Biskop Thomas er koptisk-ortodoks biskop med sete i bispedømmet El-Qussia i Øvre Egypt – altså i sør. Han har bygget opp retreatsenteret Anafora i det ørkenen mellom Kairo og Alexandria.

På samme område har han startet Anastasia – et undervisningssenter der ubemidlet, koptisk ungdom fra Øvre Egypt får yrkesrettet trening og grunnleggende hjelp til å klare seg i samfunnet. Mange av kursene har vært rettet mot kvinner. De siste årene har kursstedet vokst kraftig og har inngått samarbeid med flere ulike universiteter som gir høyskolekompetanse.  

Stefanusalliansen har samarbeidet med biskop Thomas siden 2005. Samme år ble han den første til å motta Stefanusprisen. Biskop Thomas har besøkt Norge en rekke ganger.

Nedenfor kan du se en video fra Anafora, laget i 2019.

Her kan du se en annen fersk film fra Anafora – om Maria (2019)

 

AKTUELT

Kristne i Kina: Early Rain-kyrkja i Chengdu blei stengt av politiet. Kyrkjefolket måtte tilbake til små grupper.

Pesten kallar oss til einskap

Heller enn å jakta bibelske svar på pesten, er korona-pandemien ei tid for klage og for djupt kristent fellesskap over landegrenser.

PROSJEKT

Egypt: Stefanusbarna

På «søppelfjellet» i Kairo bor det tusenvis av kristne familier som er overlatt til å leve i, og av, storbyens søppel. Inspirert av Jesu kjærlighet har Mama Maggie gjennom tre tiår bygget opp et arbeid som kalles Stefanusbarna. Stefanusalliansen støtter dette arbeidet.

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.