Utbombet bolighus i det krigsherjede Syria. (Foto: NESSL)

Utbombet bolighus i det krigsherjede Syria. (Foto: NESSL)  


Lederne av den evangeliske og protestantiske kirken i Syria og Libanon har sendt oss et lengre brev, et nødrop med en appell om umiddelbar hjelp. Det er signert av 30 ulike organisasjoner, kirker og institusjoner i de to landene.

«Dere må handle på våre vegne nå, ellers blir vi utslettet», er hovedinnholdet i brevet.

Brevet er adressert til alle evangeliske og protestantiske kirker i verden og deres hjelpeorganisasjoner.

LAST NED BREVET HER

– Vi har beveget oss forbi stadiet der det dreier seg om å jobbe for likhet og rettigheter og beskyttelse mot forfølgelse for de kristne i Midtøsten. Nå roper vi ut en advarsel før flere hendelser fører til utslettelsen av det kristne nærværet i Midtøsten, skriver de i brevet.

Brevet nevner spesielt IS (Den islamske staten) sine herjinger i Irak, den blodige borgerkrigen i Syria og voldelige hendelser i Libanon som følge av den ustabile situasjonen som trusler for kristne og andre moderate grupperinger i regionen.

– Vi slutter oss til deres nødrop, og er enige i at Kristi kjærlighet forplikter oss til å jobbe for de som er blitt torturert, kidnappet og er blitt hjemløse, og for familiene til de som ble drept i de absurde krigene i Irak, Syria, Libanon og andre land i regionen. Vi må jobbe sammen for å helbrede sårene og for å ta vare på det som er igjen av kristne samfunn i disse landene, sier generalsekretær Hans Aage Gravaas (bildet) i Stefanusalliansen.

I brevet kommer kirken i Syria og Libanon med tre spesifikke utfordringer til søsterkirker i resten av verden.

– Først og fremst ber de oss om å påvirke myndighetene våre til å gripe inn og være med å sette en stopper for uretten. Vi er stadig i dialog med norske myndigheter og vil selv bringe deres nødrop videre, og vi anmoder norske kristne til å legge press på myndighetene i Norge og globalt, sier Gravaas.

Brevet nevner at det er spesielt viktig å stoppe flyten av penger til radikale grupper, og ber oss påvirke myndighetene våre til å legge press på internasjonale og regionale makter som støtter disse grupperingene.

– Våre søstre og brødre i Syria og Libanon ber også om en langsiktig strategi for å støtte det kristne nærværet i området. Vi forstår at de er redde for å bli glemt når de verste tv-bildene forsvinner. Situasjonen i Syria og Irak vil påvirke vårt arbeid med organisasjonens globale satsing. Vi ønsker et langsiktig perspektiv på dette, opplyser Gravaas.

I brevets tredje spesifikke appell ber de innstendig om mer nødhjelp til ofrene for den pågående volden.

– Vi har respondert med nødhjelp gjennom lokale kirkenettverk, og andre tyngre bistandsaktører vil være inne over lengre tid. Vi oppfordrer kristne i Norge til å fortsette å åpne lommebøkene og gi raust over tid, for å være med å redde og helbrede ødelagte liv i Midtøsten, avslutter generalsekretær Hans Aage Gravaas.

AKTUELT

PROSJEKT