Et kurs i trosfrihet for kirkeledere er gjennomført i Egypt.

Et kurs i trosfrihet for kirkeledere er gjennomført i Egypt.  


Materiellet har vært øyeåpnende og svært nyttige for aktivister, religiøse grupper og myndighetspersoner som har benyttet seg av dem.Dette er en av konklusjonene i en fersk evalueringsrapport laget av revisjons- og rådgivingsselskapet KPMG. Læringsressursene er utviklet av et nordisk tverrkirkelig nettverk for trosfrihet NORFORB, der Stefanusalliansen er med.

Evalueringen tar for seg et treårig prosjekt finansiert av Utenriksdepartementet. I tillegg til å produsere læringsressurser, har prosjektet drevet opplæring i trosfrihet. Brudd på trosfriheten er dokumentert. Det er gitt rettshjelp, og advokater er utrustet til bedre å håndtere saker som handler om trosfrihet. Kvinners trosfrihetssituasjon er også blitt belyst.

Læringsressursene som er tilgjengelig på en egen nettside, er blitt distribuert i tusentall i mange land, og er oversatt og brukt på frivillig initiativ. Dette vitner om stor etterspørsel på bakkenivå for å lære mer om hva trosfrihet er og hvordan man kan stoppe overgrep.

Ventelister
NORFORBs egne digitale kurs i trosfrihet har lange ventelister med søkere fra over 38 land. 

Trosfrihetsundervisning gjennom prosjektet har hatt størst effekt i Sørøst-Asia, der Stefanusalliansens lokale partner i tillegg har dokumentert overgrep og drevet internasjonalt påvirkningsarbeid. Resultatet er en forbedret situasjon for en forfulgt minoritet med betydelig mindre press fra myndighetene.

Fremover er ønsket å prioritere flere oversettelser og tilpassing til lokale kontekster. Kursopplegget ble i 2020 oversatt til arabisk, og en av Stefanusalliansens partnere i Libanon startet i januar 2021 sitt første kurs for mennesker fra flere land i Midtøsten. Politikere, aktivister, journalister og advokater skal nås.

Hjelper advokater
Stefanusalliansen har utviklet en digital database med juridiske virkemidler for å bøte på trosfrihetsbrudd i et utvalg av land, deriblant Kirgisistan, Kasakhstan og India. Artikler fra Armenia, Bangladesh, Malaysia og Sudan er i produksjon.

Databasen retter seg primært mot lokale advokater, som også har fått opplæring gjennom prosjektet, men denne delen er blitt begrenset på grunn av Covid-19.

Hviterussland
I Hviterussland har Stefanusalliansens lokale partner gitt rettshjelp til 60 organisasjoner som opplever diskriminering, og suksessfullt sikret juridisk status for en evangelisk kirke. Stefanusalliansens internasjonale tilstedeværelse har vært positivt for prosjektet. Blant annet har en rapport rundt sammenhengene mellom trosfrihet, kvinners rettigheter og FNs bærekraftsmål bidratt til større forståelse for disse sammenhengene, også på et internasjonalt plan.

Stefanusalliansen inngikk i 2018 en treårig avtale med Utenriksdepartementet, på til sammen 24 millioner kroner. Det er gjennom denne avtalen, som senere er supplert, prosjektene er finansiert. Avtalen går ut til sommeren. Stefanusalliansen vil søke ny avtale.

 

AKTUELT

PROSJEKT