Da «Nam» kom til tro på Jesus, rev han alteret for forfedrenes ånder og ble jaget fra gård og grunn. Nå skal han bli pastor.

 Da «Nam» kom til tro på Jesus, rev han alteret for forfedrenes ånder og ble jaget fra gård og grunn. Nå skal han bli pastor.  


«Nam» tilhører hmong-folket og kommer fra en provins i nordvest. Her er troen innvevd i alt. «Nams» far ble rasende fordi sønnen ikke ville ta seg av ham ved å ofre dyreblod til hans og forfedrenes ånder. Fedredyrking er eldreomsorg i det hinsidige.

Å bli drevet fra hus og hjem innebar at «Nam» mistet sitt levebrød som bonde. Hmong-folket er et dyktig jordbruksfolk. Han måtte dyrke opp en ny liten gård, høyere oppe i fjellet.

«Som en død»

Da hans bror kom i militæret og fikk tilbud om medlemskap i kommunistpartiet, fikk «Nam» nytt press. Dersom han ikke forlot den nye religionen, ville hans bror bli nektet partimedlemskap. «Nam» dro hjem. Etter press bygde han opp igjen alteret.

Men da faren ville ha ham med på alt sønnen hadde sagt nei til etter at han brøt med forfedre-troen, som drikking av alkohol, forstod «Nam» at han måtte bryte for godt. For andre gang sendte han alteret på bålet.

Faren var like kompromissløs.

– Han så på meg som død, sier «Nam». Han, kona og de to barna – som i dag er 9 og 6 - stod uten hus og levebrød for andre gang. «Nam» og familien har fått hjelp av kirkesamfunnet til vår partner i Vietnam, pastor Steve, til å skaffe seg en ny gård i utkanten av landsbyen. Nå har «Nam» bare ett år igjen av deltidsutdanningen hos vår partner til han er ferdig utdannet pastor.

– Nå kan ikke min far stoppe meg. Nå er jeg fri.

Politiet kom
«Ceo» (33) kom til tro på Gud i 2012. Også han rev husalteret. Et møte høsten 2013 ble brutt opp av politiet. Det var, fortalte politiet, ikke lov å samles for å be. De konfiskerte bibler og bøker. Juledag kom politiet og forbød julefeiringen. Politifolk har også kommet til cellegrupper og revet ned bilder der det står «Lovpris Gud!». Tre av 100 familier i landsbyen er kristne. «Ceo» sier at han og andre også er blitt fysisk angrepet av politifolk. «Ceo» er halvveis i den fire år lange deltidsutdanningen som vår partner tilbyr for folk som vil innvies til tjeneste.

Når «Ceo» og hans venner kommer til nye landsbyer, er noen åpne for evangeliet, andre er redde for hva politiet vil gjøre dersom de kommer til tro på Jesus.

 

Han ber om forbønn for en fremtid han ikke kjenner.

 

«Be for oss»
Men det er blitt lettere for hans egen kirke. «Ceo» er glad for at vår partner har tatt trakasseringen opp og fått aksept for at de møtes.

– Jeg takker Gud. Men be for oss, sier «Ceo».

Lokale myndigheter skaper ofte problemer i landsbyer der det ikke er troende fra før. De liker ikke en ny tro som bryter med gamle forestillinger. For dem er dyrking av forfedrenes ånder et mye tryggere lim i samfunnet enn en ny tro.

I Vietnam er det altså ikke lov å samles for å utøve religion utenom registrerte kirkebygg. Vår partners menigheter samles i hjem. Når menighetene blir større og mer etablerte, og når hele landsbyer vender om, blir problemene mange steder nå mindre.

Hun kom til tro på Jesus. Mannen kastet henne på dør. Det er lenge siden hun har sett sine barn.

Kall
Vietnam har et lappeteppe av etniske minoriteter, både i det sentrale høyland og i fjellområdene i nord. Her finnes både fedredyrking og andre religioner.

Vår partner, pastor Steve (som ikke er hans egentlige navn) har i årtier hatt et kall for å spre evangeliet blant minoritetsfolk. I dag har nettverket flere hundre menigheter blant flere titalls minoriteter. Dette er et misjonsmirakel. Vår partner utdanner lokale og lønner folk til å evangelisere blant sine egne. Evangeliet spres av kirkeplantere på motorsykler og noen ganger til fots, fra landsby til landsby, selv om det bryter med det som er lov.

Vietnams myndigheter som vil beholde makt og holde landet samlet, frykter at religion skal brukes for å styrke separatistbevegelser blant minoritetsfolk. Vår partners nettverk har ikke oppildnet til separatisme, men måtte for noen år siden stenge en bibelskole, som vi støttet, i et område der en slik bevegelse hadde fotfeste.

«Dommedag»
Separatismen gir mange utslag. Da den amerikanske pastoren Harold Camping i 2011 «profeterte» dommedag 21. mai, ble det utnyttet av USA-baserte Hmong Foundation. De oversatte «profetien» til perfekt hmong og spredte et budskap om at hmong-folkets gamle kongedømme nå skulle gjenopprettes. I en provins i nordvest skulle Jesus komme igjen. Bare de som fysisk var der ved Jesu komme, ville bli inkludert.

Mange tusen forlot både hus og jord. Da falskneriet ble åpenbart, stod de ribbet tilbake, langt hjemmefra.

Vår partner rykket tidlig ut med en advarsel til sine ledere og sitt kirkefolk mot den falske profetien. Bare noen ytterst få fra hans nettverk lot seg lokke. Historien viser betydningen av utdannelse og av vår partners velorganiserte struktur.

Vår partner satt flere år i fengsel på 70- og 80-tallet. Han har funnet arbeidsmåter som gjør at kirken kan vokse. Men han ber om forbønn for en fremtid han ikke kjenner.

 

Tro i Vietnam

• Buddhismen står sterkt, særlig i sør.

• 11 prosent hører til «nye» religioner.

• Tilhengere av hoa hoa-buddhisme.

• Katolikker, evangeliske kristne og muslimer.

• Fedredyrking og tilbedelse av guder som beskytter landsbyen eller yrkesgruppen

• Religion ble undertrykt etter Vietnamkrigen.

• Lettere i dag, men etniske minoriteter undertrykkes fortsatt.

 

FØRST PUBLISERT I MAGASINET STEFANUS. BESTILL GRATIS ABONNEMENT HER

Støtt misjon der trosfriheten krenkes

Stefanusalliansens partnere i Vietnam, Laos og Kambodsja bygger ut store kirkenettverk blant minoriteter. Merk gaven: Misjon Sørøst-Asia

Gi en gave

AKTUELT

PROSJEKT