Ungdommene i Nærbø kirke stilte med ung kraft og digital kompetanse.

Ungdommene i Nærbø kirke stilte med ung kraft og digital kompetanse.  


Ungdommene i Nærbø kirke hadde  fredag en kjempeflott kveld med basar til inntekt for Stefanusbarna, et prosjekt blant barn i Kairos slum og «søppelbyer».

– Det ble en pangstart på det nye misjonsprosjektet vårt for barn og unge, sier Torgeir Hauge.
 
– Regnestykket fra fredag viser at vi hadde et overskudd på kr. 37.788,- på basaren vår. Det er utrolig kjekt å kunne overføre summen til Stefanusalliansen og misjonsprosjektet vårt der. Takk til alle som fulgte sendingen, kjøpte årer og skaffet gevinster.

– Dette er godt jobba. På vegne av Stefanusbarna i Kairo er vi glade for denne innsatsen, sier Marianne Haugerud i Stefanusalliansen. Hun er også glad for at menigheten starter opp med misjonsprosjekt gennom Stefanusalliansen.

Her kan du se sendingen

Ønsker din menighet misjonsprosjekt?
Ønsker din menighet å utgjøre en forskjell for mennesker som er diskriminert eller forfulgt for sin tro? Vil dere vite mer om hva vi kan lære av den forfulgte kirke?  

– Da kan et misjonsprosjekt gjennom Stefanusalliansen være noe. Vi har prosjekter i Tyrkia, Egypt og Pakistan. Det er store muligheter for å finne et prosjekt som passer nettopp deres menighet. 

Dere får trosopplæringsressurser, materiell til kulturarrangement og forbønnsemner. Når det blir mulig å reise mer igjen, vil dere også kunne få besøk fra et prosjektland. Stefanusalliansen ønsker et godt samarbeid mellom menigheten og arbeidet de støtter, sier Marianne Haugerud.

HER KAN DERE VELGE MISJONSPROSJEKT

Ta gjerne kontakt! Send epost til post@stefanus.no. 

 

 

AKTUELT

PROSJEKT

Egypt: Stefanusbarna

På «søppelfjellet» i Kairo bor det tusenvis av kristne familier som er overlatt til å leve i, og av, storbyens søppel. Inspirert av Jesu kjærlighet har Mama Maggie gjennom tre tiår bygget opp et arbeid som kalles Stefanusbarna. Stefanusalliansen støtter dette arbeidet.