Biskop Thomas er koptisk-ortodoks biskop med sete i bispedømmet El-Qussia i Øvre Egypt. Han har bygget opp retreatsenteret Anafora i ørkenen mellom Kairo og Alexandria.

På samme område har han startet Anastasia – et undervisningssenter der ubemidlet, koptisk ungdom fra Øvre Egypt får yrkesrettet trening og grunnleggende hjelp til å klare seg i samfunnet. Her holdes det egne kurs og samlinger for unge, koptiske kvinner – og seminarer om menneskerettigheter, demokrati og sivilsamfunn. Anastasia samarbeider med flere ulike universiteter som gir høyskolekompetanse.

Stefanusalliansen har samarbeidet med biskop Thomas siden 2005. Samme år ble han den første til å motta Stefanusprisen. Biskop Thomas har besøkt Norge en rekke ganger.

Nedenfor kan du se video av hans tale under Stefanusalliansens jubileumsfest i Gamle Logen i Oslo, 4. november 2017.

 

AKTUELT

Biskop Thomas tar 6. juni i mot en ny gruppe unge gutter som på Anafora får en ny sjanse til skolegang.

Unge får ny sjanse til skolegang

Unge gutter som måtte droppe ut av skolen på grunn av familiens fattigdom, gleder seg her over å få en ny sjanse til skolegang - hos biskop Thomas.

PROSJEKT

Egypt: Stefanusbarna

På «søppelfjellet» i Kairo bor det tusenvis av kristne familier som er overlatt til å leve i, og av, storbyens søppel. Inspirert av Jesu kjærlighet har Mama Maggie gjennom tre tiår bygget opp et arbeid som kalles Stefanusbarna. Stefanusalliansen støtter dette arbeidet.

Her arbeider vi

Stefanusalliansen samarbeider med lokale kirker, organisasjoner og personer.