Lisa Winther leder kurs i trosfrihet for folk fra nær sagt hele verden.

Lisa Winther leder kurs i trosfrihet for folk fra nær sagt hele verden.  


Det skal nå også oversettes til arabisk.

Kurset tar sikte på å lære opp folk som selv skal undervise om trosfrihet for alle i sine land og miljøer. De første to kursene hadde deltakere fra alle verdensdeler unntatt Latin-Amerika.

– Manglende kunnskap og misforståelser er en stor utfordring i arbeidet med å fremme tros- og livssynsfrihet. Kurset skal utruste mennesker rundt i verden med nødvendig kunnskap om menneskerettigheter og trosfrihet og gode redskaper og metoder for å lære det videre. Vi håper dette skaper ringer i vannet slik at stadig flere kan ta til seg kjernebudskapet i trosfriheten og bidra til endring der de er, sier seniorrådgiver Lisa Winther i Stefanusalliansen.

«Kvantesprang

I Vårt Land 4. februar uttaler utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sterk bekymring for trosfrihetens og minoriteters stilling. Det er en bekymring Stefanusalliansen deler. Undervisning i trosfrihet er et av satsingsområdene for Stefanusalliansen i en treårig samarbeidsavtale med UD.

Kurset er utviklet av Stefanusalliansen og et nordisk nettverk for trosfrihet (NORFORB). Da nettverket i mars 2018 lanserte en digital læringsplattform, uttalte FNs spesialrapportør Ahmed Shaheed at dette var «et kvantesprang i undervisning om trosfrihet». Materiellet der kan folk bruke på egenhånd.

I tillegg er det utviklet et nettbasert kurs som skal lære opp folk som selv skal lede undervisning i sine egne land og miljøer. Etter tre testrunder i fjor vår, ble kurset lansert i høst. En epost ble sendt til alle organisasjonene som ønsker å bruke materiellet. Over 70 deltakere meldte seg til to kurs med plass til 20 på hvert. Deltakerne hadde ulik religiøs og profesjonell bakgrunn. I vinter og vår gjennomføres to nye kurs for å ta unna ventelistene.

«Treffer stort behov»
– Den store interessen viser at vi åpenbart treffer et stort behov. Det finnes få tilsvarende tilbud. Overveldende mange deltakere melder tilbake at kurset er nyttig og relevant og at de vil bruke det de har lært på kurset, i sitt eget arbeid for trosfrihet, sier Winther. 

Kurset går over 10 uker. Deltakerne møtes til telefonkonferanser åtte ganger for å diskutere oppgaver og dele utfordringer. De to kursene i høst ble ledet av henholdsvis Winther fra Stefanusalliansen og Katherine Cash fra Det svenske misjonsrådet som er sentral i det nordiske nettverket.

– Kurset overgikk mine forventninger og har vært veldig utviklende. Underveis i kurset ble jeg mer og mer trygg på hvordan jeg kan arbeide med og formidle trosfrihet, sier en av deltakerne i evalueringen.

Også på arabisk
Nå skal nettkurset dessuten oversettes fra engelsk til arabisk. Stefanusalliansen har inngått avtale med den libanesiske organisasjonen Adyan – der kristne og muslimer sammen arbeider for religiøst mangfold, solidaritet og menneskeverd i en rekke land i Midtøsten. Den arabiske utgaven skal sikre at undervisningen etter hvert også kan tilbys mennesker i den arabiske verden. 

– Et viktig kurs blir tilgjengelig for en langt større målgruppe i en region som virkelig trenger flere gode forkjempere for trosfrihet for alle. Vi håper at kurset kan bidra til å reise opp modige stemmer som er rustet til å formidle kunnskap og verdier om trosfrihet, sameksistens og like rettigheter og muligheter uansett tro i sine lokale sammenhenger, sier Lisa Winther i Stefanusalliansen. 

FØRST PUBLISERT I MAGASINET STEFANUS

AKTUELT

Et kurs i trosfrihet for kirkeledere er gjennomført i Egypt.

Skryter av kurs i trosfrihet

 Digitale læringsressurser om trosfrihet, utviklet av et nordisk nettverk der Stefanusalliansen er med, får skryt i en fersk evalueringsrapport.

PROSJEKT