Nguyen Bac Tryen sitter på enecelle i sikkerhetsavdeling i An Diem. Foto: AFP/Scanpix. Illustrasjon: Morten Ravnbø Sætren

Nguyen Bac Tryen sitter på enecelle i sikkerhetsavdeling i An Diem. Foto: AFP/Scanpix. Illustrasjon: Morten Ravnbø Sætren  


Over TV-skjermer i Vietnam flagret bilder fra en rettssal i hovedstaden Hanoi. Det dukket opp en mann i mørk dress, med leppene presset sammen, uttrykket var bestemt. Det var 5. april 2018, og mannen var den vietnamesiske hoa hao-buddhisten Nguyen Bac Truyen. Han er en jurist som har viet sitt liv til å kjempe for menneskerettigheter, inkludert religionsfriheten. 

Rettssaken ble raskt gjort unna. Den tiltaltes advokat fikk knapt komme til orde, han ble flere ganger uvennlig avbrutt av dommeren som administrerte saken. Bevisene som ble brukt mot Nguyen Bac Truyen, ble ikke lagt frem i retten. Ingen kryssforhør av aktors vitner ble tillatt. Utfallet var klart før rettssaken startet.  

Nguyen Bac Truyen ble dømt til 11 års fengsel og 3 års prøvetid for undergravningsvirksomhet, for «aktiviteter som har som mål å styrte folkets styre». Han ble dømt sammen med felre andre.  

 

Slått og bortført 
Bak i rettssalen prøvde hans kone, Bui Thi Kim Phuong, å holde tårene tilbake og undertrykke sjokket. Hun ville få et siste glimt av mannen sin før han i hast ble ført ut. Hun prøvde å ta inn bildet av ham i den mørke dressen han gikk i – bryllupsdressen som han hadde på seg for aller første gang. 

Selv om Truyen og Phuong er lovlig gift, har de aldri hatt en sjanse til å ha et ordentlig bryllup. 

Tidlig i februar 2014, noen dager før de skulle gifte seg, omringet nemlig hundrevis av polititjenestemenn og andre myndighetsrepresentanter parets hus i den sørlige Dong Thap-provinsen. Skudd ble avfyrt. Politiet knuste vinduer, brøt opp dørene, ransaket huset og ødela parets hoa hoa-buddhistiske alter. 

Truyen ble brutalt slått og ført bort med makt. Arrestasjonen var ulovlig og grunnløs, noe som førte til internasjonale protester. Truyen ble løslatt 24 timer senere, men ble advart mot noen gang å vende tilbake til Dong Thap-provinsen hvor han hadde støttet de hardt forfulgte uavhengige hoa hao-buddhistene i Mekongdeltaet. 

 

Trakassert og overvåket 
Truyen og hans kone dro tilbake til Ho Chi Minh-byen (tidligere Saigon), hvor de ble plassert under streng overvåking og hvor de ofte ble trakassert av statlige sikkerhetsagenter og deres håndlangere. 24. februar var de på vei til den australske ambassaden i Hanoi for å gi informasjon til en australsk diplomat om hva de hadde vært utsatt for tidligere den måneden. Da ble de angrepet av ukjente menn som det er all grunn til å tro arbeidet for sikkerhetspolitiet. 

19. september 2016 ble de to fysisk overfalt av seks uidentifiserte, sivilkledte menn som slo dem og de som ville hjelpe paret som var på vei hjem fra Catholic Redemptionist Church i Ho Chi Minh-byen. 

Paret flyttet gjentatte ganger uten å finne et trygt sted. Senere, med hjelp fra prestene ved Catholic Redemptionist Church hvor han hadde kontoret sitt, bosatte paret seg i en liten leilighet som de fikk leie i en katolsk menighet, hvor flere andre aktivister også hadde søkt ly. Med oppmuntring fra kirkens prester og støtten fra aktivistvenner, planla Truyen og Phuong nok en gang å ha et lite, tradisjonelt bryllup med velsignelse fra prest og gode ønsker fra kirkens venner. 

