Demonstrasjonane held fram i Pakistan. Bilar blir brende og gater sperra.

Demonstrasjonane held fram i Pakistan. Bilar blir brende og gater sperra.  


Tre dagar med voldsomme demonstrasjonar har følgt etter at Pakistans høgsterett onsdag morgon frikjende den kristne kvinna Asia Bibi som i åtte år har vore dødsdømt for blasfemi.

I avtalen mellom regjeringa og TLP skal høgsterettsdommen kunna ankast og vurderast på nytt. I mellomtida blir Asia Bibi etter planen sett på ‘Exit Control List’. Det betyr at ho ikkje får forlata landet før denne evalueringa har skjedd, melder nettavisa dawn.com.

– Eg er skuffa. Før eg seier meir vil eg sjå kva høgsterett no gjer, seier Sajid Christopher Paul i Human Friends Organization (HFO) til Stefanusalliansen. HFO er Stefanusalliansens partner som er nær støttespelar for Asia Bibi.

Avisa dawn.com skriv at regjeirnga endå ein gong har gitt etter for ekstremistane ved å godta deira krav for å få ro i landet. Desse ekstremistane trur verken på demokratiet eller grunnlova, skriv avisa.

Sajid Christopher Paul og støttespelarar av Asia Bibi verda over har gledd seg over frifinninga. Han og svært mange hadde sett fram til ho kunne forlata Pakistan for å vera trygg for ekstremistane som har kravd henne hengd.

Men no må Asia Bibi som framleis sit fengsla, venta på endå ein runde.

Ei anna gruppe, Tanzeem Ittehad-i-Ummat i Lahore, ber no om ro i landet, melder dawn.com.

Advokaten til Asia Bibi, Saif-ul-Malook, sa laurdag at han har reist frå Pakistan fordi han fryktar for livet, melder The Guardian.

Ashiq Masih, mannen til Asia Bibi, tryglar no fleire vestlege land om asykl for Asia Bibi og familien. Han og fleire barn vende i slutten av oktober tilbake frå Storbritannia til Pakistan og uttalte seg i ein video frå ei hemmeleg adresse, ein video som avisa Observer har sett.

 

Her er avtalen med TLP.

Statsminister Imran Khan åtvara torsdag, dagen etter frifinninga, demonstrantane mot å pressa staten til å slå tilbake. Men laurdag gav han etter og skreiv avtale med demonstrantane.

Høgsterettsjustitiarius forsvarte torsdag dommen som i pakt med grunnlova og prinsippet om at folk det ikkje finst bevis mot, ikkje skal straffast. Men no har saka teke i ny vending.

- Eg er spent på kva høgsterett no gjer, seier Sajid Christopher Paul.

Informasjonsminister Fawad Chaudhry avviser søndag at regjeringa har gitt etter for ekstremistisk vald, melder dawn.com. Han seier at i møte med demonstrasjonane – i møte med stengde gater, vegar og byar – hadde regjeringa to vald: Å bruka statens makt, men det kunne ha ubotelege skadar. «Så vi bestemte oss for å driva brannsløkking», sa han på ein pressekonferanse i Karachi.

– Men dette var brannsløkking, ikkje ei løysing, sa ministeren.

Han understreka at regjeringa ikkje kjem til å gløyma dei som stod bak øydeleggingane og dei hatefulle truslane og oppfordringane til vald og drap.

– Vi vil ikkje ignorera dette eller glløyma det», sa han.

 

 

Støtt Pakistans kristne

Vår partner Human Friends Organization står midt i kampen for ofra for blasfemilova.

Gje ei gåve

AKTUELT

Abid Raja står opp for Asia Bibi og mot blasfemilova i Pakistan. Eg hadde gjerne sett Qassam Ali delta i fakkeltoget vårt då vi i Oslo 12. november også kjempa for at Asia Bibi faktisk skal bli fri, skriv Johannes Morken.

Blasfemilov og ekstremistisk hat

Norsk-pakistanske Qasim Ali tok i haust til orde for å forby karikaturar av profeten Muhammed. Han påsto at dette vil hindra radikalisering. Det er med respekt å melda tøv.

I Myanmar bur dei etniske og religiøse minoritetane i dei fattigaste delstatane.

Når barn betaler forfølgelsens pris

I en rekke land lider barn på grunn av sin egen tro, eller de straffes for foreldrenes tro. «Vi utsettes for mental tortur», sier minoritetsbarn i Pakistan i en fersk og oppskakende rapport.

PROSJEKT