Episode 1: Kallet

 

Episode 2: I nattens skjul

 

 

Episode 3: Farlig arbeid

 

Episode 4: En større makt

 

 

Episode 5: En dyrebar bok

 

 

En lengre versjon: De hemmelige bibelsmuglerne

 

AKTUELT

Ed Broen her i Karaqosh i Nord-Irak.

Ut av tausheten, politikere

På tross av at overgrepene mot trosfriheten mange steder øker i omfang, finnes det ikke spor av kampen for internasjonal trosfrihet i flere politiske partiers program. Det er urovekkende.

Fakkeltog for forfulgte: Hvert år arrangerer Stefanusalliansen og Åpne Dører fakkeltog i en rekke norske byer og tettsteder.

Urovekkende tause om trosfrihet

Så truet som menneskers trosfrihet er i store deler av verden, er det påfallende hvor tause eller utydelige mange partier er i sine programmer, skriver Ed Brown i Dagsavisen.