Søster Theodora sammen med Torbjørg Torp-Nilsen i Holmlia kirke i Oslo.

Søster Theodora sammen med Torbjørg Torp-Nilsen i Holmlia kirke i Oslo.  


Prosjektet er i samarbeid med Hans Olav Baden og Torbjørg Torp-Nilsen i Holmlia menighet i Oslo. Det er et opplegg med åtte selvstendige enkeltsamlinger som kan settes sammen til én oppsetning.

Idéen fikk Torp-Nilsen hos Stefanusalliansens partnere Mama Maggie og biskop Thomas i Egypt. I Holmlia er det laget et stort iotakors. Det er laget på en sponplate, med søppel i ulike farger – etter inspirasjon fra Mama Maggies arbeid i Kairos «søppelby». I Kairos «søppelby» bor og arbeider foreldre og barn for å livnære seg av søppel som de kan foredle og selge. I Holmlia ble norsk søppel altså brukt til å lage et bønnekors.

Søster Theodora, nonne på Anafora i Egypt, besøkte Holmlia kirke i høst med sitt iota-kors rundt halsen. Det skapte begeistring blant barna som har laget det store iota-korset.

AKTUELT