Biskop Thomas viser frem verkstedet for ikonmalere for Helga Haugland Byfuglien. Bak står biskop Ingeborg Midttømme (t.v.) og Hilde Skaar Vollebæk fra Stefanusalliansen.

Biskop Thomas viser frem verkstedet for ikonmalere for Helga Haugland Byfuglien. Bak står biskop Ingeborg Midttømme (t.v.) og Hilde Skaar Vollebæk fra Stefanusalliansen.  


De dro for å vise solidaritet med kristne i Egypt. På en studietur til Egypt fra 14. til 20. januar var Den norske kirkes bispekollegium også på besøk hos to viktige partnere for Stefanusalliansen: Stefanusbarna, ledet av Mama Maggie i «søppelbyen» og retreat- og undervisningsstedet Anafora, drevet av biskop Thomas.

– Det var sterkt å oppleve gudstjenestefeiring på Anafora og å møte så mye omsorg og raushet og glede over at vi kom. Her var flotte medarbeidere med modige visjoner om å endre menneskers liv. I «søppelbyen» i Kairo møtte vi et imponerende arbeid for barn, unge og mødre. Vi hørte også fortellinger om jenter som utsettes for overgrep. Undervisningen av mødre slik at de bedre kan beskytte sine barn, var et viktig tiltak. Dette var flott å erfare, sier Byfuglien.

Kristne i Egypt kjemper
Stefanusalliansen har støttet arbeidet til biskop Thomas på Anafora sidan 2005 og har ikke minst spilt en viktig rolle i oppbyggingen av undervisningssenteret Anastasia inne på det store området mellom Kairo og Aleksandria.

Stedet er blitt et kraftsentrum for den koptiske minoriteten. Det kommer mange barn og unge fra byer og fattige landsbyer i det sørlige Egypt der Thomas har sitt bispedømme. Her får gutter som på grunn av fattigdom har måttet slutte på skolen for å skaffe familien penger, en ny sjanse til skolegang. Utdanning er avgjørende. Her får jenter hjelp til å se sin egen verdi, hjelp til og utfordring til å ta videre utdanning og ikke bare bindes opp til liv med en ektefelle andre har valgt for dem. Biskop Thomas kjemper mot gamle forestillinger som holder både jenter og gutter nede.

Her dyrkes økologisk mat. Her holdes små og store arrangementer. Her er det et liturgisk liv – og her males det ikoner. Blant mye annet.

Til høsten feirer Anafora 20 år.

Lever i og av søppel
I Kairos «søppelby» bor og arbeider familier med å resirkulere søppel, de skaffer seg et lite utkomme. Også her har Stefanusalliansen vert engasjert siden 2005. Barn får går i barnehager og skoler. Her får de helstilbud, familier får tett oppfølging.

Biskop Ingeborg Midttømme i Møre sier:

– Møtet med barna og de unge i «søppelbyen» gjorde sterkt inntrykk. De har lite, men har fått en plattform der de får mulighet til utvikling, preget av respekt og verdighet. Jeg følte meg ikke som kikker, men møtte mennesker som var glad og stolt over det de har fått til, sier Midttømme.

 

Se fersk video fra Anafora. Saken fortsetter under videoen
 

Biskop Thomas har laget kraftsentrum
Biskop Midttømme gleder seg også over besøket på Anafora. Der fikk biskopene delta i det åndelige livet, med gudstjeneste på Kristi åpenbaringsdag og en kveldsbønn.

– Jeg har hørt og lest om livet på Anafora og møtt biskop Thomas i Norge. Men møtet med levd liv her og med Thomas og medlemmer av stab og frivillige gjorde ekstra sterkt inntrykk, sier Midttømme.

– Det vi har sett i Egypt er at mennesker settes i stand til å ta hånd om sitt eget liv og ikke bli passive mottakere. Gud skapte det enkelte mennesket med menneskeverd. Den kristne nestekjærligheten ligger til grunn for alt vi har sett. Vi ser at de løfter opp menneskeverdet, sier Midttømme.

Mama Maggie er partner for Stefanusalliansen. Her vasker hun Helga Haugland Byfugliens føtter i Kairos «søppelby».

De møtte kristne i Egypt: Fungerende biskop Anne Lise Ådnøy, biskop Kari Veiteberg, Berit Hagen Agøy i Mellomkirkelig Råd, biskop Ingeborg Midttømme og biskop Solveig Fiske med lys gitt dem av barn i «søppelbyen».

Mama Maggie møtte norske biskoper - fra venstre: Kari Veiteberg, Halvor Nordhaug, Jan-Otto Myrseth og Ann Helen Justnes. Biskopene dro for å vise solidaritet med kristne i Egypt.

Biskopene avsluttet gudstjenesten på Anafora med sang.

Helga Haugland Byfuglien i lek med barn i Kairos «søppelby».

Biskoper får lys av barn i «søppelbyen».

Biskop Thomas og staben viser frem produksjon av organiske såper og andre produkter. Retreat- og opplæringssenteret Anafora går foran i bruk av giftfrie og økologiske produkter.

Støtt våre modige partnere i Egypt

Kristne i Egypt: Biskop Thomas og Mama Maggie gir mennesker verdighet. Du kan støtte arbeidet. Merk gaven: Egypt

Gi en gave

AKTUELT

PROSJEKT

Egypt: Stefanusbarna

På «søppelfjellet» i Kairo bor det tusenvis av kristne familier som er overlatt til å leve i, og av, storbyens søppel. Inspirert av Jesu kjærlighet har Mama Maggie gjennom tre tiår bygget opp et arbeid som kalles Stefanusbarna. Stefanusalliansen støtter dette arbeidet.