Meraths frivillige deler ut hygienepakker til de fattigste i Libanon.

Meraths frivillige deler ut hygienepakker til de fattigste i Libanon.  


Korona-viruset sprer seg også i Libanon, forteller vår partner, den kirkelige hjelpeorganisasjonen Merath Lebanon som vil formidle kjærlighet i koronaens tid.

15. mars erklærte regjeringen medisinsk unntakstilstand. Alle må holde seg hjemme, bortsett fra ærender eller reiser av «ekstrem nødvendighet». Alle skoler, kjøpesentre, kafeer og restauranter forblir stengt, slik de da hadde vært i flere uker allerede, så vel som flyplassen og alle havner.

Kritisk utsatte flyktninger

Libanon har det høyeste antallet flyktninger per innbygger i verden. Det er innpå halvannen million syriske flyktninger i Libanon, når vi regner  både de registrerte flyktningene og de uregistrerte. I tillegg kommer flere hundre tusen palestinske flyktninger. Landet har bare seks millioner innbyggere. 

Svært utsatt for virus
Libanon er derfor svært utsatt dersom vi får et storskala virusutbrudd fordi folk bor meget tett og den økonomiske krisen bidrar til å sprenge helsevesenets kapasitet.

Et stort koronautbrudd vil være katastrofalt for de mest utsatte i landet.
(Les mer under videoen)
 

 

Hva hjelper det å få høre at du skal isolere deg...
Vask hendene ofte og vær hjemme! sier myndighetene. Hvis du blir syk, isoler deg! Men hva hvis dette er umulig? Hva om det eneste "hjemmet" du har, er et lite rom som du tilfeldigvis deler med ti andre? Hva om du ikke engang har tilgang til rent vann eller såpe av god kvalitet?

På grunn av elendige levekår er de fleste flyktninger, sårbare libanesere og arbeidsinnvandrere spesielt utsatt for spredningen av koronaviruset. De bor i overfylte hjem og nabolag, lider allerede fysisk av en tøff vinter og de har mistet enda mer av sitt magre levebrød på grunn av den økonomiske krisen. De har heller ikke råd til et sunt kosthold som ville styrket immunforsvaret.

Syriske flyktninger bor tett i tett. Foto: Merath

Dramatiske følger
Vi regner med at koronaviruset vil spre seg blant de mest utsatte i Libanon, og at det vil spre seg raskt. De har en høyere risiko enn andre for å utvikle komplikasjoner. Mange har ikke engang råd til å betale for transport til det nærmeste sykehuset, langt mindre å betale for behandlingen.

En lege vi jobber med i Beiruts mest fattige nabolag ser ut til å dele bekymringen:

«Mange av de menneskene vi jobber med, lider av underernæring, og det er en høyere rate av kroniske sykdommer blant dem, som diabetes eller hjertesykdommer. Det gjør dem mye mer sårbare for mulige komplikasjoner hvis de smittes av viruset. Når det gjelder syrere spesielt, er det fortsatt ingen klar forståelse av hvem som skal bry seg og betale for dem. Det er veldig bekymringsfullt.»


«Paralysert eller hjelpe»

Til tross for faren de selv utsetter seg for, har de fleste av våre lokale partnere uttrykt ønske om å fortsette å tjene de mest utsatte i lokalsamfunnene, spesielt med matutdelinger, som fortsatt er meget viktig.

Noen har også begynt å organisere seg for å distribuere hygieneartikler, som en av våre partnere i utkanten av Beirut fortalte oss:

«Vi har to alternativer; enten å bli paralysert av frykt, eller gå ut av komfortsonen vår og finne nye måter å støtte de mest utsatte rundt oss. Drevet av Jesu ord for å hjelpe og hjelpe dem som er i nød, og med det lille vi har, forberedte vi hygienesett som skal distribueres til 50 av de mest utsatte flyktningefamiliene rundt oss.»

En av Meraths frivillige deler ut håndhygiene. Foto: Merath

Utmattende – men de blir på post
Men de ønsker å tjene på en måte som ikke kan gjøre ytterligere skade. De fleste av dem har fullstendig omorganisert måten de jobber på. Vår partnerlege bekrefter:

«Det er følelsesmessig utmattende å prøve å trekke grensen mellom å hjelpe på den ene siden, og bli værende og risikere å forårsake ytterligere skade ved potensielt å bidra til å smitte mennesker som bor tett i tett. Noen ganger har vi bare lyst til å stenge alt og dra hjem. Men så husker vi menneskene og at de trenger vår støtte. Så vi bestemte oss for å holde klinikken åpen, men omorganiserte alt: det er bare en sykepleier, en psykososial arbeider og meg selv. Vi tar bare medisinske eller sosiale nødsituasjoner, og vi håndhever distanse så mye vi kan. »

 

Utdeling av hygieneartikler.

Økonomisk krise
 før viruset
Viruskrisen kommer på toppen av en alvorlig politisk og økonomisk krise. I oktober 2019 startet store gatedemonstrasjoner mot regjeringen. Det utløste en økonomisk krise, stengte restauranter og selskaper. Tusenvis av mennesker mistet jobben eller gikk sterkt ned i inntekt. Verdensbanken anslår at minst 40% av den libanesiske befolkningen nå lever under fattigdomsgrensen. 

Det libanesiske pundet har stupt nesten 40 prosent i verdi, og prisene på mat og forbruksvarer har økt betydelig. 

Voldsomme prisstigninger og sterke reduksjoner i kjøpekraft rammer de syriske flyktninger og de sårbare libanesere sterkest. Mange har allerede betydelig gjeld.

Du kan redde liv
Uansett hvor du er, har du muligheten til å bidra til å redde liv her. Med $ 50 kan du hjelpe oss med å dekke kostnadene for tre hygienesett, og bidra til å beskytte tre familier mot viruset og dets konsekvenser. På sin side hjelper du med å beskytte alle de andre familiene som de potensielt ville ha smittet. 

Og ta oss, våre lokale partnere og familiene de tjener, med i dine bønner. Som Talia, en av våre inspirerende partnere uttalte, tror vi at «Herren lærer oss en ny måte å tjene på. En måte som bryter rutine. Dette er en tid vi alle må løfte blikket mot Herren og møte Hans ansikt. Bønn kan forandre alt til det bedre.»

Vil du gi direkte til Merath? Det kan du gjøre her

AKTUELT

PROSJEKT