Ledig stilling: Prosjektrådgiver (100%)

Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med et særskilt fokus på tros- og livssynsfrihet. Stefanusalliansen støtter og hjelper mennesker som undertrykkes for sin tro, med særlig vekt på kristne i land der trosfriheten krenkes, og ser det som et kristent ansvar å arbeide for trosfrihet for alle. Stefanusalliansen har ikke egne utsendinger, men arbeider i størst mulig grad gjennom lokale partnere i det enkelte land. Stefanusalliansen er en tverrkirkelig, uavhengig og frivillig organisasjon. Arbeidet finansieres i hovedsak gjennom frivillige gaver.

 

Stefanusalliansen har en ledig stilling som

Prosjektrådgiver i 100% stilling

Stefanusalliansen er en økumenisk og dynamisk organisasjon i vekst og har i dag en stab på 21 personer. Stillingen inngår i internasjonal avdeling bestående av syv personer, som forvalter og utvikler Stefanusalliansens arbeid for den forfulgte kirke gjennom internasjonal misjon og diakoni, og nasjonalt og internasjonalt trosfrihetsarbeid. Leder for internasjonal avdeling har det daglige personalansvaret. Stillingen vil være en del av organisasjonens spennende arbeid med prosjekter finansiert av offentlige midler gjennom en rammeavtale med Utenriksdepartementet (UD).

Sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være: 

 • Kvalitetssikring og koordinering av rammeavtalen med UD.
 • Prosjektoppfølging, samt søknads- og rapporteringsarbeid opp mot rammeavtalen med UD.
 • Bidra til utvikling av eksisterende og fremtidige prosjekter med offentlig finansiering.
 • Administrative og forvaltningsmessige oppgaver og oppfølging av andre prosjekter og oppdrag i internasjonal avdeling.
 • Bidra med prosjektfaglig kompetanse i det strategiske arbeidet i internasjonal avdeling. Nettverksbygging i Norge og utlandet.
 • Andre oppgaver etter behov i avdelingen.

Vi ser etter følgende:

 • Erfaring med internasjonal prosjektforvaltning med offentlige bistandsmidler med tilhørende standarder. God kjennskap til relevante verktøy for prosjektforvaltning og rapportering.
 • Erfaring med prosjekter i konsortium er en fordel.
 • Relevant utdanning på mastergradsnivå.
 • Interkulturell erfaring og forståelse.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Selvdreven, systematisk, lærevillig, initiativrik og fleksibel.
 • Evne til å koordinere og håndtere mange baller i lufta.
 • Gode evner til samarbeid og relasjons- og nettverksbygging.
 • En person som kan identifisere seg med, og arbeide for, vårt kristne verdisyn og misjonsprofil. Ansatte i Stefanusalliansen er forpliktet på den kristne tro samt Stefanusalliansens Basis og Formål.

Dette kan vi tilby:

 • Varierte og meningsfulle oppgaver.
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere.
 • Muligheter for faglig utvikling.
 • Reisevirksomhet i inn- og utland må påregnes.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Innplassering i vår lønnsmodell, pensjonsordning og gruppelivsforsikring.

 

Mer info om Stefanusalliansen finnes under menypunktet OM OSS (og ellers på våre nettsider). Ved spørsmål om stillingen, kontakt:

Kai Tore Bakke, leder for internasjonal avdeling: ktb@stefanus.no / Tlf. 991 52 964
eller
Hilde Skaar Vollebæk, assisterende generalsekretær: hsv@stefanus.no / Tlf. 458 77 210

Skriftlig søknad med CV og referanser sendes innen søndag 3. november via e-post til stilling@stefanus.no

 

Logo Stefanus

Stilling: Prosjektrådgiver (100%)
Søknadsfrist: 3. november 2019