Stefanusalliansen har fått 2,2 millioner kroner gjennom Church of England for å utvikle kurs i trosfrihet for parlamentarikere og sentrale religiøse ledere i ni land i Afrika og Asia.