Fattige i krigsherjede Syria trenger mat mens koronaen herjer og truer også hjelperne.

Fattige i krigsherjede Syria trenger mat mens koronaen herjer og truer også hjelperne.  


Koronaviruset sprer seg i Libanon, Irak og Syria og andre land i Midtøsten. Pandemien kommer på toppen av en tøff vinter og en meget alvorlig økonomisk krise som allerede har rammet de fattigste hardt.

Stefanusalliansens samarbeidspartner i Syria, den kirkelige hjelpeorganisasjonen Merath Lebanon, forteller om økende smitterisiko både for syriske familier som trenger hjelp, og for dem som kjemper for å dele ut mat til fattige offer for krigen i Syria. Merath veileder sine partnere om hvordan de kan beskytte seg selv, og gir dem utstyr.

«Herren lærer oss noe nytt»
Merath forteller om Talia, en inspirerende partner i Syria, som sier at hun tror «Herren lærer oss en ny måte å tjene på. En måte som bryter rutine. Dette er en tid vi alle må løfte blikket mot Herren og søke hans ansikt. Bønn er det som kan endre alt for å bli bedre.»  

 

Den kirkelige hjelpeorganisasjonen Merath Lebanon ber oss bli med i bønn for dem som nå trues av korona i flere land i Midtøsten. Foto: Merath Lebanon

En bønn om visdom, trøst og helbredelse

Merath ønsker at vi skal be med dem:

• For Guds visdom for myndighetene når de iverksetter tiltak for å forsøke å bremse spredningen av viruset.

• For Guds styrke for helsearbeiderne som er veldig utsatt for viruset og jobber under ekstremt belastende omstendigheter.

• For Guds trøst og helbredelse for syke og deres familier.

• For Guds beskyttelse for de fattige og sårbare som har høy risiko for eksponering for viruset og komplikasjoner og sykdom som kan følge av det, og som ikke har råd til noen form for behandling.

• For sunne familieforhold når samfunn stenges ned, spesielt for dem som lever i tøffe, overfylte og stressende forhold.

• For både visdom og beskyttelse for teamet vårt og lokale partnere når vi søker å fortsette å tjene på en tryggest mulig måte.

• For økonomiske ressurser for at vi skal kunne distribuere hygienesett til de mest utsatte menneskene som våre lokale partnere betjener.

 

Tyrkia er stengt ned

Kjøpesentre, butikker, teatre, restauranter og andre steder er stengt også i den tyrkiske byen Antalya hvor Stefanusalliansen støtter pastor Ramazan og hans menighet.

– Personer over 65 år har forbud mot å forlate husene sine. Piknik er forbudt fordi folk flokket seg på strendene, i skogene og parkene. Skolene ble stengt for en uke siden, forteller pastor Ramazan Arkan.

– Siden kirken ikke kan ha samlinger, forhåndsinnspilte vi gudstjenesten og la den på YouTube. I tillegg forbereder pastorene andakt og deler dem via sosiale medier. Ungdomsgruppen møtes også på nettet, og barnas søndagsskoletimer blir spilt inn og sendt til foreldre. Vi jobber for å bruke alle mulige måter for å fortsette å nå mennesker med evangeliets budskap og for å være en åndelig støtte for troende i løpet av denne tiden.

– Vi ønsker også å være tilgjengelig for å hjelpe dem som vil bli skadet økonomisk på grunn av denne rettsaken. Allerede før COVID-19 traff, led den tyrkiske økonomien, og inflasjonen var høy. De fleste mennesker vi kjenner, levde allerede fra lønnsslipp til lønnsslipp. En stor del av den tyrkiske økonomien er basert på turisme. Spesielt Antalya er en turistisk hotspot full av hotell, kjøpesentre, feriesteder og restauranter. Med ingen som reiser hit, vil dette helt klart føre til store økonomiske lidelser for mange av kirkens medlemmer som jobber i reiselivssektoren. I tillegg tilbyr regjeringen lite å gi hjelp til borgere i krise. Vi ser dette som en mulighet for kirken til å trå til og hjelpe. Takk for din fortsatte bønn og støtte. Vi er takknemlige. Vi ber om at Herren velsigner hver og en av dere i denne usikkerhetstiden.

Egypt rammet både av orkan og korona
Den store evangeliske kirken i Kairo sentrum, Kasr El Dobara, rykket straks ut med hjelp til de fattige i Kairos slum etter at en orkan traff Egypt 12. mars. I ‘15. mai-distriktet’ arbeider innbyggerne som søppelsamlere.

– Flommene og regnet oversvømmet området og ødela husene og livene deres fullstendig. Til nå vet vi om 6 døde og 11 savnede. De kan ligge under ruinene eller være skylt ut i Nilen med  flomvannet. Hjelpeteamet vårt stormet inn for å støtte familiene og redde kirkebygningen der, de tømte vannet som dekket det, rengjorde det og klargjorde kirkebygget med madrasser for familier som kan bo der til de kan vende hjem

– Samtidig møter også vi den globale krisen i koronaviruset. Landet startet med å stenge alle skoler over hele landet og prøver å begrense reiser på tvers av provinser og stenger flyplassen. Kirken har innstilt alle møter og aktiviteter, og fokuserer nå hovedsakelig på tjeneste på nettet. Vi har startet en daglig 30-60 minutters bønnetime klokken 17.00 på Facebook-siden vår. Vi håper at dette vil være en oppmuntring for mange. Vi har også en hashtagg på ungdomsmenighetens sider, #Fortell_om_livet. Der bruker vi Guds ord og personlige bønner for å motvirke ånden av frykt og negative nyheter. Vi tror vår Herre er suveren over alt, og vi holder fast på ham.

– Vi står sammen med dere og med kirken over hele verden i vissheten om at Herrens ære vil dekke jorden akkurat som vannene dekker havet.   La Herren velsigne deg og holde deg trygg, heter det fra Kasr El Dobara-kirken i Kairo.

Du kan hjelpe dem som nå trues

Våre partnere i Libanon, Tyrkia og andre steder gjør det de kan for å hjelpe også under den truende pandemien, der hjelperne også har stor fare for å bli smittet

Gi en gave

AKTUELT

PROSJEKT