Martin Accad sammen med en shia-muslimsk sjeik fra Sør Libanon på en konferanse på Arab Baptist Theological Seminary juni 2017. Foto: Johannes Morken)

Martin Accad sammen med en shia-muslimsk sjeik fra Sør Libanon på en konferanse på Arab Baptist Theological Seminary juni 2017. Foto: Johannes Morken)  


Accad leder det akademiske arbeidet på Arab Baptist Theologial Seminary i Libanons hovedstad. Til Beirut har det kommet skarer av mennesker som har flyktet fra krigene i Syria og Irak. På seminaret møter han kristne studenter som er sterkt preget av møtet med den voldelige utgaven av islam.

Selv har Martin Accad sin utdannelse fra Oxford i England. Temaet for hans avhandling der var muslimers tolkning av evangeliet fra 8–14. århundre. Nå er han i innspurten med en bok om teologisk dialog med islam.

I juni var Martin Accad en av innlederne på den 14. årlige konsultasjon ved seminaret om Beirut. Evangeliske kirkeledere fra Midtøsten og andre land drøftet, i regi av Institute of Middle East Studies, hvordan kirker skal forholde seg i de kaotiske tider med krig, forfølgelse og emigrasjon. På bildet samtalaer han med en shiamuslimsk sjeik som var invitert til konsiltasjonen.

Accads tema på konferansen var hvordan kristne i Midtøsten og Nord Afrika ikke må velge å se seg som en kraftløs minoritet, men som Jesus etterfølgere som kan ha et profetisk kall for å bygge fred. I en blogg etterpå har Accad skissert ulike måter å møte vold og forfølgelse på.

Svar 1: Hevn - gjør andre til offer

Det vanligste svaret på vold i Midtøsten er ropet om hevn og å gjøre andre til offer. Dette forklarer, sier Accad, hvor perpleks Amro Abid var. Abid leder et TV-program i Abu Dhabi. I et program ble det presentert et videosendt vitnesbyrd fra en koptisk kristen mor som mistet sin sønn i terrorangrepet utførte mot Markus-katedralen i Alexandria i Egypt palmesøndag. Hun tilga terroristen. Etter å ha hørt vitnesbyrdet utbrøt TV-personligheten: «Kopterne i Egypt er laget av stål. Disse folkene tilgir fordi det er basert på sannhet, på doktriner.»

Accad kommenterer: – Tilgivelse er et kraftfullt vitnesbyrd om Jesus i en kulltur og en verden der vårt strenge krav til rettferdighet inviterer oss til hevn over de kriminelle.

Accad legger til: – Problemet med hevn er at hevnen trigger en ond sirkel der offeret i neste omgang gjør andre til offer. Selvfølgelig skal staten ha en nøkkelrolle i å dømme og straffe kriminelle. Men der staten feiler, gir det oss kristne i Midtøsten og Nord Afrika ikke retten til å ha rettferdigheten i egne hender. Koptiske kristne som tilgir mot alle odds er et mye mer kraftfullt vitnesbyrd om Kristus enn hevn, sier Accad.

«Problemet med hevn er at hevnen trigger en ond sirkel der offeret i neste omgang gjør andre til offer.»

Martin Accad

 

Svar 2: Å gjøre seg til offer og demonisere islam

Det andre svaret er, sier Accad, å gjøre seg selv til offer og å demonisere andre.

– Mange kristne i Midtøsten har valgt denne strategien. Tendensen for oss alle er assosiere den som skader oss, med hele den gruppen vedkommende tilhører, sier Accad.

Han drar sammenligning til rasismen og segregeringeni USA på 50- og 60-tallet. Enkelte svarte grupperinger tok til orde for væpnet motstand og legitimerte vold mot hvite. Lidelsen for afro-amerikanerne ledet noen til å karakterisere alle hvite som «hvite djevler», sier han.

– På samme måten førte angrepet 11. september til at noen gjorde alle muslimer skyldige for terroren. Jeg tror at denne måten å svare på er årsak til mestepartten av krigene og volden de siste tiårene. Om angrepet på tvillingtårnene hadde blitt håndtert som en forbrytelse som skulle etterforskes og dersom forbyterne hadde blitt sett på som kriminelle som skulle straffes etter loven, ville vi unngått krigene i Irak og Afghanistan. Det er også mye mulig at en gruppe som IS ikke ville dukket opp i den syriske og irakiske krigen, sier Accad. Han legger til:

– Den lidelsen som kristne i Midtøsten har opplevd gjennom historien i møte med muslimer har ført ril en total demoniseirng av islam, ut fra at kristne har gjort seg selv til offer, sier Accad.

Han sier at det ikke var det å være hvit som var årsaken til rasisme i USA, årsaken var «en spesiell tolkning av at det å være hvit innebærer hvit overlegenhet».

– På samme måte er det ikke, mener jeg, islam i seg selv som fører til forfølgelse av kristne, men heller en spesiell tolkning av muslimske tekster. Denne tolkningen forteller om muslimsk herredømme og fører til et ønske om global makt og ekskludering.

«Den lidelsen som kristne i Midtøsten har opplevd gjennom historien i møte med muslimer har ført ril en total demoniseirng av islam» 

Martin Accad

 

Svar 3: Tilgivelse og kamp for forandring

Accad sier at det tredje kristne svaret på forfølgelse er tilgivelse og i stedet for å gjøre seg selv til offer, ta aktive initiativ til forandring.

– Dette er ikke lett, men det er den eneste måten å bryte sirkelen av hevn og vold. Når vi tilgir de som har skadet oss, skal ikke dette brukes som en plattform for å gjøre oss selv til offer og enda mindre til en flukt gjennom emigrasjon. Når kristne i Midtøsten og Nord-Afrika tilgir muslimske angripere mot en kirke, er det deres ansvar modig å lansere initiativ for forandring av det urettferdige systemet de lever i.

Accad mener at Martin Luther King jr ville si at mangel på motstand mot rasismen var det samme som å ikke elske fiendene.

– Mangel på motstand mot rasismen innebar at de svarte overlot rasistene til ondskap og den syndige natur. Aktiv motstand mot rasisme, som til og med kostet Martin Luther King jr livet, var det eneste legitime svaret han fant på urettferdighet og sosial segregering.

– På samme måten skal vi som Jesu etterfølgere ikke svare på voldelig forfølgelse gjennom hevn. Vi skal heller ikke passivt å gjøre oss selv til offer, som fører til emigrasjon eller til demonisering av islam, sier Accad og legger til.

– Vårt svar på forfølgelse skal først være tilgivelse, deretter kamp for rettferdighet i samfunnet mens forbryterne stilles for retten. Dessuten må vi se at vold som skyldes en oppfatning av islamsk herredømme, kommer av en demonisk måte å tolke islamske tekster på. Det er denne ideologien som må møtes med motstand både fra kristne og muslimer, samtidig som disse ideologiene forsøkes nedkjempet, sier Martin Accad.

«Vold som skyldes en oppfatning av islamsk herredømme, kommer av en demonisk måte å tolke islamske tekster på.»

Marrin Accad

 

AKTUELT

PROSJEKT

Egypt: Stefanusbarna

På «søppelfjellet» i Kairo bor det tusenvis av kristne familier som er overlatt til å leve i, og av, storbyens søppel. Inspirert av Jesu kjærlighet har Mama Maggie gjennom tre tiår bygget opp et arbeid som kalles Stefanusbarna. Stefanusalliansen støtter dette arbeidet.