Våre statutter

Her kan du lese våre statutter.

Dette kjennetegner oss

Les om Stefanusalliansens særegne formål.

Styrende organer

Disse sitter i styret og i representantskapet.

Kort historikk

Glimt fra en innholdsrik historie fra starten under navnet Misjon bak Jernteppet i 1967.

Årsberetning og regnskap

Her finner du årsberetning og regnskap som er sendt Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Støtt kampen for trosfrihet

Mennesker diskrimineres og forfølges for sin tro. Med din gave kan vi hjelpe flere.