Kristen i Iran: Mohammad Reza (Youhan) Obidi har sonet to år i fengsel og er nå i gang med sitt indre eksil. På toppen er han pisket.

Kristen i Iran: Mohammad Reza (Youhan) Obidi har sonet to år i fengsel og er nå i gang med sitt indre eksil. På toppen er han pisket.  


Etter akkurat å ha startet på soningen av to års indre eksil etter først å ha vært fengslet for sitt medlemskap i en konvertitt-menighet, ble Mohammad Reza (Youhan) Omidi 10. oktober kalt hjem for å bli pisket for sin omgang med vin under nattverden i husmenigheten.

Iran ledes av et strengt sjia-muslimsk regime. Det er ulovlig for iranere å drikke alkohol. Men det gjøres unntak for anerkjente religiøse minoriteter, inkludert kristne. Armenske og assyriske kristne er anerkjente minoriteter. Men Iran anerkjenner ikke konvertitter – mennesker som har gått fra islam til kristen tro. Derfor rammes de av arrestasjoner, overvåkning og til dels lange fengselsstraffer – eller de presses ut av landet.

Flere konvertitter er også dømt til pisking for å drikke nattverdvin, melder trosfrhetsorganisasjonen Article 18 som følger situasjonen for konvertittene i Iran.

Nylig ute av fengsel
Mohammad Reza (Youhan) Omidi hadde altså akkurat sonet ferdig en dom på to års fengsel. Han ble dømt på grunn av sitt medlemskap i en huskirke for konvertitter. Det er det eneste tilgjengelige kristne fellesskapet for konvertitter i Iran. For en måned siden startet han på den siste delen av dommen – to års indre eksil i Borazjan.

Youhan (navnet han bruker til daglig) og to av andre medlemmer i husmenigheten, Mohammad Ali (Yasser) Mossayebzadeh og Zaman (Saheb) Fadaee, ble dømt til 80 piskeslag i september 2016. Dommen falt i en revolusjonsdomstol i hjembyen Rasht. Men domstolen ville samtidig ikke dømme dem etter en annen del av tiltalen – for «å handle mot nasjonal sikkerhet» ved å lede huskirker.

Dømt til lange straffer
Dommen for dette og fengselsstraffen på ti år som fulgte med, rammet derimot dem og deres pastor Yousef Nadarkhani ett år senere. De ble da dømt i en revolusjonsdomstol i hovedstaden Teheran. Mohammad Reza (Youhan) Obidi fikk senere redusert straffen til to års fengsel og to års indre eksil. Men Yousef Nadarkhani og Zaman (Sahed) Fadaee sitter inne med dommer på ti år. De skal også sone i indre eksil etter at de er ute av fengsel.

 

Som en kristen og bare for å utføre et ritual som alle kristne verden over gjør, måtte han lide 80 piskeslag

Mansour Borji

 

Kalt hjem for å bli pisket
Lørdag 10. oktober ble Youhan innkalt av myndighetene i Rasht, mer enn 1000 km lengre nord. Han ble beordret hjem for egen regning for å motta de tidligere idømte piskeslagene. Det skulle skje 14. oktober.
Youhan fikk også 80 piskeslag i 2013, sammen med et annet huskirkemedlem, av samme grunn som nå: de hadde drukket vin under nattverden.

Ved begge anledninger sier venner av Youhan at han var takknemlig for den relative mildhet som ble vist ham av de som utførte piskeslagene. Piskingen skjedde etter at han forklarte dem at han bare hadde delt en kopp vin som tilbedelse av Gud.

 

Mansur Borji i trosfrihetsorganisasjonen Article 18 kaller piskeslagene for «inhumane og ydmykende». Foto: Stefanusalliansen

«Inhumant og ydmykende»
Mansour Borji, direktør for påvirkning i trosfrihetsorganisasjonen Article18, kaller piskingen for «inhuman og ydmykende».

Han legger til at piskeslagene, fengselsstraffen og det indre eksilet er pådømt Youhan ene og alene på grunn av hans religiøse tro.

– Som en kristen og bare for å utføre et ritual som alle kristne verden over gjør, måtte han lide 80 piskeslag, sier Borji.

Redaktør Johannes Morken i Stefanusalliansen er enig med Borji.

– Dette er enda et uttrykk for den brutaliteten regimet i Iram overfor konvertitter og andre ikke-godkjente minoriteter. Norske politikere bør i økende grad engasjere seg i denne situasjonen. Dette er dessuten en situasjonn som iranske konvertitter har flyktet fra, sier Morken.

Fordømmer piskingen
Det amerikanske utenriksdepartementet fordømmer piskeslagene mot den kristne konvertitten fordi han drakk nettverdvin.

Talskvinne Morgan Ortagus skrev på Twitter at USA er dypt urolig over rapportene om piskeslagene. «Vi fordømmer disse urettmessige straffene og ber Iran sikre trosfriheten for alle iranere», skrev hun.

 

Støtt kampen for trosfrihet i Iran

Stefanusalliansen støtetr arbeid for iranere i og utenfor Iran. Merk gaven: Iran

Gi en gave

AKTUELT

PROSJEKT