Et par i en landsby i Jharkhand fikk ikke gifte seg. Falske anklager førte dem i fengsel.

Et par i en landsby i Jharkhand fikk ikke gifte seg. Falske anklager førte dem i fengsel.  


Den dramatiske historien rapporteres av Christian Solidarity Worldwide. De siterer lokale kilder som sier at anklagene mot paret og mot deres pastor og pastorens assistent er falske.

29. mai, dagen før det planlagte bryllupet skulle stå, protesterte landsbyfolk og folk fra noen andre landsbyer mot den kristne seremonien. Christian Solidarity Worldwide er Stefanusalliansens søsterorganisasjon.

Delstaten Jharkhand innførte i fjor høst en lov som kalles lov om religionsfrihet. Men den kriminaliserer konvertering – i praksis fra hinduismen til andre religioner. Syv delstater i India har innført slike lover de siste fire årene etter at det mer hindunasjonalistiske partiet BJP kom til makten i India i 2014. Situasjonen er ulik i ulike delstater.

Det unge paret – Sumanti Kumari og Rupash Manjhi – som skulle gifte seg, bor i Podkher i Simdega-distriktet i delstaten Jharkhand. Da de møtte lokalbefolkningens motstand mot den kristne bryllupsseremonien de planla, søkte paret hjelp på Bolba politistasjon. Men da kom landsbybeboere dit med jentas far. De anklaget de to unge for med tvang å ha forsøkt å konvertere ham fra hinduismen til kristendom.

Fire tiltalt
Politiet kontaktet da det unge parets pastor, Sudarshan Manjhi, og bad ham komme til politistasjonen for at han kunne gjennomføre bryllupet der. Men da han kom dit sammen med sin assistent, ble det som kalles First Information Report (FIR) – som tilsvarer en anmeldelse – presentert for ham, assistenten og det unge paret. De ble tiltalt under Seksjon 4 i Jharkhand Freedom of Religion Act (delstatens lov om religionsfrihet) fra 2017. Den kriminaliserer religiøs konvertering.

Det ble ikke noe bryllup. De fire sitter fortsatt fengslet, melder Christian Solidarity Worldwide. Dersom de finnes skyldige, risikerer de tre års fengsel eller en bot på 50 000 rupi – som tilsvarer knapt 6000 kroner. Dette er den første rapporterte arrestasjonen etter at Jharkhand satte sin lov som kriminaliserer konvertering, ut i livet 11. september i fjor.

11 andre
Men de fire som sitter i fengsel, er ikke de første som møter anklager om å ha brutt loven mot konvertering. 11 andre kristne i samme delstat – i distriktet Vest Singhburn – er anklaget for forsøk på lovstridig konvertering av andre. CSW skriver at en gruppe som overvåker utviklingen for trosfrihet, opplyser at vedkommende som har rettet anklager mot de 11, er lederen av en organisasjon som er tett knyttet til en hindunasjonalistbevegelse. De 11 er ikke arrestert mens politiet etterforsker saken. En rettshøring er ventet i disse dager.

Hindunasjonalisme er, enkelt forklart, en ideologi som definerer at for å være en god inder, må du være hindu. I økende grad rammer dette minoriteter som defineres ut av det gode selskap. Deler av den hindunasjonalistiske bevegelsen har rettet et økende antall voldelige angrep mot kristne og andre minoriteter. De evangeliske kirkene kalte 2017 et traumatisk år for kristne i India. Kirkeledere sa at kristne mister troen på at regjeringen vil beskytte dem.

De indiske lovene som kriminaliserer konvertering, har også spredt seg til flere av Indias naboland. Les mer her

Lederen av Jharkhands delstatsregjering er ifølge Christian Solidarity Worldwide kjent for å ha kommet med en rekke sterke verbale angrep på kristne og har truet dem med fengsel dersom de deler sin tro med andre. (Les indisk nettsted her)

Frykt
Ramnath Purti som er aktivist i Chaibasa-distriktet i Jharkhand, sier til Christian Solidarity Worldwide:

«Disse ferske falske anklagene og tiltalene som har ført flere kristne i fengsel, har skapt mye frykt blant kristne. De fleste som har fått falske anklager mot seg, er vanlige lekfolk. Regjeringen er åpenbart på full fart i sin anti-kristne propaganda for å terrorisere ikke bare kristne, men også andre minoriteter i Jharkhand.»

Mervyn Thomas som leder Christian Solidarity Worldwide, sier at de indiske delstatenes lover om religionsfrihet, som den i Jharkhand, slett ikke sikrer trosfrihet eller livssynsfrihet.

«Å kriminalisere konvertering legger press på enkeltmenneskers valg. Dette bryter med retten til trosfrihet i Artikkel 18 i den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, som India har signert. Vi ber regjeringen droppe anklagene mot disse kristne og omgjøre lovgivningen som gir myndighetene vilkårlig rett til å etterforske religiøse konverteringer – en lovgivning som blir misbrukt. Vi ber også justismyndighetene i delstaten Jharkhand om å utføre sine plikter uten slagside.»