Kristne i Kina leser sin bibel i filler og lar ikke troen bli satt i bur.

Kristne i Kina leser sin bibel i filler og lar ikke troen bli satt i bur.  


President Xi Jinpings økende undertrykkelse vekker dystre minner.

– Anslaget mot kristne og mot religion generelt er utvilsomt den mest alvorlige og intense undertrykkelsen av religionsfriheten i Kina siden kulturrevolusjonen, fastslår Benedict Rogers i intervju med Magasinet Stefanus. Han er teamleder for Øst-Asia i trosfrihetsorganisasjonen CSW, Stefanusalliansens partner, basert i London.

Her er noen eksempler:

• Stenging av flere tusen kirker. Mange kirker er ødelagt.

• Nedrivning av tusenvis av kors.

• Fengsling av pastorer og prester.

• Kirker tvinges til å vise portretter av Xi Jinping og henge opp kommunistisk propaganda.

• Installasjon av ansiktsgjenkjenningskameraer i gudshus.

• Forbud mot at unge under 18 år får delta i kirker, moskeer og andre gudshus.

• Halvmåner er revet ned av moskeers tak, moskeer er stengt eller ødelagt. Koranskoler er stengt.

• Tibetanske buddhister opplever stengte og ødelagte templer og forsvunne statuer.

• Minoriteter som Falun Gong utsettes for brutale overgrep.

Sterkt uthulet trosfrihet
Kinas grunnlov slår fast trosfrihet, men bare «normal religiøs aktivitet» i fem godkjente trosretninger: Protestantisk og katolsk kristendom, buddhisme, islam og taoisme.

Kulturrevolusjonen (1966 til 1976) var harde politiske kampanjer og blodige utrenskningsaksjoner. Hele samfunnet skulle brutalt omdannes fra bunnen av. Ofrene for vold og drap kan telles i millioner. All religion var forbudt. Tidlig på 80-tallet ble Kulturrevolusjonen offisielt erklært som en katastrofe.

I årene etterpå blomstret det religiøse livet opp igjen. Religionspolitikken ble løsnet opp. Tidlig på 90-tallet ble det bygget et stort bibeltrykkeri i Nanjing, støttet av internasjonale bibelselskaper. Den registrerte og statsgodkjente protestantiske Tre selv-kirken får lov til å ta imot cirka 4 millioner bibler i året. Kirkefolk «leser biblene sine i filler». Bibeldistribusjonen fortsetter som før, også i en tid der kirker settes under økende press.

Tallet på kristne har vokst sterkt – anslagene over protestanter varierer fra 70 til 120 millioner, det siste tallet er nok for høyt. Regjeringen hevder det bare er 38 millioner.
 

Noen eksperter mener å observere at regjeringen er mest fokusert på provinser med et stort antall kristne.

Benedict Rogers i CSW

 

Han vil ha full kontroll
Etter at president Xi Jinping kom til makten i 2013, har han systematisk samlet makt og kontroll. Xi er meget tydelig om religion:

– Vi vil fullt ut iverksette Partiets grunnleggende politikk, fastholde prinsippet om at religioner i Kina må være kinesisk orienterte og gi aktiv veiledning slik at religionene kan tilpasse seg det sosialistiske samfunnet, uttalte Xi Jinping på den 19. partikongressen i oktober 2017.

1. februar året etter kom en sterkt innstrammet religionslov. De mange uregistrerte trossamfunn skulle tvinges inn i de registrerte. Religion skal ikke «styres av utenlandske krefter» og må ikke brukes til å true «nasjonal sikkerhet». Koblingen mellom religionslov og sikkerhetslov vekker dyp bekymring.

Det er dessuten satt i gang en intens kampanje for at all godkjent religion skal gjøres «kinesisk – i tråd med sosialistiske verdier». Undertrykkelsen har derfor også rammet den registrerte, protestantiske Tre selv-kirken. Bare i den store Henan-provinsen er minst 200 kirker stengt de siste par årene. Flere steder er kirkebygg jevnet med jorden.

Mellom tro og press
Tre selv-kirken har i alle år har levd i spennet mellom kommunistpartiets styring og det levende troslivet. Og spennet går i bølger.

– Tre Selv-kirken er sammensatt. Utvilsomt både var og er det mange ekte troende kristne i kirkene. Prester har delt sin tro og undervist i samsvar med oppriktig kristen tro. Men under Xi Jinping er trykket og innflytelsen fra det kinesiske kommunistpartiet blitt stadig tydeligere, særlig med visningen av kommunistisk propaganda i kirker, sier CSWs Benedict Rogers i et epostintervju.

Illustrasjon laget av EPLS for CSW.

Overvåking i kirker
Frykten for politiavhør hører til dagens orden. Også registrerte kirker er en rekke steder tvunget til å sette opp overvåkningskameraer. Det nettbaserte trosfrihetsmagasinet Bitter Winter rapporterer fra landsbyen Xinmi i Henan:

En leder for en Tre selv-kirke forteller at 20 HD-kamera var satt opp i og utenfor kirken. Kameraer var satt opp også i andre kirker. Målet, sier lederen, er at alle kirker skal få kameraer. Det har meget høy oppløsning. Kvaliteten på lyden er god – hvert ord fanges opp.

Men det finnes sivil ulydighet. I Nanyang by i Henan ble en prest i juli i fjor hentet av politiet og forhørt. Menigheten hadde nemlig koblet fra de tre kameraene. De ville ikke bli overvåket.

