Biskop Nguyen Thai Hop har stått på barrikadene for ofrene etter Formosa- skandalen - og er møtt med drapstrusler.

Biskop Nguyen Thai Hop har stått på barrikadene for ofrene etter Formosa- skandalen - og er møtt med drapstrusler.  


I april 2016 ble det funnet over 300 tonn død fisk som ble skylt på land i det sentrale Vietnam. Det taiwanske stålselskapet Formosa hadde dumpet store mengder miljøgifter – fenol og cyanid – i sjøen. Det ble gjort enorme skader på 250 kilometer med kystlinje. Giftene drepte fisken, tok levebrødet fra svært mange og forårsaket alvorlige helseskader. Ifølge Amnesty International var minst 270 000 mennesker direkte berørt av den største miljøkatastrofen i nyere vietnamesisk historie. 

Katolske fiskere mistet levebrødet
Selskapet erkjente ansvaret og inngikk en avtale med myndighetene om å betale 500 millioner dollar i erstatning. Men Vietnam hadde ikke brydd seg med å kartlegge det virkelige omfanget av katastrofen. Heller ikke hadde de trukket inn ofrene. Erstatningen som var tiltenkt ofrene, dekket bare noen måneders tap, mens det vil ta mange år å få rent hav og et fiske som folk igjen kan leve av. 

I bispedømmet Vinh bor det en halv million katolikker. Majoriteten bor i fiskelandsbyer som ble hardt rammet av miljøkatastrofen.  

Massive protester 
Formosa-katastrofen og myndighetenes håndtering av den utløste massive protester, både fra katolske trosfrihetsgrupper og andre. Stefanusalliansen støtter katolske grupper som står midt i denne kampen. 

De krevde beskyttelse av miljøet og rettferdige erstatninger. Men etter at anmeldelser av Formosa-selskapet ble summarisk avvist av rettssystemet i Vietnam, tok folk til gatene. Myndighetene svarte med undertrykkelse. 

Overgrep mot katolikker
Mange som enten selv opplevde eller som var vitner til overgrep, har avgitt sterke vitnemål om dette. Målrettede angrep mot fredelige demonstranter, vilkårlige arrestasjoner og internering av hundrevis av kritikere og demonstranter ble gjennomført. Rettsvesenet ble tatt i bruk som et våpen for å stilne kritikk – med hjelp av lange fengselsstraffer. 

For å kvele de omfattende katolske protestene mot Formosa-skandalen, dukket det opp en mengde «Røde flagg-grupper». Disse stod åpenbart i ledtog med myndighetene og fikk i praksis også politiets beskyttelse ved at politifolkene så en annen veg for disse gruppenes overgrep. Politiet beskyttet ikke dem som anmeldte Røde flagg-overgrep. 

 

Rettsvesenet ble tatt i bruk som et våpen for å stilne kritikk – med hjelp av lange fengselsstraffer. 

 

Slår ned folkets protester
Røde flagg-grupper er et nytt fenomen i Vietnam. De kom i tillegg til regimets egen lange tradisjon for å slå ned folkelige protester. Ifølge Stefanusalliansens partner i arbeidet (som vi av sikkerhetsgrunner ikke kan navngi) ble Røde flagg-gruppene organisert med tre formål: 

• å stoppe klagene og anmeldelsene mot Formosa Steel Plant. 

• å slå kiler mellom katolikker og ikke-katolikker, ved også å mobilisere ikke-katolikker til å boikotte katolske forretninger. 

• å ydmyke katolske kirkegjengere ved å bakvaske prester, angripe leke ledere og skjende kirker og hjem.

 

Drapsrop mot biskop i Vietnam
Gruppene dukket opp våren 2017. Da de satte i gang, ble det hørt rop som: «Eliminer religiøse rebeller!» og «Drep biskop Nguyen Thai Hop». Han er biskop i det sterkt rammede bispedømmet Vinh. I sin første kjente opptreden, i mai 2017, demonstrerte Røde flagg-grupper mot to navngitte katolske prester. Et par dager etterpå gikk direktøren for provinsens sikkerhetsapparat ut på TV og fordømte to de navngitte prestene som «ekstremister som bruker religion som kamuflasje». 

Røde flagg-gruppene har hatt med folk fra lokale sikkerhetstyrker og andre offentlige tjenestemenn. Medlemmer av regjeringsstøttede organisasjoner og arbeidsløse har vært med. Mange barn og unge er mobilisert for å true de katolske prestene og trosfrihetsgruppene som kjemper for rettferdighet. 

 

Gruppene dukket opp våren 2017. Da de satte i gang, ble det hørt rop som: «Eliminer religiøse rebeller!» og «Drep biskop Nguyen Thai Hop».

 

Krever de ansvarlige stilt for retten
Ferske rapporter fra katolske ledere høsten 2019 tyder på noe redusert aktivitet fra Røde flagg-gruppene. Men kampen etter Formosa-katastrofen er ikke over. 

En arbeidsgruppe i Vinh-bispedømmet har siden katastrofen kjempet for rettferdighet for ofrene. De startet en underskriftskampanje for blant annet å kreve at Vietnams regjering gjennomfører opprenskning på en etterprøvbar måte. Og de har krevd at eierselskapet Formosa Plastic Group frigir interne rapporter, bidrar i opprenskningen og forsikrer alle om at den industrielle aktiviteten heretter skal skje på en trygg måte. 

I juni i år reiste 7785 vietnamesiske offer for miljøkatastrofen et transnasjonalt søksmål mot Formosa Plastic Group. Men en taiwansk domstol avviste i oktober søksmålet ved å hevde at domstolen ikke har jurisdiksjon i denne saken. Det ble raskt varslet at kjennelsen ville bli anket. Vi kjenner ikke utfallet av dette. 

FØRST PUBLISERT I MAGASINET STEFANUS 7-2019

AKTUELT

PROSJEKT