Kirken Gylne Lysestake ble sprengt 18. januar 2018.

Kirken Gylne Lysestake ble sprengt 18. januar 2018.  


Den kinesiske partitoppen Li Zhanshu, formann i Folkekongressen, kommer på besøk til Stortinget onsdag 15. mai. Vi forutsetter at vertskapet tydelig tar opp at millioner av etniske og religiøse minoritetspersoner i Kina undertrykkes og forfølges.

Det er riktig at Kinas myndigheter har brakt store masser ut av fattigdom. Men vi er sterkt urolige for grove brudd på menneskerettighetene, inkludert trosfriheten som finner sted i landet. Også økonomisk vellykkede land må respektere menneskerettighetene.

Muslimer undertrykkes

Særlig ille er situasjonen for den hovedsakelig muslimske uigur-befolkningen i Xinjiang-provinsen. Det er forståelig at kinesiske myndigheter frykter ekstremisme og terror. Men å sperre minst en million mennesker inne i omskoleringsleire kan ikke forsvares. En hel etnisk gruppe undertrykkes.

Overgrepene mot Falun Gong er også grove. Det er sterke indisier på at tilhengerne av Falun Gong brukes i organhandel. Det er overgrep vi ikke må tie om. Det samme gjelder situasjonen i Tibet, hvor tibetanernes rettigheter blir brutt systematisk.
 


Trosfriheten rammes
Vi er sterkt bekymret for den raskt forverrede situasjonen for trosfriheten i Kina. I drøyt et år har en sterkt innstrammet religionslov blitt brukt til å slå hardt ned på all religionsutøvelse i regi av trossamfunn som ikke er registrert og godkjent av myndighetene.

Kjente kirker som i et par tiår har fått lov til å være aktive, stenges i tur og orden. Det gjelder for eksempel den store Zion-kirken i Beijing. I desember ble Early Rain i Chengdu stengt. Over 100 ble arrestert, og pastoren og hans kone sitter fortsatt fengslet – sammen med mange andre kirkelige og religiøse ledere. Mange kirker er jevnet med jorda.

Den kristne trosfrihetsorganisasjonen ChinaAid rapporterte nylig at vel 5900 taoistiske templer ble ødelagt i løpet av en eneste måned tidligere i år. Moskeer og buddhistiske templer ødelegges også.

River kirker
Det nye anslaget mot trosfriheten gjelder både uregistrerte og registrerte og dermed statsgodkjente religionene. Flere kirker tilhørende den godkjente Tre Selv-kirken er revet. Myndighetene krever at all religion nå skal bli «kinesisk». Det gir seg konkrete utslag. Kors rives og erstattes med kinesiske flagg. Menigheter tvinges til å synge sosialistiske sanger i gudstjenesten.

Vi respekterer hvert lands rett til å styre seg selv, men ikke på bekostning av menneskerettighetene. De som lever innesperret i en omskoleringsleir, de som fengsles for sin tro og de som får sitt gudshus revet av myndighetene, fortjener at noen står opp for dem.

Overgrep mot samer og kvener
Den sentrale kinesiske gjesten besøker Norge før og under feiringen av vår nasjonaldag. Vår egen grunnlov var på flere områder fremtidsrettet. Men i 1814 hadde den alvorlige mangler når det gjaldt trosfrihet og rettigheter for religiøse minoriteter. Stortingspresidenten må mer enn gjerne være åpen om «jødeparagrafen» og om undertrykkelsen av avvikende tro lenge etter 1814.

Hun må også gjerne fortelle sin kinesiske gjest om den kommisjonen som er nedsatt av Stortinget for å få frem sannheten om fornorskingspolitikken som i over 100 år ble drevet mot kvener og samer, og om den rapporten om en tilsvarende politikk mot romanifolket/taterne som ble lagt frem av Vollebæk-utvalget i 2015.

Verdier på spill
At Stortinget har kommet til at det er behov for oppgjør og at det trengs forsoning, er et godt utgangspunkt for at stortingspresidenten tar opp overgrepene mot etniske og religiøse minoriteter i dagens Kina. Stortinget må ikke vike unna. Til det er verdiene som står på spill for viktige – for enkeltmennesker og minoriteter som roper etter at noen ser dem.

 

 

AKTUELT

PROSJEKT