Kors er revet ned fra tusenvis av kirker og erstattet med kinesiske flagg. Kirker er presset til å inkludere sosialistiske sanger. Men mange kirkegjengere legger mye mer kraft i salmene enn i de «røde pliktløpene».

Observatører antar også at det kinesiske overvåkningssamfunnet som er bygget sterkt ut de siste årene, med overvåkning og ansiktsgjenkjenning, vil bygges enda mer ut siden det også kan overvåke virus.

 

Ingen (...) er i Kina i dag helt fri til å følge sin samvittighet.

CSW-rapport

 

Sterk vekst av de uregistrerte
Veksten i uregistrerte menigheter de siste tiårene har vært sterk. Mange har vært husmenigheter eller undergrunnskirker. Men i større byer har det kommet synlige, store kirker på gateplan, noe lokale myndigheter tillot og Beijing-regimet lenge ikke grep inn mot.

Men så slo sentralregimet tilbake. Knappe to uker før den nye religionsloven trådte i kraft 1. februar, ble den store Golden Lampstand-kirken i Shanxi-provinsen sprengt. Støvskyene fra dynamittsalvene ble spredt verden over via en video på Facebook.

I den vel 20 år gamle kirken Home of Christ i Shantou i Guangdong-provinsen konfiskerte politiet i juni og juli mer enn 5000 bøker, elektronisk utstyr og religiøst materiale. Kirken ble stemplet som «en illegal religiøs organisasjon», forteller CSW i en fersk rapport.

I juli 2018 skrev 34 modige ledere av uregistrerte kirker i Beijing et åpent kritisk brev hvor de krevde respekt for trosfriheten.

For Zion-kirken i Beijing ble det kroken på døra i september, etter at kirken nektet å installere overvåkningskamera.

28. oktober 2018 gikk pastor Wang Yi i den store Early Rain-kirken i Chengdu sterkt ut mot undertrykkelsen av alle troende, av etniske minoriteter som de hovedsakelig muslimske uigurene i Xinjiang og av buddhistene i Tibet. Han forsvarte menneskerettighetene og alles trosfrihet.

9. desember ble kirken hans utsatt for en storstilt politiaksjon og stengt. Pastorens kone slapp ut i fjor sommer. Wang Yi skal selv sitte i en celle ut 2028.

Han ble dømt for «illegal forretningsvirksomhet» – og for å ha «oppildnet til undergraving av statens makt».

– Regjeringen vil ikke ha noen uavhengig kirke. De vil at alle kirker skal bli ledet av og overgitt til Partiet, sier en kristen i en uregistrert menighet i CSW-rapporten.

Overvåkningskamera i kinesisk kirke. Foto: Bitter Winter

De synlige tas først
Situasjonen varierer fra sted til sted. De største og mest profilerte uregistrerte menighetene er tatt først. Andre får fortsette.

– Det har alltid vært slik at noen provinsregjeringer har vært hardere og andre mildere. Imidlertid ser det ut til at det sentrale regimet dirigerer religionspolitikken mye mer aktivt i dag, selv om lokale tjenestemenn fortsatt implementerer politikken ulikt. Noen eksperter mener å observere at regjeringen er mest fokusert på provinser med et stort antall kristne, sier Benedict Rogers i CSW.

Men gradvis øker presset også mot husmenighetene, melder Bitter Winter. Det sendes i flere provinser ut direktiv om å harde kampanjer for å stoppe «illegal aktivitet».

Kaster ut partimedlemmer
CSW forteller også at plakater og bilder med religiøst budskap en rekke steder er fjernet fra private hjem. Det er eksempler på fattige familier som trues med å miste sosialstøtten dersom de ikke gir opp troen. Landeiere presses til ikke å leie ut lokaler til uregistrerte kirker.

Ekstra stor bekymring vakte det i Beijing at mange partimedlemmer var blitt kirkegjengere. Advarslene er nå krystallklare: Et partimedlem skal holde seg langt unna religion. Trosfrihetsmagasinet Bitter Winter rapporterer om partimedlemmer som er ekskludert etter mislykket omskolering.

Presset rammer også katolikkene: De uregistrerte skal presses til å innordne seg i den registrerte Patriotiske katolske kirken. Mange «upatriotiske» kirker landet over er stengt.

Muslimer og tibetanske buddhister rammes av det samme presset, med stengte moskeer og koranskoler og ødelagte templer og forsvunne statuer.

 

De har skaffet seg en fiende som ikke kan bli satt i varetekt: Menneskets sjel.

Pastor Wang Yi som soner ni års fengsel

 

Pastor Wang Yi i Early Rain-kirken i Chengdu har sonet snart et halvt år av en dom på ni år.

Forfølgelse under korona
Midt under koronaepidemiens herjinger trådte nye forordninger i kraft 1. februar. Der slås det fast at religiøse organisasjoner skal følge kommunistpartiet.

Ett sted ble et kors revet ned av en Tre selv-kirke i februar. I Jilin-provinsen har offentlige myndigheter trappet opp kontroll og etterforskning av husmenigheter. De vil stenge blant annet søndagsskoler og undervisning på nettet, forteller Bitter Winter.

«Krig mot sjelen»

I sin tale 28. oktober 2018 uttalte Early Rain-pastor Wang Yi som selv en drøy måned senere ble satt bak lås og slå og nå soner sine ni år:

– De styrende her i landet har gått til krig mot sjelen. Men de har skaffet seg en fiende som ikke kan bli satt i varetekt, som ikke kan ødelegges, som ikke vil kapitulere eller bli overvunnet: Menneskets sjel.

FØRST PUBLISERT I MAGASINET STEFANUS 3-2020

AKTUELT

PROSJEKT