De fire barna vet ikke når de får se pappa igjen. Han er fengslet, beskyldt for blasfemi.

De fire barna vet ikke når de får se pappa igjen. Han er fengslet, beskyldt for blasfemi.  


Maroline Pervaiz aner ikke når hun og barna får se mann og far igjen.

En kollega av Asif Pervaiz hevdet at han hadde fått en sms fra Asif der han fornærmet islam, Koranen og profeten Muhammed. Asif Pervaiz ble umiddelbart arrestert. Han ble torturert før han ble fengslet.

Da Maroline og tvillingene kom hjem fra sykehuset til de to andre barna, var altså mannen og faren borte. Han var buret inne. På grunn av sikkerheten har mor og fire barn i fire år, bodd på et hemmelig sted

– Jeg frykter at det blir mange år til vi ser Asif igjen, sier Moraline til Magasinet Stefanus.

 

Se film om Asif, Maroline, barna og deres hjelpere i Pakistan. Saken fortsetter under filmen.

 

Trekker ut
Rettergangen i blasfemisaker i Pakistan trekker ofte ut i årevis. Selv om de anklagede ofte blir frikjent etter flere år i fengsel, er de og familien ikke trygge. De må leve i skjul, i frykt for vold fra ekstremister.

Gjennom organisasjonen Human Friends Organization støtter arbeider Stefanusalliansen for Asif Pervaiz og andre blasfemiofre i Pakistan med fri rettshjelp og praktisk støtte. Maroline og de fire barna har fått et nytt bosted, mat, medisiner, klær og skolegang.

Jeg frykter at det blir mange år til vi ser Asif igjen.

Moraline Pervaiz

Kvinner er sårbare

Historien til Maroline viser hvordan kvinner er spesielt sårbare der trosfriheten har dårlige kår.

For mange kvinner vil det at mannen i familien fengsles for sin tros og tjenestes skyld få store konsekvenser. Fordi mannen som regel er forsørgeren i familien, blir kvinnen nødt til å ta på seg rollen som eneforsørger ved siden av den psyko-sosiale støtten som forventes av familien.

Under et seminar for kvinner og trosfrihet på Filippinene i november fortalte Tuyet Ngoc Dinh fra Vietnamese Women for Human Rights (VNWHR) hvordan kvinner rammes av manglende trosfrihet i Vietnam. Der blir ledere for uregistrerte kirkesamfunn ansett som en trussel for myndighetene, og utsettes for diskriminering, fengsling og tortur. Kvinnene på sin side står igjen med ansvar for menighet, familier og må kanskje ut på lange og kostbare reiser for å besøke sine ektemenn i fengsel. Tuyet Ngoc Dinh sier: «Internasjonale organisasjoner har en tendens til å fokusere på menn som forfølges på grunn av sin tro, men glemmer kvinnene som står i bakgrunnen og den børen de må bære».

Mishandlet

En av disse kvinnene er Tran Thi Hong, gift med pastor Chinh som Stefanusalliansen har skrevet om tidligere. Pastor Chinh ble fengslet og dømt til 11 års fengsel for sin aktivisme for trosfrihet og minoriteters rettigheter i Vietnam. Gjennom VNWHR arbeidet Tran Thi Hong også for religiøse minoriteter ved å gi praktisk bistand til religiøse fanger og deres pårørende.

Tran Thi Hong ble selv offer for myndighetenes forfølgelse etter at mannen ble tatt. Hun ble spionert på og nektet å forlate sitt eget hus. Etter å ha møtt amerikanske diplomater for å snakke om ektemannens løslatelse, ble hun tvunget med til politistasjonen. Hun ble slått og mishandlet av politiet i fire timer – hun nektet å erkjenne å ha gjort noe ulovlig. Etter internasjonalt press ble pastor Chinh etter hvert løslatt før tiden, på betingelse om at han og familien dro til USA i eksil. Der bor familien nå.

Trosfriheten er under sterkt press i Vietnam. I 2017 klassifiserer United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) landet som «country of particular concern». Stefanusalliansen som har arbeidet i Vietnam i en årrekke, starter i 2018 et pilotprosjekt med tanke på å styrke rettighetene til religiøse minoriteter.

FØRST PUBLISERT I MAGASINET STEFANUS 1-2018

 

Hjelp Brian, han vil ha pappa hjem

Stefanusalliansens partner hjelper familien med penger til advokat, skjulested, mat og skolegang.

Gi en gave her

AKTUELT

PROSJEKT