Nepals lovgivning beskytter hinduismen og kriminaliserer forsøk på å få hinduer til å konvertere.

Nepals lovgivning beskytter hinduismen og kriminaliserer forsøk på å få hinduer til å konvertere.  


Politiet i Ghorahi, en by i Dang Deukhuri-distriktet, arresterte to menn og to kvinner på et hotell klokka 8.00 den 23. april. De fire er: Dilli Ram Paudel, generalsekretær i Nepal Christian Society; Gaurav Sreevastab, en indisk statsborger; en uavhengig amerikansk statsborger og Kusang Tamang, deres nepalske tolk. Deres bibler og personlige eiendeler, inkludert penger og bærbare datamaskiner, ble konfiskert, melder Christian Solidarity Worldwide (CSW). CSW er, med base i Storbritannia, Stefanusalliansens søsterorganisasjon.

De fire hadde deltatt på en en-dagers kristne konferanse for pastorer 22. april, holdt i en lokal kirke, sammen med ca 70 andre. Kilder har fortalt CSW at de fire ennå ikke er tiltalt, men at de holdes i politiets varetekt.

Trosfriheten krenkes
En tiltale vil i tilfelle bli reist etter straffelovens § 158, som trådte i kraft i august 2018 og som kriminaliserer proselytisering (evangelisering) og konvertering. De som dømmes etter denne paragrafen, kan få fengsel i opptil fem år eller bøter opp til 50 000 rupees (i underkant av 4 000 kroner). Når en utlending er involvert, blir personen deportert innen syv dager etter at fengselsstraffen er fullført.

Loven ble vedtatt i august 2017 og trådte altså i kraft i fjor, ett år etter. Nepal er et land der hinduismen er dominerende. Nepal er ett av flere land som har vedtatt lover som kriminaliserer skifte av tro, i praksis å skifte fra majoritetsreligion en til en tro blant minoriteter. En rekke delstater i India der også hinduismen er majoritetsreligion, har vedtatt lignende lover. I Myanmar der buddhismen står sterkt, er det også vedtatt lover som kriminaliserer skifte av tro. Et radikalt buddhistisk parti i Sri Lanka har forøvrig gjort flere forsøk, så langt uten å nå fram, på å kriminalisere konvertering i et land der buddhismen er flertallsreligion.

Menneskerettigheter
Nepal har vært medlem av FNs menneskerettighetsråd siden 2018 og har frivillig lovet å fremme og beskytte menneskerettigheter, inkludert religionsfriheten eller trosfriheten, i tillegg til å være part i den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Konvensjonens paragraf 18 beskytter tros- og livssynsfriheten. Denne gjør det til en rett både å ha en tro, å leve ut en tro og å skifte tro. Nepals grunnlov sier derimot at hinduismen skal beskyttes av staten, og i en egen poaragraf settes det sterke grenser for skifte av tro og frie trosuttrykk. Paragraf 158 i straffeloven følger opp dette.

«Trakasserer kristne»
Bruken av § 158 og økningen i målrettet trakassering og angrep på religiøse minoriteter de siste årene, har resultert i at mange kristne lever i frykt for å praktisere sin tro fritt, melder Christian Solidarity Worldwide med kilder i Nepal.

«Sjikanerer troende»
CSWs administrerende direktør Mervyn Thomas sier: «Vi oppfordrer Nepal til å respektere at alle religiøse minoriteter har rett til å øve sin tro gjennom tilbedelse, undervisning og annen trosutøvelse. Seksjon 158 i straffeloven inspirerer både statlige og ikke-statlige aktører til å sjikanere og rettsforfølge uskyldige mennesker som rett og slett utøver sin rett til å utøve sin tro. Vi oppfordrer politiet til å legge bort alle anklager mot disse kristne og slippe dem umiddelbart.

Vil gjera Nepal til hinduistisk stat
Eit politisk parti i Nepal har lansert ein kampanje for å gjera landet til ein hinduistisk stat, melder Asia News.Det høgre-orienterte pro-hinduistiske partiet Rastriya Prajatantra Party lanserte kampanjen på ein koferanse 27. februar. Partiet har teke til orde for dette heilt sidan Nepal blei ein sekulær republikk i 2008, melder World Watch Monitor.