Arrestert og bortført 
Men tidlig på morgenen 30. juli 2017 ble Nguyen Bac Truyen bortført av politiet mens han ventet på sin kone utenfor arbeidsplassen i Catholic Redemptionist Church i Ho Chi Minh-byen. Han ble umiddelbart ført til et fengsel i hovedstaden Hanoi i nord og hindret i å kommunisere med andre i flere måneder. 

Hjerteskjærende adskillelse
Hans to advokater fikk ikke møte ham før henholdsvis 12 dager og en uke før rettssaken. 

Kona fikk ikke møte ham før etter seks måneder. Under sitt første møte med henne siden han ble arrestert og bortført, ba han kona om å sende ham bryllupsdressen til rettssaken. Bryllupsdressen som han skulle gå i på den viktigste dagen i deres liv, en lykkelig dag, var den han tok på seg før den årelange, hjerteskjærende adskillelsen fra kona. 

Nguyen Bac Truyen var egentlig ingeniør og en vellykket gründer. Han nøt privilegiene som hans sosiale og økonomiske suksess ga ham. Men han opplevde sterkt urettferdigheten og bruddene på menneskerettighetene i Vietnam. Derfor begynte Nguyen Bac Truyen å studere jus, slik at han mer effektivt kunne hjelpe ofrene for brudd på menneskerettighetene. Truyen ga gratis juridisk bistand og opplæring i grunnleggende menneskerettigheter og sivile rettigheter til familiene til politiske fanger, til ofre for landran og til forfulgte religiøse minoriteter. Nguyen Bac Truyen er villig til å betale en høy pris for å forsvare andres rettigheter. 

 

Bryllupsdressen som han skulle gå i på den viktigste dagen i deres liv, en lykkelig dag, var den han tok på seg før den årelange, hjerteskjærende adskillelsen fra kona. 

 

Tre og et halvt år bak murene 
Han ble første gang arrestert i 2006. Han ble i mai 2007 dømt til tre og et halvt års fengsel, etterfulgt av to års prøvetid, på grunn av sin pro-demokratiske aktivisme. Etter at han ble løslatt i 2010, tok Truyen en ledende rolle i den vietnamesiske vennskapsforeningen for politiske og religiøse fanger. Dette er en forening som – med hjelp av private gaver – gir fattige samvittighetsfanger og deres familier økonomisk støtte til fengselsbesøk, helsekontroller, juridisk konsultasjon og stipend til barn som ellers ikke hadde hatt råd til å gå på skole. 

Fra 2014 til han ble arrestert igjen i 2017 var Nguyen Bac Truyen koordinator for hjelpeprogrammet Catholic Redemptorist Bureau for Justice and Peace. Kontoret har hjulpet mer enn 5000 funksjonshemmede veteraner fra den tidligere republikken Sør-Vietnam. De er blitt diskriminert på en grusom måte og lever i ekstreme vanskeligheter. 

1000 kilometer i buss hver vei 
Truyens kone må reise 24 timer hver vei med buss for å besøke sin mann en gang i måneden i An Diem-fengselet. Det ligger nesten 1000 kilometer fra Ho Chi Minh-byen der hun bor. De får lov til å møtes i mindre enn en time, en meter fra hverandre, med et stålgitter og en glassvegg mellom seg. Sikkerhetskameraer registrerer hver eneste bevegelse, og åtte fengselsbetjenter sitter rett bak mann og kone mens en annen lytter til samtalen som gjennomføres over telefon. Besøket blir avbrutt hvis samtalen går utover familiens forhold. De har ikke lov til å diskutere nyheter eller utveksle informasjon som anses som «sensitiv». 

I tre år har Truyen ikke sett sine eldre foreldre. På grunn av sin dårlige helse kan de ikke besøke ham. Truyen har sendt flere anmodninger om å bli overført til et fengsel nærmere familien, men til ingen nytte. 


