Malene Juul skreller og kutter grønnsaker sammen med egyptisk ungdom på Anafora, retreatstedet biskop Thomas har bygget opp og som Stefanusalliansen støtter. Foto: privat

Malene Juul skreller og kutter grønnsaker sammen med egyptisk ungdom på Anafora, retreatstedet biskop Thomas har bygget opp og som Stefanusalliansen støtter. Foto: privat  


– Vi hadde lyst til å oppleve et annerledes halvt år. Vi ville bygge relasjoner og vennskap utenfor Norge, og møte mennesker som har samme tro, men andre måter å uttrykke den på.

I Egypt var de på Anafora, retreatsenteret som den koptisk-ortodokse biskop Thomas har bygget opp mellom Kairo og Aleksandria.

– Der fikk vi tilbe Gud på en helt annen måte enn det vi er vant med her i Norge, sier de to.

Etterpå reiste de til Beirut i Libanon der de arbeidet i baptistmenigheten Resurrection Church som ligner mer på norske frimenigheter. Denne menigheten har et omfattende hjelpearbeid for syriske og irakiske flyktninger.

– Vi fikk være med i fellesskapene, lære av dem og ta del i deres hverdag og bli inspirert. Den viktigste årsaken til at vi reiste var at vi ville komme nær en flyktningkrise som vi hadde sett mye om i nyhetene og fordi våre problemer her hjemme er så og dagligdagse.

– Hva er de sterkeste inntrykkene?

– Det var å bli kjent med barna og å høre deres historier om hvordan de lever i skjul for å kunne leve som kristen. Det var sterkt å høre hvordan de har kjempet sin vei fra Syria og Irak, til et bedre liv. Mange av de vi møtte har ikke sett familien sin på flere år, ettersom krigen skiller dem. Til tross for deres tøffe livssituasjon var de alltid smilende, positive og gavmilde. Det er beundringsverdig. Her har vi i Norge så mye å lære.

Vilde Skretting og Malene Juul sammen med en ung jente på Anafora i Egypt der Stefanusalliansen er støttespiller.

– Hva har dere gjort med inntrykkene etter at dere kom hjem?

– Vi har vært med på leksehjelp for flyktninger fra Syria og Irak. Det har vært kjekt å kunne vise frem de arabiske ordene vi har lært. Da lyser alltid barna opp, og er veldig ivrige etter å lære oss enda mer arabisk. Etter at vi var i Egypt og Libanon har vi fått litt annerledes perspektiv. Vi setter mer pris på ting som vi før tok for gitt, som at det er fred i Norge, at vi har trosfrihet og er omringet av alle de vi er glad i.

– Hvorfor vil dere være frivillige i Stefanusalliansen?

– Vi har sett det gode arbeidet Stefanusalliansen gjør både i Egypt og Libanon. Dermed har vi lyst til å bidra med det vi kan, slik at folk får høre om hvordan situasjonen faktisk er for mange mennesker i verden i dag. Det er lett å glemme hvor godt vi faktisk har det i Norge, og da er det fint å kunne dele personlige historier om det vi har sett til folk her hjemme.

– I hvilken grad er unge opptatt av forfølgelse for tro?

– Dessverre tror vi fokuset på forfølgelse av tro ikke er så stort blant folk. Det er lett å ta trosfrihet for gitt i et land som Norge. Vi hører nok også for lite om det, ettersom det ikke er noe det står mye om i nyhetene. Da er det lett å tenke at det ikke er et eksisterende problem, dessverre. Derfor er det viktig at folk engasjerer seg og setter dette på dagsorden.

– Hva engasjerer dem?

– Flyktningkrisen og bekjempelse av fattigdom er nok noe som engasjerer ungdommer, men fokuset på trosfrihet er gjerne ikke helt til stede, som sagt fordi det ikke er fokus på det i media.

AKTUELT

PROSJEKT