Sajid Christopher leder demonstrasjonen i Lahore mot at en muslimsk mann fikk bortføre Arzoo (13) og ha henne som kone. Nå er jenta hentet ut av mannens hjem og satt i et tilfluktshjem.

Sajid Christopher leder demonstrasjonen i Lahore mot at en muslimsk mann fikk bortføre Arzoo (13) og ha henne som kone. Nå er jenta hentet ut av mannens hjem og satt i et tilfluktshjem.  


High Court i Sindh-provinsen ga sist uke en muslimsk mann (44) rett til å ta Arzoo med seg hjem som kone. Human Friends Organization (HFO), som er Stefanusalliansens partner, et pakistansk menneskerettsnettverk og flere andre organisasjoner satte i gang fredelige demonstrasjoner i en rekke byer i Pakistan. De krevde rettferdighet for Arzoo og hennes foreldre og et lovverk som beskytter minoritetsjenter.

Etter demonstrasjonene kunngjorde formannen i Pakistan Peoples Party's, Bilawal Bhutto, at regjeringen i Sindh-provinsen ville be domstolen om å se på den opphavelige dommen på nytt. De ba domstolen vurdere saken under provinsens lov for å forhindre barneekteskap – Child Marriage Restraint Act.  Han forsikret at rettferdighet skal skje.

Lederen av Sindh High Court innkalte så til rettsmøte mandag 2. november. Retten påla da politiet å sette jenta fri og arrestere den skyldige.

– Jeg er glad for å fortelle at politiet samme dag satte jenta fri fra kidnapperen og arresterte den skyldige, Azhar Ali. Nå er Arzoo flyttet til et trygt oppholdssted. Neste rettsmøte er fastsatt til 5. november. Dette er en suksesshistorie, en historie om effektiv påvirkning og kollektiv visdom, sier Sajid Christopher.

Arzoo og foreldrene krever ekteskapet og tvangskonverteringen annulert.

 

Asiya Nasir taler under en demonstrasjon sist uke for Arzoo Raja.

- Brudd på menneskerettighetene
En av dem som talte under demonstrasjonene for Arzoo, var den tidligere kristne parlamentarikeren Asiya Nasir. Hun protesterte mot at en 13-åring ble kidnappet og konvertert til islam og tvangsgiftet med en muslim.

– Dette er et brudd på menenskerettighetene og på Pakistans lover som forbyr barneekteskap. Dette er en av flere saker der mindreåroge kristne jenter og hindujenter bortføres, konverteres med tvang og blir tvangsgiuftet, sa hun under demonstrasjonen i Lahore.

Urolig: Ingen aldersgrense for konvertering
Til Stefanusalliansen sier Asiya Nasir at hun fortsatt er urolig.

– Den nedre alderen for ekteskap er 18 år i Pakistan. Den loven er allerede innført i Sindh-provinsen etter at en rekke hindujenter er blitt bortført og tvangsgiftet. Derfor er barneekteskap forbudet, detb er brudd både på barnekonvensjonen og Pakistans lover. Men det er ingen nedre aldersgrense for konvertering. Derfor er vi svært spente på hva retten sier. Vil de omstøte konverteringen? Vil de sende Arzoo til et rehabliteringssenter? Eller vil da le henne reise hjem til foreldrene?

I Pakistan har alle barn av muslimske fedre fars religion. Men dette gjelder ikke for minoritetsjenter.

– Derfor er dette komplisert. Det er viktig å snakke med Pakistans regjering og prøve å overbevise regjeirngen om at landet må få slutt på at mindreårige kan tvangskonverteres, sier Asiya Nasir.

Asiya Nasir er tidligere medlem av parlamentet i Pakistan. Hun er i dag leder i United Christian Women Fellowship og Pakistan Christian Forum.  Hun er sterkt engasjert i menneskerettigheter og kvinners rettigheter,

 

14-åring tvangsgiftet, venter på retten
Arzoo Rajas sak kom bare uker etter at den 14 år gammel jente, Maira, først ble dømt av High Court i Lahore til å bli hos en muslimsk mann. Etter at hun klarte å flykte, satte en tilsvarende domstol i Rawalpindi henne fri og påla politiet å beskytte henne. Hun krever ekteskapet og konverteringen annulert.

Neste rettsmøte i hennes sak er 14. november.

 

Maira (14) signerer her et krav om å få både ekteskapet og konverteringen annulert.

AKTUELT

PROSJEKT