Kristne i Vietnams avsidesliggende områder hører til minoriteter. De utsettes ofte for trakassering og overgrep.

Kristne i Vietnams avsidesliggende områder hører til minoriteter. De utsettes ofte for trakassering og overgrep.  


Bekymringene kommer i en rapport som ble lagt frem for FNs menneskertetighetsråd som jevnlig addresserer ulike medlemslands politikk for menneskerettigheter. Det var Vietnams tur 22. Januar til å bli vurdert i det som kalles Universal Periodic Review (UPR). Hvert land blir vurdert med fire og et halvt års mellomrom.

Christian Solidarity Worldwide har i sine innspill rettet søkelyset mot det organisasjonen kaller grove brudd på trosfriheten, blant annet overgrep mot kristne i etniske minoriteter.

Kristne i Vietnam
– Det er viktig at denne gjennomgangen av Vietnams politikk for menneskerettigheter adresserer alvorlige og vedvarende brudd på rettighetene til religiøse samfunn i Vietnam. I tiår har kristne i fjerntliggende områder i Vietnam lidd under alvorlige overgrep og press til å avsverge sin tro. Selv om det har vært positive forandringer og nye muligheter for kirker i byområder, er situasjonen på landsbygda svært annerledes, sier Mervyn Thomas, lederen av CSW.

Han legger til at mennesker som modig forsvarer sin trosfrihet, som den protestantiske pastoren Nguyen Trung Ton og den buddhistiske juseksperten Nguyen Bac Truyen, er blitt arrestert og satt i fengsel.

– Vi ber Vietnams regjering om å sikre tros- og livssynsfriheten for alle som tror og for dem som ikke tror og til å sette fri dem som er arrestert fordi de forsvarer denne retten.
 

Kristne minoriteter angripes
CSW-rapporten lister opp overgrep mot buddhister, katolikker, cao-daister, hoa hao-buddhister, protestanter og muslimer. Overgrepene dreier seg om trusler, tvangsutkastelser, påtrengende overvåkning, forstyrrelser av gudstjenester og konfiskering av religiøst materiale.

– I den perioden vi laget rapporten, var det en rekke overgrep mot trosfriheten i Vietnam, i strid med landets egne lover og internasjonale menneskerettskonvensjoner. De som forsvarer trosfriheten og andre grunnleggende menneskerettigheter, utsettes for trakassering, angrep, arrestasjoner, tortur, fengsling og til og med utenomrettslige drap, sier Thomas.

Han påpeker at situasjonen varierer fra område til område og at mennesker som hører til etniske minoriteter i avsidesliggende områder er dem som oftest rammes av vold.

Trosfrihet må sikres
Vietnam fikk en nye religionslov fra 1. januar i 2018. CSW påpeker at loven er kritisert av religiøse samfunn, advokater og menneskerettsaktivister for å blande seg inn i interne saker i religiøse samfunn.

CSW anbefaler blant annet at Vietnam går gjennom all sin lovgivning og alle sine regulering av religiøst liv og tilpasser dem til internasjonal standard. CSW ber også Vietnam sette samvittighetsfanger fri og sørge for at all tortur og dårlig behandling av fanger stopper umiddelbart

 

AKTUELT

PROSJEKT