I Kayah-staten øst i Myanmar får disse fortvilte familiene mat gjennom Stefanusalliansens venner.

I Kayah-staten øst i Myanmar får disse fortvilte familiene mat gjennom Stefanusalliansens venner.  


Stefanusalliansens venner i storbyen Yangon trygler om forbønn.

– Venner, vær så snill og be om helbredelse av Kalay, skriver de tidlig i dag. Kalay er den største byen i den nordvestlige regionen Sagaing.

– Over 400 døde i juni av covid-19. Rundt 200 er døde så langt i juli. Under pandemien har vi mistet flere pastorer og kristne ledere i denne byen med en befolkning på 100 000 mennesker. Dette er veldig kritisk for kristendommen i Myanmar, skriver våre venner fra storbyen Yangon. Dette er venner som vi av sikkerhetsgrunner ikke kan oppgi navnet på.

– En lignende situasjon skjer nå i andre regioner, skriver de.

 

Under pandemien har vi mistet flere pastorer og kristne ledere i denne byen... Dette er veldig kritisk for kristendommen i Myanmar.

Stefanusalliansens venner

 

Ingen leger, mangler oksygen
I de sju områdene som kalles regioner i Myanmar, er burmanerne i majoritet. Burmanerne er tradisjonelt buddhister. I sju stater er ulike etniske minoritetsgrupper er i flertall, som i Chin-staten. Flertallet av chin-folket er kristne.

Våre venner roper om hjelp:

– Mange sykehus har ingen leger og sykepleiere. Mange er arrestert. Andre har flyktet til frie soner i Myanmar for å gripe til våpen og slå tilbake. Militære sykehus godtar ikke sivile pasienter. Det virker som de militære bruker covid-19 som våpen, skriver de.
 

En pansret bil fra Myanmars hær i gatene i Mandalay i slutten av juni.

Griper til våpen
Hærens brutale maktbruk mot fredelige demonstranter har gjort at mange sivile har gitt opp demonstrasjonene. De ser at generalene har krysset grensen, og valgt brutalitet og at fredelige protester derfor ikke nytter.

De har reist inn til etniske stater der de får våpentrening hos etablerte opprørsgrupper. Disse opprørsgrupper samles nå i en løs allianse under en eksilregjering der ulike etniske grupper har samlet seg på tvers av mange skiller for å bekjempe militærjuntaen sammen.

For få dager siden skrev paret om situasjonen i regionen Mandalay, midt i landet:

– Dette kan være gnisten til borgerkrig. Det pågår kamper mellom hæren og Folkets forsvarshær (PDF). Folk hamstrer mat, medisiner og bensin. Men mange kan ikke, de har ikke penger.

 

Dette kan være gnisten til en borgerkrig.

Stefanusalliansens venner i Yangon

 

På flukt i jungelen - får mat fra Stefanusalliansens venner.


Hjelpearbeid i det skjulte
Våre venner står midt i et hjelpearbeid for hundrevis av familier, med mat og medisiner. Det er vanskelig og risikofylt.

– Sivile som blir tatt når de hjelper flyktningene, blir arrestert. Humanitære grupper er i stor fare, skriver de i dag.

– Vi hjelper mennesker i det skjulte. Vi trenger øyeblikkelig hjelp til oksygen, personlig verneutstyr, maske og medisiner for å bekjempe den tredje bølgen av covid-19.

 

Sivile som blir tatt når de hjelper flyktningene, blir arrestert.V i hjelper mennesker i det skjulte.

Stefanusalliansens venner
 

Tre katastrofer samtidig
– Myanmar har tre katastrofer samtidig: Covid-19, kuppet og sulten. Ifølge Verdens matvareprogram sulter allerede over 3 millioner. Innen 2022 vil mer enn halvparten av befolkningen i Myanmar leve i fattigdom. Internasjonale fabrikker, kjederestauranter og store prosjekter er stengt og forlatt. Dette forårsaker arbeidsledighet og sult. Noen har allerede tatt livet sitt, skriver våre venner og avslutter:

– Vær så snill å be, be, be!
 

PS.

På den gode siden er fire av fem arresterte studenter fra Chin Christian University i Chin-staten, der flertallet er kristne, satt fri. De har vært fengslet og har fryktet år i fengsel. Den siste er ikke satt fri. Stefanusalliansen støtter også Chin Christian University.

Støtt desperate familier i Myanmar

Stefanusalliansens venner hjelper under covid-pandemien. Og de bekjemper sulten.

Gi en gave

AKTUELT

PROSJEKT