Stefanusalliansen er med på et bredt internasjonalt opprop som krever amerikansk press mot Nigeria. Landet må få slutt på terroren mot trosgrupper og jenter.

En stor gruppe menneskerettighetseksperter og talsmenn for trosfrihet ber USAs utenriksminister, Antony Blinken, beholde Nigeria på «verstinglisten».

Det amerikanske utenriksdepartementet utarbeider for tiden en liste over land med spesiell grunn til bekymring for utviklingen i trosfriheten (CPC). Dette er altså «verstinglisten». Der finner vi elles land som Kina, India, Nord-Korea og Burma/Myanmar.

Brevskriverne krever at Nigeria blir værende på listen over land som har «engasjert seg i eller tolerert spesielt alvorlige brudd på religionsfriheten».

«Situasjonen forverres»
Den nye utgaven av den amerikanske «verstingslisten» vil bli publisert i desember, ett år etter den forrige.

– Nå er ikke tiden inne for at USA skal trekke tilbake presset mot et regime som med sin politikk forverrer landets menneskerettighetsproblemer. Presset må vedvare, ikke bare på grunn av bekymringer om religionsfriheten, men på grunn av alle menneskerettighetsproblemene i Nigeria, heter det i brevet.

«Ikke la folket kjenne seg forlatt»
Brevskriverne påpeker at ethvert tiltak som reduserer presset mot regjeringen i Nigeria, vil signalisere til folket i landet at de er forlatt.

– Vi kan ikke stå der mens den nigerianske regjeringen lar terrorister og kriminelle angripe trossamfunn og begå grove menneskerettighetsbrudd ustraffet, sier Kelsey Zorzi. Hun direktør for global religionsfrihet for ADF International som har organisert brevet som Stefanusalliansen altså har stilt seg bak sammen med en rekke andre aktører for menneskeretter og trosfrihet.

Bortføringer og drap
I sitt brev til utenriksminister Blinken fremhever menneskerettighetsforkjemperne flere alvorlige trekk i Nigeria:

En fersk studie viste at minst 3 462 kristne er blitt myrdet for sin tro i 2021, nesten like mange som ble drept i hele 2020.

Prester blir regelmessig kidnappet, og kirker og moskeer ødelegges jevnlig.

Militante grupper har angrepet kristne og muslimske skoler ved bortføringer av jenter og kristne studenter.

 

Leah Sharibu
Brevet fremhever også religiøse samvittighetsfanger i Nigeria:

– Etter mange års fangenskap er den kristne tenåringen Leah Sharibu fortsatt gissel hos Den islamske staten i Vest-Afrika, fordi hun nektet å konvertere til islam, heter det.

– Både sharia- og blasfemilover er i nordlige Nigeria blitt brukt mot individer med ulik bakgrunn, heter det i brevet som viser til de ferske blasfemisakene mot sufisangeren Yahaya Sharif-Aminu og humanisten Mubarak Bala.

– Derfor må Nigeria fortsatt plasseres på listen over land med grunn til bekymring, mener brevskriverne.

«Trykkoker»
FNs spesialrapportør for utenrettslige drap kalte nylig landet for en «trykkoker» av vold. Den amerikanske kongressen krever mer aggressive tiltak. I fjor reiste en innflytelsesrik gruppe parlamentarikere spørsmålet om det i Nigeria skjer et potensielt folkemord på kristne og muslimer som avviser terroristenes ekstremisme.

I samsvar med den amerikanske loven om internasjonal religionsfrihet fra 1998 utpeker regjeringen offisielt «Countries of Particular Concern» (CPC). I fjor ble Nigeria det første sekulære demokratiet noensinne som ble plassert på «verstinglisten» av det amerikanske utenriksdepartementet.

Nå ber brevskriverne altså om at Nigeria forblir på listen.

Kategori 2 er en liste over land som krever spesiell årvåkenhet: «Special Wacth List».

 

AKTUELT