Menigheten i Antalya på tur. Foto: Antalya Evangelical Church

Menigheten i Antalya på tur. Foto: Antalya Evangelical Church  

 De fleste av dagens omtrent 200 medlemmer er tidligere muslimer. Våren 2017 ble et nytt kirkebygg offisielt åpnet i et forstadsområde i Antalya som heter Lara. Kirken ble bygget i samarbeid med Stefanusalliansen. Halve menigheten møtes i dette bygget, mens den andre halvdelen møtes i sine gamle leide lokaler i gamlebyen, også kjent som Kaleici.  

Oppdelingen av menigheten skyldes ikke splittelse, men er et strategisk valg for å kunne nå flest mulig nye mennesker med evangeliet om Jesus. Hele menigheten samles likevel jevnlig til fellessamlinger i det nye kirkebygget.  

Stefanusalliansens hovedkontakt er Ramazan Arkan, som har vært pastor i Antalya evangeliske kirke siden 2000. Han vokste selv opp i en muslimsk familie, og var en del av en konservativ islamsk gruppe i barndommen. Etter han ble kristen har han tatt teologisk utdannelse, og ble i 2000 ordinert som en av pastorene i kirken. To år senere ble han seniorpastor i Antalya Evangelical Church. De siste årene har Stefanusalliansen støttet menighetsbyggende arbeid. 

Pastor Ramazan Arkan. Foto: Stefanusalliansen. 

Vekst i nye lokaler 
Da Ramazan ble pastor, hadde menigheten allerede eksistert i nesten ti år. Menigheten ble grunnlagt hjemme hos to sveitsiske misjonærer i 1991. Åtte år senere hadde menigheten vokst til 22 medlemmer. De begynte da å leie lokaler hos St. Paul kulturelle senter midt i turistdistriktet i Antalya.  

- Siden da vokste kirken vår veldig raskt. Årsaken til veksten var at vi fikk muligheten til å nå ut til mange nye mennesker da vi fikk våre egne lokaler. I Tyrkia er nemlig en kirkebygning ikke bare et sted for tilbedelse, men også et veldig bra sted for evangelisering.  

Ramazan forteller at kirkebygg er særlig viktig i de store byene. I 1980 var det et militærkupp i Tyrkia, og mange brukte hjemmene som base for illegale aktiviteter. Derfor er det mange som forbinder husgrupper og husmenigheter med noe illegalt og mistenkelig.  

- Men hvis man møtes i en bygning som er åpen for alle, så beroliges folk. De blir nysgjerrige, og de kommer for å se kirken. Og da deler vi også evangeliet med dem. Mange folk kommer for å stille oss spørsmål om troen og om kristendommen. Vi deler evangeliet med dem, gir dem bibler og inviterer dem på gudstjeneste.  

Menighetens visjon er å nå ut til de stedene hvor det ikke er noen kirker eller kristne og å dele evangeliet med dem som aldri har hørt det før. Ønsket er å sende lokale misjonærer til disse stedene. Det er mange byer i Tyrkia hvor det foreløpig ikke finnes noen kirker.  

 

For spørsmål om menighetsprosjekt, kontakt oss på post@stefanus.no.

                         KLIKK HER  FOR MER RESSURSER OM TYRKIA

MENIGHETSPROSJEKTER