Det kan gå retteleg ille når religion blir misbrukt til angrep på minoritetar med ei anna tru eller ein annan etnisk bakgrunn enn fleirtalet. Det ser vi stygge døme på i mange land.