En protestantisk kirke nordøst i Syria der krigen raser mellom en tyrkisk invasjonshær og den kurdiske militsen.

En protestantisk kirke nordøst i Syria der krigen raser mellom en tyrkisk invasjonshær og den kurdiske militsen.  


Protestantiske kristne i en av byene frykter for at tyrkernes angrep skal ramme dem og sende dem på flukt, samtidig som de er redde siden kurderne tvinger menn under 45 år, også kristne, til å trekke i uniform på kurdernes side i krigen.

Invasjon
Tyrkia har invadert områder nordøst i Syria. Landet vil fjerne den kurdiske militsen som Tyrkia hevder truer Tyrkias sikkerhet. President Erdogans hær vil deretter flytte to millioner syriske flyktninger i Tyrkia inn i det de sier skal bli en «sikker sone» langs Tyrkias grense.

USA flyttet sine styrker fra området Tyrkia ville angripe og ga dermed klarsignal til Tyrkias invasjon. Dette skjedde på tross av at USA siden 2015 har bevæpnet kurdiske soldater og brukt dem i kampen mot IS. Det er kraftig fortvilelse blant kurderne i nordøst som frykter etnisk rensing fra området.

Mens Tyrkia hevder at bare «terrorister» rammes, tyder rapporter fra bakken at de sivile tapene blir større og større. Samtidig øker frykten for at fangede IS-krigere kommer seg fri etter at kurderne må bruke kreftene på kampen mot Tyrkias hær og ikke vakthold.

Stefanusalliansen fikk fredag kveld rapport fra Den nasjonale evangeliske synoden i Syria og Libanon (NESSL). Rapporten er kritisk til at USA har lagt kurdernes skjebne i Tyrkias hender.

Tre kristne menigheter i nordøst
Den nasjonale evangeliske synoden i Syria og Libanon (NESSL) har tre menigheter i Nordøst-Syria – i byene Kamishly, Hassakeh og Malkieh. Under borgerkrigen i Syria hadde disse områdene relativ fred, bortsett fra noen alvorlige IS-eksplosjoner og noen selvmordsbombere som angrep Kamishly og byens kirker og den kristne delen i byen. 

Flyplassen har helt til nå vært under kontroll av den syriske regjeringen. Men den er nå stengt.

Kristne i Syria – lever i frykt
Joseph Kassab  skriver til oss fredag:

«De siste tre dagene har jeg vært i konstant kontakt med våre pastorer i Kamishly, Hassakeh og Malkieh. De har formidlet frykten og bekymringene til de 40 000 – 50 000 kristne i området. Som alle kristne i Syria er de kristne i nordøst ikke bevæpnet og har ingen andre politiske ambisjoner enn sin lengsel etter et fredelig, forent Syria for alle landets innbyggere.

 

De har formidlet frykten og bekymringene til de 40 000 – 50 000 kristne i området.

 

I dag er kristne i nordøst fanget mellom to stridende parter. Tyrkia ønsker å utvide sin makt i regionen som sunni-muslimenes vokter og å knuse enhver nasjonalistisk kurdisk ambisjon om selvbestemmelse nordøst i Syria. På den andre side er kurderne klare til å alliere seg med hvilken som helst supermakt for å realisere sin drøm om å opprette sitt selvstyrte territorium etter mønster av det selvstyrte kurdiske området i Nord-Irak.

 

I dag er kristne i nordøst fanget mellom to stridende parter.

 

Vannmangel
Situasjon nordøst i Syria er følgende:

1. Drikkevannkilden i Ras El Ain er bombet. Hassakeh lider av mangel på vann til folks hjem.

2. Utkanten av byene blir bombet av tyrkerne. Bare noen granatsplinter nådde sentrum av Kamishly.

3. Skolene i Kamishly er stengt, men skolene i Hassakeh fungerer fortsatt.

4. Kamishly lider av brødmangel, men Hassakeh har fortsatt åpne bakerier.

5. Prisene på dagligvarer har steget kraftig. For eksempel er kjøtt blitt 50 prosent dyrere siden invasjonen. Ett kilo kjøtt koster nå 10 dollar. Gjennomsnittslønnen til en syrisk arbeider er 80 dollar – i måneden.

Vinterens kulde venter
6. Vinteren står for døren, og folk trenger drivstoff for å varme opp hjemme sine.

7. Innbyggerne i Malkieh er redde for at tyrkernes angrep kan ramme dem siden de er veldig nær grensen.

8. Kurderne tvinger menn opp til 45 år, inkludert kristne, til å kjempe med dem mot tyrkerne.

9. Mange kristne som har butikkene sine i kurdiske områder, har sluttet å dra dit.

Be om fred i Syria
Vi ber alle om å be sammen med oss ​​til den allmektige for fred. Våre kristne søsken i de protestantiske samfunn i området vil ikke forlate hjemmene sine, med mindre de blir tvunget til det. La oss løfte dem frem for Prinsen av fred, slik at Han kan gi dem trygghet og sjel og sinn i denne forferdelige tiden.

I denne utfordrende tiden klamrer vi oss til Jesu ord: «I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden!»

Syriske og assyriske kristne
Det er også store syriske og assyriske kristne samfunn i området der Tyrkia nå har gått til angrep mot kurderne. Det er også kristne konvertittar, spesielt i de kurdiske byene, melder Middle East Concern

Det tyrkiske angrepet ser ikke ut til å være motivert av en religiøs agenda, og det er lite som tyder på at kristne blir utsatt for målrettede angrep. Men kristne er dypt berørt, sammen med andre samfunn.

Frykter islamsk agenda
Kristne ledere mener likevel at de kristne samfunn er utsatt. De frykter blant at elementer i Tyrkias styrker og deres syriske allierte forfølger islamistiske agendaer som ikke bare retter seg mot kurderne, men også mot alle som ikke er sunnimuslimske. Denne frykten vil bli forsterket dersom sikkerheten svekkes rundt fengsler der ekstremistene sitter. 

De frykter også at Tyrkias planer for å flytte syriske flyktninger som har flyktet fra andre deler av Syria over til Tyrkia, skal flyttes inn i den «sikre sonen» som Tyrkia vil etablere. Dette vil være et program for «demografisk endring» som vil øke den sunnimuslimske, arabiske tilstedeværelsen, til skade for kurderne og andre samfunn – som kristne.

Syriske kristne ber om at:

• Politiske og militære ledere for alle involverte partier og i det internasjonale samfunnet, vil opptre med tilbakeholdenhet og visdom.

• De skadede og alle de som har flyktet, må finne trøst, helbredelse, forsyninger og håp om at freden vil bli gjenopprettet.

• Menneskeverdet må bli respektert, og pluralismen må bevares og styrkes, i Nordøst-Syria og resten av landet, til fordel for alle etniske og religiøse samfunn.

• Kristne samfunn må ikke bli skremt, de må i stedet lete etter muligheter til å være agenter for forsoning, fred og håp.

• Alle som tyr til vold, må kjenne Åndens overbevisning om synd og svare på Faderens tilbud om nytt liv gjennom Sønnen.

 

AKTUELT

PROSJEKT