To av dise jentene ble kidnappet av den islamistiske gruppen Boko Haram i Chibok i Nigeria.

To av dise jentene ble kidnappet av den islamistiske gruppen Boko Haram i Chibok i Nigeria.  


For første gang er det analysert hvordan forfølgelse av kvinner skiller seg fra forfølgelse av menn: Det er gjort av analytikere bak Open Doors sin World Watch List. Denne listen som kommer hvert år, inneholder de 50 land i verden hvor det er mest vanskelig å være kristne. Rapporten Gender profiles of Persecution avdekker slående trekk ved hvordan forfølgelse av kristne kvinner skjer i flere lag. De er strukturelt sårbare og utsatt for nær dobbelt så mange forfølgelseshandlinger som kristne menn, melder World Watch Monitor.

Helene Fisher og Elizabeth Miller som har laget analysen, skriver at uansett hvilken form forfølgelsen tar, så er det egentlige målet for forfølgerne som rammer kvinner, å ødelegge lokale kristne samfunn. De fastslår at dette er detaljert slått fast i rapporten om Boko Harams kidnapping av de flere hundre Chibok-jentene i Nigeria i 2014.

Avliver myte
Den nye rapporten om kjønnsperspektivet i forfølgelsen «avliver en gang for alle myten om at forfølgelsens agenter er kjønnsblinde», skriver Fisher og Miller. Uansett hvor grufull forforfølgelsen er, den er ikke blind for kjønn, og kvinner er ekstra sårbare. Forfølgerne utforsker alle mulige måter kvinner er sårbare på.

Forskerne bak den nye rapporten om kjønnsperspektivet i forfølgelsen henviser til en rapport i 2017 fra US Commission on International Religious Freedom (USCIRF): Women and Religious Freedom: Synergies and Oppourtunities. USCIRF slo fast at det er en utbredt misforståelse at kvinners rett til likestilling kolliderer med religionsfriheten. Disse to rettighetene er derimot tett knyttet sammen, het det.

 

Kristne kvinner og jenter lider av verbalt og fysisk misbruk, trusler, slag, innesperring, forhør, konfiskering, bøter, fengsel, tap av arbeid, diskriminering, husarrest, tvangsekteskap, familievold og tap av eiendeler.

Helene Fisher og Elizabeth Miller

Underkastelse
Men denne utbredte misforståelsen – at kvinners rettigheter kolliderer med religionsfriheten – gjør det legitimt for voldelige krefter å angripe kvinner og menn i «det andre» religiøse samfunnet ulikt. Forskerne peker som eksempel på Uzbekistan der «total underkastelse kreves av kvinner i forhold til sine foreldre, eller dersom de er gift, i forhold til sine ektemenn.»

– Dette gjør kvinner mer sårbare for forfølgelse, både som kristne kvinner og som kvinner som utfordrer den bestående orden. Kristne kvinner og jenter lider av verbalt og fysisk misbruk, trusler, slag, innesperring, forhør, konfiskering, bøter, fengsel, tap av arbeid, diskriminering, husarrest, tvangsekteskap, familievold og tap av eiendeler», skriver de.
 

Verre
De slår fast at etter hvert som bildet av forfølgelsens taktikk kommer for en dag, blir også den grufulle sannhet tydelig: Kvinner utsettes for mer fysisk vold enn menn, både i kvantitet og i ulike former. De deler volden i fem kategorier: Voldtekt, andre seksuelle overgrep, hjemmevold, ikke-seksuell fysisk vold og verbal vold. Uten å undervurdere den volden kristne menn utsettes for, er det klart at volden som rammer kvinner er verre.  I land der det rapporteres om vold mot begge kjønn, er det 41 ulike typer vold som rammer kvinner, mens det er 18 typer som rammer menn, ifølge rapporten.

LES HELE SAKEN I WORLD WATCH MONITOR
 

Trenger kampanje
Hilde Skaar Vollebæk i Stefanusalliansen viser til at 2017 var året da seksuell trakassering ble satt på dagsorden mange steder i verden.

Hun skriver i artikkelen «Tvangsgiftede kvinner trenger en #metoo-kampanje: «Håpet er at vinterens bevisstgjøring ikke bare skal være et blaff. Men for mange kvinner i verden er det slik at ingen lytter til eller leser om deres historier om overgrep. Kristne og hinduistiske kvinner i Pakistan kidnappes, tvangsgiftes og tvinges til å konvertere. Dette skjer med hundrevis hvert år, uten at det når avisoverskriftene verken i deres hjemland eller i vårt.»

Støtt kampen for kvinners trosfrihet

Flere av våre partnere kjemper for kvinners rettigheter mot diskriminering og vold – blant dem er biskop Thomas i Egypt.

Gi en gave