Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide er bekymret for overgrep mot kristne i Pakistan.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide er bekymret for overgrep mot kristne i Pakistan.  


– Denne straffefriheten er med på må fremme nye overgrep, skriver utenriksministeren i et svar på et skriftlig spørsmål fra KrFs Knut Arild Hareide.

Hareide leverte inn et skriftlig spørsmål etter at en kristen familiefar, Amir Masih, i Pakistan ble utsatt for grov tortur i politiets varetekt i et forsøk på å presse frem en tilståelse. Han ble arrestert, ført til den lokale politistasjonen og deretter tatt med til et ukjent  sted der torturen skjedde. Mannen døde på sykehus like etterpå. Den medisinske undersøkelsen slo fast at det var torturmerker flere steder på kroppen hans.

Kristne i Pakistan: Drap og tvangsekteskap
Utenriksminister Søreide er klar på at kristne og mennesker fra andre trosminoriteter i Pakistan tidvis utsettes for grove overgrep. Hun nevner drap, vold, tvangskonvertering og tvangsekteskap, nektelse av å bygge gudshus og fratakelse av eiendom.

– I stor grad uteblir etterforskning og rettsforfølgelse fra det offentlige i slike saker. Denne straffefriheten er med på å fremme nye overgrep. Dette skjer til tross for at den pakistanske grunnloven fastslår retten til fri religionsutøvelse, skriver utenriksministeren.

Krever trosfrihet for alle i Pakistan
– Vil utenriksministeren ta opp situasjonen for kristne og andre religiøse minoriteter med pakistanske myndigheter? spurte Hareide

Ine Marie Eriksen Søreide forsikrer at norske myndigheter jevnlig tar opp forholdene for trosminoriteter i Pakistan direkte med landets myndigheter. Hun skriver også at temaet har vært prioritert i Norges anbefalinger til Pakistan ved FNs menneskerettighetsråds landhøring.

Hun skriver at regjeringen i tillegg fremmer trosminoriteters rettigheter som del av utviklingsbistanden til Pakistan. Et eksempel er støtten til Human Rights Commission Pakistan, som blant annet dokumenterer og kritiserer menneskerettighetsbrudd i landet, herunder knyttet til trosminoriteter.
 

Økende press mot trosfriheten
Utenriksdepartementet har også engasjert seg i prosjekter for religiøs dialog, med mål om å redusere diskriminering og fremme økt forståelse mellom ulike trosgrupper i samfunnet, opplyser utenriksministeren.

– Begrensninger i tros- og livssynsfriheten er dessverre et økende problem i mange deler av verden. Undersøkelser viser at mer enn 70 prosent av verdens befolkning lever i land med slike begrensninger. Dette er veldig bekymringsfullt, og regjeringen har derfor gitt arbeidet med tros- og livssynsfrihet og religiøse minoriteters rettigheter et kraftig løft de siste årene. Fra 2013 til i fjor ble bevilgningene til disse formålene økt fra 10 mill. kroner til over 80 mill. kroner.

– I arbeidet med tros- og livssynsfrihet prioriteres sårbare grupper. Norge samarbeider både med FN og med frivillige organisasjoner, slik som Stefanusalliansen. Ivaretakelse av trosfrihet og bedring av kårene for trosminoriteter blir fremholdt i vår politiske kontakt med andre lands myndigheter. Vi fremmer også saken i samarbeid med menneskerettsorganisasjoner og menneskerettighetsforkjempere, skriver Ine Marie Eriksen Søreide.

  • Vil du støtte vårt arbeid for rettshjelp, medisinsk hjelp og sosial hjelp til dem som lider for sin tro i Pakistan? Gi en gave her.  Merk gaven: Pakistan

AKTUELT

PROSJEKT