NRKs Sverre Tinnå intervjuer i januar 1966 Richard Wurmbrand.

NRKs Sverre Tinnå intervjuer i januar 1966 Richard Wurmbrand.  


Misjon bak Jernteppet ble startet i november 1967. Det var et resulotat av at Richard Wurmbrand ble satt fri etter 14 år i rumensk fengsel i 1965. I Oslo utfordret han til på starte en misjon for landene bak Jernteppet. I 1966 ble han intervjuet av NRKs Sverre Tinnå  om forfølgelsen av kristne i landene bak Jernteppet og om torturen han selv hadde opplevd. Med tilatelse fra NRK viser vi klippet.

 

I 1968, året etter oppstarten av Misjon bak Jernteppet, intervjuet mangeårig NRK-medarbeider Geir Helljesen biskop Monrad Norderval om hva organisasjonen hadde fått utrettet den første tiden. Norderval som var formann i Misjon bak Jernteppet, fortalte om spredning av bibler og nytestamenter, gjennom andre organisasjoner. Han bekreftet at dette ble ansett som illegalt av de landene der biblene havnet. Men Norderval la til: «Det har vært kristendommens rolle helt fra den første tid å være uvelkommen blant tyrannene». Med tillatelse fra NRK viser vi filmklippet her.

 

I 1973 overleverte biskop og MbJ-leder Monrad Norderval 77 000 underskrifter til statsminister Trygve Bratteli med protest mot religionsforfølgelsen i Sovjetunionen. Kravet var å bringe dette inn for FN i forbindelse med 25 års jubileet for FNs menneskerettighetserklæring. Våre danske og svenske søsterorganisasjoner samlet til sammen inn 39 000 underskrifter med samme krav til sine regjeringer.

I møtet med statsminister Bratteli uttalte Norderval: «Vi er tillitsfulle når vi i dag legger denne sak nettopp i Deres hender, herr statsminister. De har selv gjennom forferdelige år i Tysklands fengsler og konsentrasjonsleire opplevd den samme virkeligheten, den samme rettsløsheten, den samme brutalitet og nød og lidelse (...) Derfor er det menn som De som alene har den moralske rett og også plikt til å ta opp en sak som denne.»

AKTUELT