte 5. mai. Der ble de kristne verbalt mishandlet, fysisk slått og truet med døden. Angriperne beordret de kristne til å gi avkall på sin tro og komme tilbake til animist-religionen, men de kristne nektet. Et av ofrene mistet bevisstheten på grunn av julingen. Publikum spredte seg da de trodde mannen var død. Ofrene ble sendt til sykehuset i Dimrapal, Jagdalpur, hvor de fikk behandling.

Ofrene sendte en skriftlig klage til nærmeste politistasjon 6. mai. En av gjerningsmennene sendte også en klage. De tre familiene er utvist fra landsbyen og har søkt tilflukt i en annen landsby i frykt for sine liv. Ifølge en lokal gruppe har ikke politiet iverksatt etterforskning. En lokal advokat sier til trosfrihetsorganisasjonen CSW (Christian Solidarity Worldwide) at situasjonen fortsatt er kritisk, og at det ikke er noen rettferdighet i sikte for disse familiene.

«Dypt bekymret»
CSWs administrerende direktør Mervyn Thomas sier: «CSW er dypt bekymret for situasjonen til disse familiene, som er utsatt for et angrep på grunn av deres kristne tro. Familiene er i et desperat behov for å få vende tilbake til sine hjem og levebrød i landbruket. Myndighetene må uten opphold undersøke saken og stille gjerningsmennene til ansvar for angrepene. De kristne må være sikre på at etterforskningen er upartisk, og at de vil kunne fortsette å bo i landsbyen uten frykt for ytterligere diskriminering og angrep. Deres levebrød må beskyttes.»

AKTUELT

PROSJEKT