Våre vedtekter

Her kan du lese våre vedtekter, vedtatt av representantskapet 21. april 2018

Dette kjennetegner oss

Les om Stefanusalliansens særegne arbeid.

Styrende organer

Disse sitter i styret og i representantskapet.

Kort historikk

Glimt fra en innholdsrik historie fra starten under navnet Misjon bak Jernteppet i 1967.

Årsberetning og regnskap

Her finner du styrets årsberetning og regnskap 

Støtt kampen for trosfrihet

Mennesker diskrimineres og forfølges for sin tro. Med din gave kan vi hjelpe flere.