Martin Accad underviser kristne studenter fra Midtøsten og Nord-Afrika om islam.

Martin Accad underviser kristne studenter fra Midtøsten og Nord-Afrika om islam.  


Han underviser kristne studenter fra hele Midtøsten om islam, veileder muslimer som er blitt Kristus-troende og bygger broer mellom muslimske og kristne ledere. 

– Hva kjennetegner kristnes møte med islam, Martin Accad?

– Min teori er at vårt syn på islam vil påvirke vårt syn på muslimer og bestemme utfallet av møtet med muslimer. Noen kristne demoniserer islam, på grunn av vold og terror og den opplevelsen som mange kristne i Midtøsten har av å være dhimmier eller andreklasses borgere. Disse følelsene er ekte og vanskelige å argumentere mot. Andre idealiserer derimot islam, basert på diskuterbare historiske eksempler på toleranse. Kristnes syn på islam går fra noe som ligner synkretisme på den ene siden, til polemikk på den andre siden.

– Du står midt i møtet med muslimske ledere. Hva tenker dere?

– Vi prøver en modell i midten hvor det å dele evangeliet er viktigere enn å forsvare evangeliet. Vi møter mennesker med kjærlighet og respekt. Vi snakker positivt om andres tro i stedet for å kritisere den. Vi ser ikke mennesker som representanter for en tro eller en kultur. Vi fordømmer ikke noen for hva andre har gjort i navnet på deres felles religion. Vi er Kristus-orientert, ærlige og fokuserer på Guds oppdrag i verden.

– Er det mulig å forkynne Jesus som frelser i den arabiske verden uten å provosere?

– Når du forstår mentaliteten og kulturen til dem du kommuniserer med, er det mulig å formidle evangeliet som gode nyheter. Men det betyr ikke at alt du sier vil bli akseptert. Store deler av folket hadde Jesus som helt. Men representanter for religiøse institusjoner ble forarget, de hisset opp massene og fikk Jesus korsfestet. I dag må vi lete etter måter å formidle evangeliet på som ikke gjør folk sinte. Men for noen vil evangeliet alltid skape forargelse. Det vil alltid være religiøse ledere som vil bli sinte. Nøkkelen er å formidle evangeliet slik at det blir relevant for folk, på en måte som gir oss tid til å gjøre det før noen ønsker å drepe oss.

– Muslimer som konverterer trues mange steder på livet?

– Drap av konvertitter for frafall er et stort problem. Jeg snakker alltid om det med muslimske ledere. Det er viktig å løse problemet. Det er ikke skrevet i Koranen, men det er gjennomgripende i islamsk rettspraksis fordi det i noen muslimske profetiske tradisjoner (haditer) er klare instruksjoner om å drepe frafalne (apostater).

 

Drap av konvertitter for frafall er et stort problem.

Martin Accad

 

– Hva preger Kristus-troende med muslimsk bakgrunn sitt syn på islam?

– Noen av dem går fra å være fanatiske muslimer til å bli fanatikere for kristendommen. Vi forsøker å forsone folk med fortiden i stedet for at de skal bli fanatikere mot sin egen fortid.

 

Martin Accad

• Teolog med islam og kristen-muslimske relasjoner som spesialfelt.

• Chief Academic Officer ved Arab Baptist Theological Seminary i Beirut i Libanon.

• Underviser kristne studenter fra Midtøsten og Nord-Afrika.

• Leder flere prosjekter for dialog mellom muslimer og kristne i Libanon.

 

FØRST PUBLISERT I MAGASINET STEFANUS 1-2019. MOTTA BLADET GRATIS SJU GANGER I ÅRET – MELD DEG DEG.

AKTUELT

PROSJEKT