De får lov til å møtes i mindre enn en time, en meter fra hverandre, med et stålgitter og en glassvegg mellom seg. 

 

Skadet av tortur 
Siden arrestasjonen har Truyen ikke fått en skikkelig helsesjekk, selv om han har søkt skriftlig flere ganger. Han har skader på hjerteklaffene og lider av ryggsmerter og sykdommer i mage og tarmer som resultat av tortur og urent vann i den første fengselsperioden. 

I likhet med mange andre samvittighetsfanger sitter Nguyen Bac Truyen i en høysikkerhetssone i fengselet. Amnesty International omtaler dette som «fengsler i fengsler». Seksjonen, omtrent 300 kvadratmeter, er atskilt fra resten av fengselet og omgitt av piggtrådgjerder og høye murvegger. Den består av fem celler; hver er omtrent 16 kvadratmeter med tak av tinn og bare et lite vindu. Temperaturen blir farlig høy sommerstid.  

I hver celle sitter vanligvis to fanger. Men Truyen holdes isolert. I et par timer hver dag åpnes celledørene slik at fangene kan gå ut i den lille hagen med høye gjerder utenfor cellene. De kan se hverandre, men ikke komme i kontakt. Den vedvarende isolasjonen gjør fangenes følelse av maktesløshet og depresjon enda sterkere. 

 

Nguyen Bac Truyen står uselvisk opp for andres rettigheter. 

 

Fikk aldri brevene 
For ytterligere å straffe samvittighetsfangene, får de bare lov til å sende to brev i måneden til sine kjære. Noen ganger konfiskeres brevene. Brev som blir sendt til fangene, blir stoppet. 

I januar 2019 organiserte Stefanusalliansen en kampanje for å oppmuntre Nguyen Bac Truyen. 550 støttespillere sendte brev til ham via organisasjonens kontor. Hundrevis av organisasjonens øvrige nær 4000 appellvenner sendte brev direkte til Truyen. Men tjenestemenn i An Diem-fengselet stoppet alle brevene. Truyen mottok ingen av hilsenene som skulle oppmuntre ham. 

Nguyen Bac Truyen fortsetter som ivrig forsvarer av menneskerettighetene selv bak lås og slå. Han kjemper for bedre fengselsforhold og for å beskytte medfanger mot overgrep. Da en av de andre samvittighetsfangene i An Diem ble utsatt for represalier fordi han hadde anmeldt bruk av tortur og tvang mot ham mens han satt i forvaring før rettssaken kom opp, ledet Truyen en sultestreik blant fanger for å kreve slutt på overgrepene. 

Uselvisk 
Nguyen Bac Truyen står uselvisk opp for andres rettigheter, selv når det betyr at han setter eget liv i fare. Betydningen av hans oppofrende innsats og den prisen han har betalt, er anerkjent fra Asia til Europa til USA. Han er aktivt støttet som samvittighetsfange av politikere og andre i en rekke land. 

Hver dag Nguyen Bac Truyen holdes bak murene er et tilbakeslag for menneskerettighetsbevegelsen i Vietnam. Hans mot og handlinger viser viktigheten av motstandskraft. Nguyen Bac Truyen er til inspirasjon for mange, også når han sitter fengslet. Han fortjener å bli satt fri og fortsatt få være stemmen til stemmeløse og til å stå opp for de maktesløses rettigheter. 

 

Michelle Nguyen

IT-utdannet. Forkjemper for religionsfrihet. Bor og i Atlanta i USA. 
Sammen med Nguyen Bac Truyen grunnla hun Vietnam Coalition Against Torture (VN-CAT) som kjemper mot tortur. 
Siden 2019 har VN-CAT sammen med Boat People SOS spredt informasjon til folk i Vietnam om deres borgerrettigheter som er garantert i landets lover og konstitusjon. 

FØRST PUBLISERT I MAGASINET STEFANUS 6-2020

 

AKTUELT

PROSJEKT