I 2013 ble Nord-Korea markert i fakkeltoget for trosfrihet og støtte til de kristne i Nord-Korea.

I 2013 ble Nord-Korea markert i fakkeltoget for trosfrihet og støtte til de kristne i Nord-Korea.  


(FØRST PUBLISERT I DAGEN 2.10.2019)

De siste to årene har toppledere som Jens Stoltenberg og Donald Trump besøkt grensen mellom Nord-Korea og Sør-Korea, med store pressekorps på slep. En trenger ikke å selv ha stått på grenselinjen med en fot i hvert av landene for å skjønne at dette er en av verdens strengest bevoktede grenser. Det er både absurd og tragisk å se soldater fra hver side prøve å fremstå som mer veltrent, med bedre militært utstyr og med sterkere kamplyst enn soldatene på den andre siden. De kunne vært fra hver sin planet, men deler samme språk og har felles historie og kultur frem til for 71 år siden. 

Kristne i Nord-Korea
Grensen mellom Nord-Korea og Sør-Korea er også skillet mellom den globale kirkes mest ekstreme ytterpunkter. I Sør-Korea ligger noen av verdens største megakirker. Mange menigheter der er rike på ressurser og teologisk kompetanse, har store skarer av medlemmer og sender ut tusenvis av misjonærer. I Nord-Korea er den synlige kirken utryddet. Det er umulig å anslå hvor mange hemmelige troende som finnes i landet nå. De som er igjen kan aldri møtes åpenlyst, aldri være åpne om at de har en bibel og mange tar ikke sjansen på å fortelle om sin tro til egne barn mens barna går på skole. Det er for risikabelt i møte med lærere som er pålagt å bruke barna som kilder til kunnskap om mulig regimekritiske holdninger hos foreldrene. 

 

I Sør-Korea ligger noen av verdens største megakirker. (...)  I Nord-Korea er den synlige kirken utryddet

 

Voldsbruk mot kristne i Nord-Korea
Stefanusalliansens partnere anslår at blant de som flykter fra Nord-Korea, har langt under ti prosent noen kjennskap til kristen tro. Slik sett har regimets ekstreme voldsbruk lykkes i å fjerne all offentlig praktisering og opplæring i andre trosretninger enn dyrkingen av landets ledere. De få kildene som finnes blant kristne nordkoreanere utenfor landet forteller likevel at mange som har en kristen tro velger å bli værende i Nord-Korea. De opplever seg kallet til å holde liv i de små hemmelige fellesskapene og fortsette å be i det skjulte. 

Håpet om et gjenforent Korea er fortsatt tent hos mange, ikke minst blant kristne ledere i Sør-Korea. Men en fremtidig gjenforening, selv under svært optimistiske scenarioer, vil kreve betydelige ofre fra den jevne sørkoreaner. Det vil koste ufattelige summer å gi lutfattige nordkoreanere en bedre levestandard, og kreve en dyp kulturendring bort fra individualistisk statusjag til sosial inkludering. Her er det viktig at kristne ledere i Sør-Korea tar en tydelig verdimessig lederrolle. 
 

  • Vil du motta nyhetsbrev om trosfrihet og forfølgelse? Klikk her


Kristen hengivenhet til Gud
Mange kristne ledere i sør ser nok for seg å bli naturlige ledere for kristne i Nord-Korea hvis regimet faller en gang i fremtiden. Men de som har møtt troende fra Nord-Korea forteller om dypt forankrede kristne med sjelden hengivenhet til Gud og sine medmennesker. Men uten illusjoner om rask vekst eller tro uten offer. Der har de mye å lære bort til sine trossøsken i både Sør-Korea og resten av verden. Vår felles bønn må være at det en dag skal få skje.

  • Vil du gi en gave til Stefanusalliansens arbeid for mat til skolebarn inne i Nord-Korea og til flyktninger fra landet? Gi en gave her. Merk gaven: Nord-Korea

AKTUELT

PROSJEKT