Stefanusalliansen søker 

Allsidig økonomimedarbeider

i spennende stilling

Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særlig fokus på trosfrihet. Under mottoet «sammen for de forfulgte» vil Stefanusalliansen yte støtte, omsorg og praktisk hjelp til mennesker og kirker som undertrykkes for sin tro. Stefanusalliansen arbeider for retten til trosfrihet og setter de forfulgtes sak på dagsordenen overfor media og myndigheter. Stefanusalliansen er en tverrkirkelig organisasjon som arbeider gjennom lokale partnere.

Stefanusalliansen har inngått en treårig rammeavtale med Utenriksdepartementet. Formålet med avtalen er å fremme trosfrihetsundervisning og gi rettshjelp i områder der trosfriheten er under press. Avtalen trådte i kraft fra august 2018. Ved oppstart inneholder rammen 4 prosjekter. 

Arbeidsoppgaver knyttet til denne avtalen: 
• Følge opp budsjett/regnskap mm. knyttet til nevnte avtale sammen med prosjektansvarlig.
• Bistå i arbeid med å kartlegge partners kapasitet og etablere gode rutiner hos partner (økonomi, innkjøp, antikorrupsjon osv.)
• Undervise/veilede både prosjektpartnere og egne ansatte innen økonomi. 
Noe reising må påregnes.

Andre arbeidsoppgaver
Vi trenger også å styrke økonomi-/administrasjonsfunksjonen generelt i organisasjonen. Avhengig av kompetanse og stillingsstørrelse vil økonomimedarbeider delta i noen av følgende oppgaver:
• Delta i videreutvikling av økonomirutiner.  
• Være ressursperson på ulike elektroniske støttesystemer innen økonomi/adm.
• Bilagsarbeid og kommunikasjon med ekstern regnskapsfører.
• Budsjettarbeid og rapportering.

Kvalifikasjoner
• Økonomisk utdanning på høyskolenivå, alternativt allsidig erfaring. 
• Praktisk erfaring fra regnskap og økonomistyring.
• Gode språkferdigheter i engelsk og norsk.
• Det er en fordel med god IT-kompetanse.
• Det er en fordel med internasjonal erfaring.
Ansatte i Stefanusalliansen er forpliktet på den kristne tro og Stefanusalliansens basis og formål.  

Vi tilbyr
• En allsidig stilling med gode utviklingsmuligheter.

• Muligheter til å påvirke stillingens innhold i en organisasjon med viktig oppdrag og godt kollegafellesskap.

• Lønn etter Stefanusalliansens lønnssystem. 

Søknad med CV sendes som e-post senest 23. januar 2019 til: stilling@stefanus.no.

Ønsket oppstart så snart som mulig. For utfyllende informasjon, kontakt: Økonomi- og administrasjonssjef Torgeir Nevland (tn@stefanus.no / tlf. 906 36 282)