Generalsekretær Ed Brown gleder seg over at Stefanusalliansen har fått ansvar for en serie konferanser om kvinner og trosfrihet.

Generalsekretær Ed Brown gleder seg over at Stefanusalliansen har fått ansvar for en serie konferanser om kvinner og trosfrihet.  


Mange kvinner nektes utdanning og jobb og når ikke fram i rettsapparatet ganske enkelt på grunn av sitt kjønn, sin tro eller begge deler.

Håpet er at idémyldring skal bidra til at myndigheter i ulike land i fremtiden sørger for å forbedre kvinners kår på disse feltene.

Dette skal blant annet oppnås ved at Stefanusalliansen gjennomfører en serie ekspertkonferanser i samarbeid med dansk institutt for menneskerettigheter og utenriksdepartementene i Norge og Danmark. Den første holdes som en workshop på Voksenåsen i Oslo torsdag og fredag denne uka.

Utvidet avtale

Stefanusalliansen inngikk i fjor en avtale med UD som gir dem 24 millioner kroner til lignende arbeid. Den varer fram til 2021.

«Avtalen handler om styrket undervisning om trosfrihet, rettshjelp for ofre for brudd på trosfriheten og oppbygging av uavhengige menneskerettsorganisasjoner i et land i Asia», heter det i en pressemelding fra Stefanusalliansen.

Det er denne avtalen som nå utvides med et nytt prosjekt. Den nye avtalen er tilknyttet den som ble inngått i fjor. Den skal løpe parallelt og varer fra mars i år til mars 2020.

Elisa Chavez er ansatt som koordinator for prosjektet som har en tydelig likestillingsprofil.

Konferanseprosjektet gjennomføres i samarbeid med både det norske og det danske utenriksdepartementet, og derfor går neste konferanse i Danmark. Det skjer i september. Deretter blir det en konferanse i New York i november, med deltakere fra FN-systemet. 

Erfarne folk

– Dette blir ikke en konferanse hvor vi skal fortelle andre hva vi driver med, men verksteder som folk med erfaring blir invitert til. Vi håper på konstruktive innspill som vi så kan presentere for FN, sier generalsekretær Ed Brown i Stefanusalliansen til Kristelig Pressekontor.

Blant dem som deltar på workshopen, riktignok via Skype, er Nazila Ghanea som er professor på feltet menneskerettigheter ved universitetet i Oxford i England.  

Bærekraft

Han opplyser at prosjektet er knyttet til fire av FNs bærekraftsmål: Utdanning, rettssikkerhet, helse og klimaendring.

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter, Ahmed Shaheed, er bindeleddet inn mot FN, og i mars neste år blir det et oppsummeringsmøte i Genève der flere FN-organer involveres.

– Det er ikke myndigheter vi har kontakt med gjennom dette prosjektet, men fageksperter, forklarer Brown. Det er derfor ikke statlige aktører som inviteres til verkstedene i Norge og Danmark, men folk med kompetanse og erfaring fra ulike land. De sitter ikke med makt i landene de kommer fra, men vil forsøke å påvirke myndighetene der, sier Brown.

Tanken er at innspillene fra ekspertene skal formidles til myndigheter verden over fra FN-systemet, men også at det skal skapes et trykk nedenfra, fra grasrota i hvert enkelt land. 

AKTUELT

Et kurs i trosfrihet for kirkeledere er gjennomført i Egypt.

Skryter av kurs i trosfrihet

 Digitale læringsressurser om trosfrihet, utviklet av et nordisk nettverk der Stefanusalliansen er med, får skryt i en fersk evalueringsrapport.

PROSJEKT